Byl pøedstaven nový Sony Ericsson T707
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
tvrtek, 26. bezna 2009
Sony Ericsson dnes pøedstavil véèkový model s dùrazem na design a eleganci

 

Sony Ericsson T707 je véèko, které je v marketingové kampani Sony Ericsson stavìno po bok tenistce Marie Sharapopové, a urèitì má, mimo designu, co nabídnout. Jedná se o ryze o telefon do kabelky s rozmìry 93 x 50 x 14 mm a hmotností 95 gramù, který bude na trzích dostupný ve tøech barevných variantách - Mysterious Black, Spring Rose a Lucid Blue. Funkèní nabídka nijak nevyboèuje z telefonù na bázi platformy A2, tì¹it se mù¾eme na 3,2 Mpix fotoaparát bez autofocusu, FM rádio, pohybové hry, Bluetooth, Google Maps, pøidávání souøadnic k vyfoceným snímkùm (geo-tagging) èi na vestavìný pøehrávaè videí YouTube.

O zobrazování v¹eho podstatného se bude starat 2,2" TFT displej, s baterií vydr¾í být 400 hodin na pøíjmu nebo zvládne 10 hodin nepøetr¾itého hovoru. Dovoláte se ve ètyøech GSM pásmech o frekvencích 850/900/1800/1900 MHz, pro pøístup na internet je pøipraveno UMTS i s nadstavbou HSDPA. Co je v¹ak stì¾ejní funkcí modelu T707? Mù¾eme se tì¹it na oku lahodící svìtelné efekty èi mìnící se flashová schémata, líbit se bude i externí displej ve tvaru kruhu èi podpora pamì»ových karet M2/microSD doplòujících interní 100MB pamì». Tiskovou zprávu oèekáváme bìhem zítøej¹ího dne, proto si podrobnosti o pøedbì¾né cenì a dostupnosti schováme na zítøek.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: 321654 Datum: 2009-03-30 01:32:47
:grin "a200uploader" :grin
Autor: MartinChroust Datum: 2009-03-27 06:22:05
Ano, platforma A2 je to samé jako A200, jen je to ekonomiètìji napsáno ;)
Autor: pfhawk Datum: 2009-03-26 21:23:10
na bazi platformy A200* nemylim-li se

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.