Sony Ericsson IDP-100 - drah a nepraktick
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 1. nor 2009
Sony Ericsson loni v z pedstavil dosti netradin psluenstv, kterm je fotormeek IDP-100. Po tyech mscch se objevuje na trhu a byl jsem velmi zvdav, zda moje osobn zkuenost pekon zaitou nechu k podobn extravagantnm zazenm. Ji nyn mohu ci, e m zazen nepesvdilo.
22~10.JPG6~20.JPG26~7.JPG


Fotormeek m rozmry 205 x 145 x 25 milimetr, hmotnost bez stojnku in rozumnch 320 gram. Displej (i spe LCD obrazovka) s hlopkou 7 palc m rozlien 800 x 480 pixel. Tlo tvo velmi decentn plast, krom malho npisu Sony Ericsson se na pedn stran nedokte dnch designovch kreac. Pod displejem se nachz ovldac tlatka, kterm se budu vnovat pozdji. Na zadn stran se nachz chyt pro pipojen stojnku, zapnac tlatko, napjec konektor, USB konektor pro pipojen k Pc a tak dva sloty na pamov karty, jednak na star Memory Stick Duo a SD, tak i na novj a modernj Memory Stick Micro a MicroSD karty. Kdy k tomu piteme jet Bluetooth, konektivita tohoto fotormeku je skuten dostaten. Pojme se ji ale podvat na praktick pouit a zkuenosti.

kliknte pro zobrazen pvodnho obrzku

Nejprve jsem na zadn stranu pipevnil stojnek, to aby orazovka jen tak nkde neleela. Dal monost je pipevnn na ze, to jsem ale nevyzkouel. Trpen se stojanem mi toti pln stailo. Jeho nasazen je toti velmi nepohodln. Navc mm pocit, e se u ani nepotalo s tm, e by jej budouc majitel nkdy chtl znovu oddlat. Chpu, e se nasazovn a sundvn stojanu nebude konat kad den, ale strachovat se pi jeho demonti o to, aby se mi na pohled kehk obrazovka nezlomila v ruce mi nepijde pjemn. Sm jsem stojan nasadil a sundal jednou a naprosto to naplnilo mou touhu po jeho testovn.

kliknte pro zobrazen pvodnho obrzku

Kdy u mte stojan pipevnn, nezbv ne fotormeek zapnout tlatkem na zadn stran. Pivt vs pehledn menu, ve kterm se pohybujete pomoc dotykovch (senzorovch) tlatek pod displejem. Sem smuje dal m vhrada na IDP-100. Tlatka jsou toti vechno, jen ne pesn. Mon jsem si na n jen sprvn nepivykl, tak jako tak jsem vechny kony dlal vdy a tak na tet pokus. Sice je tento styl ovldn psobiv, ale o ergonomii si mete nechat zdt.

kliknte pro zobrazen pvodnho obrzku

Nejastji budete na obrazovce promtat fotografie, a u jednu stacionrn, nebo prezentaci. Jak jsem se zmnil ji na zatku, fotormeku nechyb dva sloty na pamov karty, navc zde nalezneme tak integrovanou pam 128 MB, kter sama sta pro spoustu fotografi. Zajmavost je monost poslat fotografie do IDP-100 pomoc technologie Bluetooth, ani tady se to ale neobelo bez problm. Pi pipojen novho telefonu se vm na displeji fotormeku zobraz sprovac kd, kter je pot nutn zadat v telefonu. Zn to jednodue, ale pipojit svou C702 se mi tmto zpsobem povedlo a tak na sedm pokus a to se nepokldm za natolik negramotnho, abych nedokzal pepsat tyi slice.

10~20.JPG1~21.JPG6~20.JPG

Krom samotnho zobrazen fotografi se mi lbila monost nechat si ukzat velk digitln nebo analogov hodiny. To ale zvldne i spousta zazen za desetinu ceny (a klidn i mn). Pochybuji, e by si nkdo koupil IDP-100, aby si na nm nechal zobrazovat aktuln as.

7~17.JPG8~19.JPG


Nechyb ani zkladn monosti nastaven. Mete si vybrat jin jazyk, ne anglitinu, s etinou se bohuel neshledte. Dle je mon nastavit automatick zapnut a vypnut fotormeku, reim zobrazovn fotografi (originln rozlien nebo fullscreen), interval mezi dvma snmky pi prezentaci, pechodov efekty u snmk, zapnout nebo vypnout svteln senzor, kter reguluje podsvcen a samozejm tak nastavit as. Nechyb ani informace o vyuit pamti.

Prce s obrzky je (kdy si odmyslm nepohodln tlatka) velmi snadn a intuitivn, snmky lze rzn adit, oznaovat a prohlet jejich alba. Alespo tady si IDP-100 zaslou pochvalu.

3~21.JPG4~20.JPG5~22.JPG2~20.JPG

Sony Ericsson IDP-100 je rozhodn zajmav zazen, ale nepochybn je ureno jen pro velmi specifick okruh uivatel. Ne kadmu se lb koncept fotormeku, navc se nejedn o nikterak levn zazen, cena toti atakuje hranici 4000 korun. Kdy k tomu pipoteme nepli pohodln ovldn, nutnost stlho pipojen ke zdroji elektrick energie, mme ped sebou vrobek, kter rekordy v prodejnosti rozhodn atakovat nebude. To ale nepochybn ani nebylo clem autor, podobn zazen si zkrtka koup ten, kdo pro nj najde rozumn vyuit. Pro m (a bojm se, e i pro drtivou vtinu lid) je podobn zazen naprosto nevyuiteln.

Sony Ericsson IDP-100 lze zakoupit na X-Store.CZ

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.