Tiskové zprávy
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 10. ervence 2008
V tomto èlánku naleznete odkazy na sta¾ení v¹ech tiskových zpráv od poèátku roku 2007.Mobilní telefony:
Aino, Aspen, C510, C702, C901, C902, C903, C905, Cedar, Elm, F305, G502, G700, G705, G900, Hazel, Jalou, J110i, J120i, J132, K200i, K220i, K330, K530i, K550i, K660i, K770i, K810i, K850i, Naite GreenHeart, P1i, R300, R306, S302, S312, S500i, Satio, Spiro, T250i, T270i, T280i, T303, T650i, T700, T715, V640i, Vivaz, Vivaz Pro, W200i, W205, W302, W350i, W380i, W395, W508, W580i, W595, W610i, W660i, W705, W760i, W880i, W890i, W910i, W960i, W980i, W995, Yari, XPERIA Arc, XPERIA Neo, XPERIA Play, XPERIA Pro, Xperia X1, Xperia X2, XPERIA X8, XPERIA X10, XPERIA X10 Mini, XPERIA X10 Mini Pro, Yendo, Z250i, Z320i, Z555i, Z750i, Z770i, Zylo

    

Pøíslu¹ensví:
AB900, CDS-65, EC400(g), Extras, HBH-DS200, HBH-DS205, HBH-DS980, HBH-IS800, HBH-PV702, HBH-PV703, HBH-PV705 Style Edition, HBH-PV710, HBH-PV712 Style Edition, HBH-PV715, HBH-PV720, HBH-PV740, HCB-105, HCB-108, HCB-120, HCB-150, HGE-100, HPM-66, HPM-75, HPM-83, HPM-88, HPM-90, IDP-100, IPC-40, IPK-100, LiveView, MAS-100, MBR-100, MBS-100, MBS-200, MBS-400, MBS-900, MBW-150, MBW200, MD300, MD400(g), MDS-65, MMR-70, MPS-70, MPS-100, MRC-60, MS-410, PC300, VH300Hospodáøské výsledky:
Za ètvrté ètvrtletí 2006
Za první ètvrtletí 2007
Za druhé ètvrtletí 2007
Za tøetí ètvrtletí 2007
Za ètvrté ètvrtletí 2007
Za první ètvrtletí roku 2008
Za druhé ètvrtletí roku 2008Ostatní:
Historie a souèasnost telefonù Walkman
Nejvyhledávanìj¹í skladby v Èr pomocí TrackID
Sony Ericsson C902 James Bond Edition
Speciální edice W200 - Aneta Langerová
Nový vzhled oficiálního E-shopu Sony Ericsson
Sony Ericsson zveøejnil zámìry pro rozvoj UIQ
Serena Williamsová a Rafael Nadal si to rozdali na vodní hladinì
Novou øeditelkou èeské poboèky Sony Ericsson se stala Gabriela Lobodá¹ová
První znaèková prodejna Sony Ericsson ve støední a východní Evropì se otevírá v Praze
Výzkum spoleènosti Sony Ericsson: máme málo volného èasu, ale doká¾eme si poradit
Autosalon v ®enevì se zamìøil také na bezpeènost pøi telefonování za volantem
Podpora Microsoft Exchange ActiveSync u nových telefonù Sony Ericsson
Spoleènost Sony Ericsson má novou tváø – tenistku Marii ©arapovovou
W910i získal ocenìní pro nejlep¹í telefon roku 2008
Personalizace Xperie X1
Neomezená zábava
Sony Ericsson W705 nabídne aplikaci Facebook a Internet v mobilu od O2 na ¹est mìsícù zdarma
GreenHeart produkty
GreenHeart strategie
Projekt Mine dostupný v Èeské republice (vlastní kryty pro W508)
Sony Ericsson umo¾òuje sledovat tenis skrze Foursquare


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.