Prodejn trhk m jmno Sony Ericsson Yari (druh pohled)
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 10. listopad 2009
Ped nkolika tdny se na naem trhu zaal prodvat Sony Ericssson Yari. Na prvn pohled tento model velmi klame tlem - vychz z osvden platformy A200 a nepin dn velk zmny. Telefon je ale dotaen do konce, nabz skuten promylenou nabdku funkc kombinovanou s perfektnm designem a velmi pjemnou cenou, dky emu se nepochybn bude skvle prodvat. Akoliv jsem si nedvno ekl, e mj nov telefon mus mt QWERTY klvesnici, modelu Yari se tm podailo to, e jsem ze svho nejdleitjho poadavku mlem ustoupil a jeho kouzlu podlehl. Ptte se, co se mi na tomto telefonu tak lb?
5~85.JPG 4~81.JPG 13~69.JPG 12~70.JPG 10~79.JPG


Sony Ericsson Yari se velmi lb u dlouhou dobu a akoliv jsem jej zkouel ji ped njakou dobou, na del dobu jsem si jej pjil teprve nyn, kdy mm na ve o nco vce asu. Nechci zde koprovat ani pase z recenze, jejm autorem je kolega Martin Chroust, ani svoje prvn dojmy. Oba lnky u jste si dve mohli na naem webu pest. Tentokrt se chci na telefon podvat tm a nekriticky. Velmi se mi toti lb po vech strnkch a mon se spousta lid div, co se mi vlastn tolik lb, kdy Yari plynule navazuje na pedchoz mobiln telefony na platform A200. To je samozejm pravda, revoluce se nekon, od modelu Yari ji ani nikdo neoekval. Pstroj jako takov je ale velmi kvalitn a myslm, e bude velmi spn. M toti spoustu vhod, kter sice pravidelnm uivatelm telefon Sony Ericsson nepijdou zajmav, pro lidi zelenm kolekem nezasaen ale mohou bt velmi pjemnm pekvapenm. m si m tedy model Yari zskal, pokud se na nj nedvm oima lovka, kter za posledn ti roky vyzkouel kad Sony Ericsson, kter se objevil na naem trhu, ale oima potencilnho zkaznka, kter chce kvalitn telefon s dostatkem funkc? To nejdleitj jsem shrnul do destky nsledujcch bod.1. perfektn vzhled - akoliv se telefon nemus nutn lbit kadmu, z mho okol slym zatm pouze kladn ohlasy a je jedno, kdo si telefon prohl i jak telefon sm pouv. K tmto nzorm se pipojuji, vzhled je podle mho skuten vborn, telefon se mi moc lb a povauji jej za jeden z nejkrsnjch telefon posledn doby.

2. kvalitn a dostaten rozmrn displej - akoliv rozlien je standardn, tedy 240 x 320 pixel, jedn se stle o nejastji pouvan rozlien. Pokud k tomu pidme dostaten fyzick rozmry displeje (hlopka je 2,4 palce), kvalitn podn barev a dobrou itelnost na slunci, mme zde skvl displej.

3. ovldac tlatka pod displejem - nepamatuji se, kdy se mi njak telefon ovldal takto dobe. Obrovskou pochvalu smuji pedevm k ptismrnmu ovladai ve tvaru kruhu, kter jednak vborn vypad a dobe zapad do celho konceptu telefonu, pedevm se ale skuten vborn ovld a velmi rd s nm pracuji.

4. kvalitn alfanumerick klvesnice -  sice nen stejn dokonal, jako ovldac tlatka pod displejem, k celkov velmi dobr ovladatelnosti ale pispvaj tak ony. Maj dostaten fyzick rozmry a velmi dobe se s nimi pracuje, i kdy jsou vechna tlatka v jedn rovin a navzjem mezi sebou nejsou pli oddlena.

5. dostaten siln baterie, slot na microSD karty - software nen vechno, aneb bez kvalitnho hardwaru to nejde. U mnohokrt jsme se setkali se skvlmi mobilnmi telefony, kter ale pak zabila mal kapacita baterie a slab vdr. Vybit telefon pli funkcemi neoplv, pi przdn baterii s nm mnoho nenadlte, model Yari ale nabz baterii o kapacit 1000 mAh, co je na hloup telefon vborn hodnota. Velkou zmnou je pak pouit slotu na pamov karty microSD - dal krok ke standardizaci byl uinn. Souasn majitel telefon Sony Ericsson asi moc radosti mt nebudou, ale jednou tento krok pijt musel. A lpe dve ne pozdji.6. platforma A200 - spousta lid j vytk minimum inovac, podle m se ale stle jedn o jednoznan nejkvalitnj platformu pro hloup telefony nap vemi vrobci mobilnch telefon. Vysok pehlednost, spousta uitench funkc, kvalitn telefonn seznam, skvl organizan funkce, neomezen pam na SMS zprvy a mnoho dalch drobnost se skrvaj v kadm telefonu s A200. Nkdo mi me namtnout, e Yari u m novou verzi platformy A300, vzhledem k minimu rozdl je myslm jedno, jak platform budeme kat, hlavn jsou jej funkce a vlastnosti.

7. hudebn funkce a rdio s RDS - kvalitn hudebn pehrva je devizou vtiny telefon Sony Ericsson a ani model Yari nen v tomto ohledu vjimkou. Pehrva je velmi rychl a spolehliv, nechyb mu dn podstatnj funkce. Pot tak kvalitn rdio s funkc RDS. Pokud k tomu pidme kvalitn stereoreproduktory, o nich budu mluvit v dalm bodu, mme zde skvl hudebn telefon.

8. stereoreproduktory - akoliv se jedn o skvlou vc a lovk by ji oekval tm u kadho hudebnho telefonu, pli asto se s n nesetkvme. V ppad modelu Yari byla slibovan neomezen zbava a j jsem moc rd, e se do tohoto pojmu schovaly tak kvalitn stereoreproduktory, dky nim dokete se samotnm telefon ozvuit dostaten velk prostor.

9. vborn fotoapart - pt megapixel a autofocus se prost nezape a akoliv fotografie zatm nejsou dokonal, rozhodn maj svou kvalitu. Po vydn novch verz firmwaru navc nepochybn dojde k dalmu nrstu kvality. Pokud k tomu pidme na pomry Sony Ericssonu nadstandardn kvalitu nahrvanho videa v rozlien 640 x 480 pixel, neme to dopadnout jinak, ne vborn.

10. cena - a si kad k co chce, prv cena bv asto tm rozhodujcm faktorem v tom, zda si ten kter telefon podte i nikoliv. Sony Ericsson tohle samozejm v a tak nastavil poten cenu modelu Yari velmi rozumn. stka na hranici pti a pl tisce korun je vzhledem k tomu, co telefon nabz (a co jsem shrnul v pedchozch devti bodech), velmi pjemn a telefon je dky tomu dostupn irokmu spektru zkaznk.Sony Ericsson Yari je pro m jednoznan jednm z nejpovedenjch telefon Sony Ericsson posledn doby. Nabz perfektn vzhled a vyvenou nabdku funkc, ve je navc podpoeno pjemnou cenou. Pedevm pro mlad zkaznky bude Yari dobrou volbou, z reakc svho okol jsem ale zjistil, e se lb prakticky vem, jak pnm tak dmm. Zaoblen ern ovlek prost pout pozornost a kdy se k tomu pite skuten dobe zvolen nabdka funkc, mme zde telefon, kter bude prodejn velmi spn, dostane-li se mu dostaten reklamy. Ideln by samozejm tak bylo, pokud by se objevil v nabdce naich opertor, jeho prodeje (pedevm nyn ped Vnoci) by to posunulo vrazn kupedu. S cenou mrn pesahujc hranici 5 tisc korun se jedn o jednu z nejvhodnjch nabdek souasnosti - kvalitn stereoreproduktory, vborn fotoapart, integrovan GPS modul a hlavn ten vzhled.Akoliv jsem Sony Ericsson Yari u nkolikrt ml zapjen, stle se k nmu rd vracm, protoe se mi lb. Snad jedin, co mi na nm chyb, je vysouvac QWERTY klvesnice. Pokud by se do boku vysouvala kvalitn klvesnice, ml bych o svm budoucm telefonu jasno. U dlouho ale ekm na pstroj na platform A200, kter bude disponovat QWERTY klvesnic, tak doufm, e se jednou dokm. Pokud by se vela do malho a krsnho tla modelu Yari, nael bych (minimln pro sebe) asi nejlep telefon, kter se kdy zatm objevil. To je ale zpsobeno tm, e si na kvalitn klvesnici skuten potrpm. I tak ode m Yari v podob, jak se prodv, zskv minimln 9 hvzdiek z 10. Doporuuji vm telefon minimln vyzkouet v nkterm obchod, bude se vm lbit.

Sony Ericsson Yari mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Yari.SE Datum: 2009-11-10 20:57:08
MonikaSH: 
kdyz sou tak uzky tak to chce aby byli vystouply. 
nechranena krytka??? k cemu?? telefon je "tlust" dost, navic vetsina telefonu nema chranenou krytku 
Autor: MonikaSh Datum: 2009-11-10 19:40:23
J nevm, ale ekla bych, e dv vci na nm bude uivatel proklnat 
1.) Vystoupl "Systmov tlatka" 
2.) Nechrnnou krytku fotoapartu. 
 
A pak nevyladn FW 8) :p 8)
Autor: chemer Datum: 2009-11-10 17:03:17
xsarahdi: To jsi mi pipoml jednoho Lorda, ketr nkdy v 18 - 19. stolet usiloval ve sv zemi o zruen ministerstva prmyslu, jeliko podle nj ji bylo lidstvo navrcholu vzkumu a vynlez.  
Myslm, e vzhledem k tomu, na jakou skupinu lid m yari toit, je to skvl telefon.
. Autor: xsarahdi Datum: 2009-11-10 16:53:19
A o by mal ma tento model alebo model tejto cenovke dnes poda teba???...v dobe ke priiel SE z K750kou nebol na trhu konkurent vo foten,rdio,hudba,displej,karty....nemala ani nokia a tob nie korea o ponknu...ale teraz je svet in a konkurencia inde-hlavne dotyk v strednej triede...ale "hlpi" telefn bez dotyku.. u nem tam o da...o tam m by fontna s vodotriskom???...m tam GPS,VGA video v MP4 a zvukov kodek AAC,5mpx+AF,stereo repraky,kamera na snmanie pohybu,multitasking atd....inak iba displej by mohol ma aspo 2,6 z W995ky a 3,5 mm jack inak bola by to pecka...ale za tu CENU...o tak by si chcel??? :? :? :?
Autor: MartinVagner Datum: 2009-11-10 14:54:19
Zase budu za karohlda, ale a Yari nen patn model, tak bohuel do nabdky top prodejnch model se nedostane. Nim to nekaz, ale nim nevyniv. Prost modely Saito, Yari a Aino jsou v globle pro m zklmnm. Stle meme s nostalgi vzpomnat na modely P910i, P1i, K750i, S500i a podobn prodejn pecky.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.