Novì pøedstavené pøístroje - Sony Ericssony W205 a S312
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
ter, 7. dubna 2009
Sony Ericsson dnes pøedstavil nové low-endové pøístroje, vysouvací Walkman a sympatický telefon modelové øady Snapshot

 

Sony Ericsson W205 je cenovì dostupným sliderem, který nezapøe svou podobnost s designovým T303. Jedná se o jednoduché zaøízení, které bude urèeno pøedev¹ím pro ty, kteøí se s Walkmanem zatím nesetkali. Mimo hudebního pøehrávaèe je pøipraveno i FM rádio nebo funkce TrackID pro rozpoznávání hudby. Na zádech pøístroje nalezneme 1,3 Mpix fotoaparát, pøipojení s okolím zajistí USB kabel nebo Bluetooth. Novinkou je paralelní telefonní seznam, který mù¾e zobrazit kontakty více u¾ivatelù souèasnì. Displej podporuje rozli¹ení 128 x 160 pixelù a 65 tisíc barev, integrovaná pamì» èítá 5 MB, k dispozici jsou v¹ak pamì»ová média Memory Stick Micro a¾ do kapacity 2 GB. Telefon se na na¹em trhu objeví ve tøetím ètvrtletí v èerné barevné variantì za èástku 2690,- Kè.


Dal¹ím pøedstaveným pøístrojem je Sony Ericsson S312, telefon klasické konstrukce pro focení momentek a rychlého natáèení videa.  Jak ji¾ vypovídá oznaèení nového pøístroje, jedná se o nástupce modelu S302. Telefon splòuje základní po¾adavky u¾ivatelù, nabídne dvoupalcový displej s rozli¹ením 176 x 220 obrazových bodù, 2 Mpix fotoaparát s pøisvìtlením èi TrackID. Èoèka fotoaparátu nepodporuje automatické ostøení, pro úpravu fotek je k dispozici funkce PhotoFix. Pravá øada kláves nabídne zkratky pro rychlé nastavení fotoaparátu, k dispozici je i pøímé obrazové a video blogování. Sony Ericsson S312 bude na trh uveden ve druhém ètvrtletí ve dvou barevných variantách Honey Silver a Dawn Blue. Pøedpokládaná cena pøístroje je 2690,- Kè, svìtlá varianta bude v prodeji u operátorù Vodafone a T-Mobile, modrá se objeví na volném trhu.

Uvedené ceny jsou pouze pøedpokládné, do doby uvedení telefonù na trh se mohou je¹tì zmìnit v závaznosti na konverzi kurzù EUR/CZK.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: pfhawk Datum: 2009-04-12 21:52:43
moc pekny design u obou kousku, hned bych si takovy pekny telefon poridil i kdyz nema fce. 
2orange: to 1,3 Mpix je uz jenom likvidovani skladu snad :x
Autor: trent Datum: 2009-04-08 14:29:13
w205 se mi docela líbí. ¾ena má t303 a to je nadhrený kousek, jen ta pamì». Zde to øe¹í karty. Jen aby to umìlo synchronizaci kontaktù...co¾ asi umìt nebude :roll
Autor: orange Datum: 2009-04-07 14:50:47
Mno vypadají docela pìknì, ale 1,3 Mpix fotoaparát? To se dneska je¹tì vyrábí? :cry
Autor: MartinChroust Datum: 2009-04-07 13:21:49
bez autofocusu to je právì dìlané na momentky, jejich¾ význam je co nejrychleji zachytit scénu bez ohledu na její ostrost
. Autor: MonikaSh Datum: 2009-04-07 12:12:42
Bez autofokusu S312 na momentky moc nebude. Ale v té modré vypadá pìknì. A oba mají konektor na boku. :sigh

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.