Sony Ericsson MS-410: nové reproduktory s posuvným konektorem
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
Sobota, 14. bezna 2009
Server Planete-SE uveøejnil snímky nových pøenosných reproduktorù MS-410

 

Jedná se o pøídavné stereoreproduktory se specifickým umístìním Fast Portu, kterým pùjde posouvat doprava a doleva tak, aby byla zaruèena kompatibilita s pøístroji, které mají konektor v dolní èi v horní èásti levého boku pøístroje. Jejich pøedstavení se oèekává v nejbli¾¹í dobì.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: kuliferda Datum: 2009-03-14 07:20:57
Tomu ja rikam zbytecnost.
Autor: verbatim902 Datum: 2009-03-14 07:02:00
Ty budou slu¹et i C902-ce :grin

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.