Sony Ericsson C510 na ¾ivých fotografiích!
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
Nedle, 4. ledna 2009
Sotva jsme vstoupili do nového roku a u¾ se objevily ¾ivé fotografie dosud nepøedstaveného Cyber-Shotu Kate

1~31.jpg 8~23.jpg 9~20.jpg 2~28.jpg 7~22.jpg
6~24.jpg 11~15.jpg 5~26.jpg 4~26.jpg 3~27.jpg
     
Sony Ericsson C510 je pova¾ován za nástupce Sony Ericssonu K770i a podle zdrojových informací serveru Dailymobile.se by mìla být novinka pøedstavena v následujících dnech, proto¾e ji¾ v únoru bude zahájen její prodej. Zde jsou její specifikace:

 • 3.2 MPpix fotoaparát s automatickým ostøením a led pøisvìtlením
 • detekce oblièeje
 • detekce úsmìvu
 • automatické pøetoèení displeje pøi prohlí¾ení fotografií
 • u¾ivatelské fotografické rozhraní Cyber-shot™ 2.0
 • aktivní kryt fotoaparátu
 • 2.2" QVGA displej
 • natáèení QVGA videa
 • vestavìná 160MB pamì»
 • dedikovaná klávesa pro focení
 • osvìtlené klávesy s rychlými volbami pro focení
 • Photo fix
 • klávesa s rychlým pøístupem na vlastní blog
 • Mìnící se podsvìtlení v závislosti na pou¾itém schématu
 • slu¾ba pro tisk - Snapfish
 • rychlý download a upload videí na YouTube

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: pino_dtc Datum: 2009-01-04 15:56:27
Dìkuju za odpovìï ;) To¾ kdyby u¾ tak pøedstavili poøádnì na¹láplý Cyber-shot s OS :grin
Autor: MartinChroust Datum: 2009-01-04 12:33:30
Ano, je to pøesnì ta klávesa o které mluvíte
Autor: pino_dtc Datum: 2009-01-04 09:13:31
Vypadá dobøe - ale více mì okouzlila Filippa - u¾ aby byly zveøejnìny i její fotografie ;)  
Není mi moc jasný termín - dedikovaná klávesa pro focení - to je ta která pøepíná re¾imy?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.