Sony Ericsson P1i - pan komuniktor slav tet narozeniny
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 9. kvten 2010
Pesn ped temi lety oznmila spolenost Sony Ericsson nov smartphone postaven na operanm systmu Symbian UIQ3 - model P1i. Jeho loha nebyla zrovna jednoduch, ml vylepit velmi patnou povst chytrch telefon Sony Ericsson, kterou si tyto zskaly pedevm dky pedchozmu modelu P990i. Dky spoust skvle zpracovanch funkc se mu to povedlo, spousta majitel na nj dodnes ned dopustit (vetn m), konec UIQ3 ale neodvrtil, pouze jej oddlil.
10~74.JPG 14~63.JPG 1~79.JPG 21~50.JPG 7~74.JPG


Pro m jednoznan nejvt vhodou je kombinace QWERTY klvesnice pod dotykovm displejem a ovldacho koleka Jog-Dial. Tato trojice faktor m za nsledek perfektn ovladatelnost telefonu za vech situac, piem uivatel si me vdy sm vybrat, m zrovna bude pstroj ovldat. Nejrychlej je samozejm kombinace vech t zpsob, kter se mi naplno osvdila. Pedn stran dominuje rozmrn dotykov displej o rozlien 240 x 320 pixel, kter je schopn zobrazit a 260 000 barev. Trend posledn doby sice vel kapacitn technologii a vrazn vy hlopku, displej P1i je ale i po tech letech velmi dobe pouiteln, disponuje dobrou itelnost a tak jeho reakce na povely vaich prst i stylusu jsou velmi dobr.Obrovskou pochvalu ode m m QWERTY klvesnice, kter je umstna pmo pod displejem. Jak asi z mnoha lnk zde na SEManii vte, jsem pznivcem komuniktor, kter maj QWERTY klvesnici umstnou pmo pod displejem a nemus se jednat pouze o telefony Sony Ericsson. een pouit u Sony Ericssonu P1i mi tak vyhovuje maximln a tot se d ct o samotnch kolbkovch klvesch, u kterch je rozdl, zda makte jejich levou nebo pravou st. V mm okol rozdlila klvesnice modelu P1i uivatele na dv sti. Jedni si klvesnici zamilovali a dn een se jim nelb vce (mj ppad), jin si nikdy nezvykli na to, e na kad klvese se nachz hned dva symboly a dan een jim naprosto nevyhovuje. Tlatka maj jist a pjemn stisk, pro m je skutenou radost s nimi pracovat a zatm jsem na dnm mobilnm telefonu nenael klvesnici, se kterou by se mi pracovalo lpe.Operan systm Symbian UIQ3 zail v podn pedchozho modelu P990i mal oistec, v podn Sony Ericssonu P1i se ale jasn ukzalo, e stailo pidat operan pamti a z velmi nestabilnho zazen se stal telefon, kter vydr msce bez restartu, co je na pstroj s otevenm operanm systmem skvl hodnota. Samotn operan systm v tom byl u modelu P990i skuten nevinn, za vemi problmy stl pedevm slab hardware. Na telefonu mi velmi vyhovuje pehledn a tm neomezen telefonn seznam, vrazn mn se mi lb proveden zprv, kter mi pijde zbyten nepehledn, formou velikch ikon se dalo vyeit vrazn (ale skuten velmi vrazn) lpe. Organizan funkce jsou dostaten kvalitn, pokud vm nco chyb, je reln ance, e se tato funkce d doinstalovat coby extern aplikace. Napklad vyzvnc profily ale do telefonu prost nedostanete. Krom obrovsk pamti RAM se mi velmi lb tak Wi-Fi, FM rdio s RDS, kvalitn hudebn pehrva, funkce svtlo nebo fotoapart s autofocusem.Aplikac pro operan systm Symbian UIQ3 sice neexistuje tolik, jako na jin operan systmy, to ale neznamen, e byste jejich nedostatkem njak trpli nebo e by bylo nemon najt dostaten kvalitn aplikace. Sm jsem ml monost testovat mnoho destek aplikac a postupem asu selektoval ty, kter v mm komuniktoru zstaly na trvalo a tak ty, kter jej navdy opustily. Nakonec jsem zakotvil u nsledujc destky aplikac, kter mi naprosto vyhovuje a se kterou jsem pln spokojen.

1. AutoCam - pro bn uivatele prakticky naprosto nepotebn aplikace, pro redaktory a uivatele, kte chystaj lnky a zajmav nvody pro ostatn uivatele ale neoceniteln pomcka, kter um uloit screen obrazovky do nkterho z poadovanch obrazovch formtu.

2. Caps Switch - pokud jste zaali s tuningem komuniktor Sony Ericsson hned na potku, kdy se tato monost objevila, jist si pamatujete dost krkolomn postup, kterm se operan systm musel prolomit. Aplikace Caps Switch um udlat to sam jedinm kliknutm a z odemknut operanho systmu udlala nejjednodu vc na svt.

3. iPhone Lock - odemykn telefonu pohybem prstu po displeji slav spch na iPhonu, uchytilo se ale tak na komuniktorech se Symbianem UIQ3. Vzhled aplikace se d velmi dobe skinovat a dky irokm monostem nastaven je aplikace velmi oblben. Navc umouje rychl zamknut a odemknut vaeho smartphonu.

4. Handy Clock - skvl aplikace pro organizaci vaeho asu, krom pehlednho kalende disponuje napklad opakovanm budkem a spoustou dalch funkc. Stejn funkce sice nabz Symbian UIQ3 u v zkladu, v aplikaci Handy Clock je ale ve mnohem lpe a pehlednji zpracovan.

5. Primetech Contacts - kontakty ve stylu Apple iPhone nejsou pouze stylovou zleitost, aplikace Primetech Contacts nabz rychlou obsluhu vaeho telefonnho seznamu, navc skvle vypad. Na naem fru se nachz podrobn nvod, jak si aplikaci mete zakoupit i kdy teba pli nevldnete rutin.

6. SlovoED EN-CZ - obshl pekladov slovnk, jeho pozen sice nen nejlevnj, ve verzi DeLuxe (kterou uvm) ale nabz nejen peklady slov, ale tak monost pehrn vslovnosti, co v zahrani ocente. Pokud pli necestujete a nejste nron, vystate si s nkterm z voln dostupnch Java slovnk, SlovoED je pro nejnronj uivatele.

7. SmartcomGPS - jednoznan nejkvalitnj turistick navigace pro komuniktory Sony Ericsson. Dostupnost mnoha kvalitnch mapovch podklad, vysok stabilita aplikace a hlavn skvl funknost. Pro aplikaci hovo tak velmi vysok rychlost.

8. TomTom - rozebrat nebo popisovat kvality tto aplikace by bylo noenm dv do lesa. Akoliv na Symbian UIQ3 existuje vt poet navigac, jednoznan nejlep mi (i pes u zastaven vvoj) pijde prv TomTom.

9. Warring Nations - podle m nejlep hra, kter vznikla pro operan systm Symbian UIQ3. Jedn se o propracovanou tahovou strategii a ne na nejvy rovni obtnosti zvtzte, podn si procvite mozek.

10. X-Plore - vborn sprvce soubor, nabzejc obrovskou funknost a monosti nastaven, navc mete pouvat asov neomezenou zkuebn verzi.Tunning byl dlouhou dobu pro operan systm Symbian UIQ3 tabu. Pak se nhle z nieho nic objevila monost proniknout hloubji do operanho systmu a natst se po celm svt nalo mnoho lid, kte tto nov monosti vyuili a zaali pro ns (obyejn uivatele) pipravovat mnoho zajmavch prav. Postupem asu se zmnil tak postup pro odemknut operanho systmu, od prvnho postupu, kter byl relativn komplikovan a nebylo tk v nm udlat chybu (navc se telefon restartem opt uzamknul) a po nejnovj verzi aplikace Caps Switch, o kter jsem mluvil ji v pedchozm odstavci a kter z odemknut smartphonu udlala zleitost, kterou by snad pochopilo i dt pedkolnho vku. pravy se objevovaly postupn, nkter byly zdailej, jin mn, co ale je hlavn, dky sil komunity se posunul cel operan systm a jeho monosti o nco dl. Nebudu zde vypisovat vechny pravy, kter jsou mon, ostatn o vtin z nich najdete podrobn diskuze vetn nvod na naem fru. Pokud bych ml sm njak vci vypchnout, z hlediska grafick strnky oceuji monost zmnit kompletn vechny ikony v telefonu podle vlastnho gusta. Co se tk vylepen funknosti, krom monosti instalovat nepodepsan aplikace se mi lb monost doinstalovat skvl hudebn pehrva Walkman i do tch telefon, kter jm standardn nedisponuj.Sony Ericsson P1i i po tech letech jasn ukazuje, e oputn platformy Symbian UIQ bylo velmi patnm krokem a pokud se pi vvoji telefon Sony Ericsson s tmto operanm systmem nkde stala chyba, pak to bylo jednoznan pmo ve spolenosti Sony Ericsson, kter nedokzala tento vborn operan systm doplnit dostaten kvalitnm hardwarem. Zcela scestn bylo prohlen spolenosti Sony Ericsson, kter jako hlavn nespch u zkaznk oznailo nevldn pijet u zkaznk a opertor, navc tak nevytvoen dostaten rozmrn komunity. Pitom se naprosto zapomn na to, e po krachu modelu P990i mli zkaznci pln prvo bt nespokojeni, pesto s nstupem modelu P1i tm vichni Sony Ericssonu jeho pelap odpustili. Spolenost Sony Ericsson ale na model P1i nedokzala navzat dalm pstrojem a od t doby je na mobilnm trhu nemal mezera v nabdce. Komu se poda ji zaplnit? Zatm nevm, ale model P1i povauji za mon nejpovedenj telefon poslednch let, v podn Sony Ericssonu mon pmo nejlep. Nen sice bez chyb, ale ani po tech letech neztratil nic ze svho kouzla a v nkterch ohledech na nj ztrc i souasn topmodely, jak u z produkce Sony Ericssonu nebo od jinch vrobc.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: janokimak Datum: 2010-08-23 12:54:59
To hej. Ja som mal ten fon, ale som to predal u :). nefungovalo tak ako som to chcel...dizajn vm pi??:O.. je to troku ako tehla nie?
Autor: Boogie77 Datum: 2010-07-15 12:51:05
Aj otec povedal, e mu chba mu GPS... obeme, podla ma nechce vela.. :) Tvoje milienky s relne.
Autor: omebe Datum: 2010-05-11 11:56:00
Sice se opakuji, ale P1i byl mj nejlep foun. Ukonen vvoje UIQ a absence vestavnho GPS modulu m jaksi pimlo foun prodat, dnes toho lituju. Ml jsem si ho nechat doma ve vytrnce ;) Kdyby firma SE pouze dala jin operan systm a dodlala GPS, jdu pro nj. Hlavn neahat na skvlou klvesnici a na super konstrukci a vzhled. J vm, chcu moc... :cry
Autor: Skrblk Datum: 2010-05-09 14:49:49
J osobn neml tu est s dnou UIQ jako e bych byl vlastnkem, ovem na tboe jsem si pjoval W960i od kamarda a mu s klidem ct, e v SE asi padli na hlavu jestli si vn mysleli, e 160mhz procesor uiv UIQ3... Ds a hrza, pomal
Autor: HUdasp Datum: 2010-05-09 11:21:18
Supr lnek. Hned jsem zaplesal nad nedvno prodanm mm kouskem. UIQ byl snad prvn finger-friendly systm vbec, sm jsem k ovldn stylus pouval minimln. P1 je i na dnen dobu dobr volba, akort slab procesor a (ne)podpora Javy ho hodn srej dolu (konkrtn OperaMini a jej neskuten dlouh start). P1i je rozhodn jeden z nej SonyEricsson, co kdy udlali.
Autor: hydeneo Datum: 2010-05-09 11:14:53
Jet co se tk QWERTY , opradu se povedla , psan jednou rukou nebo nkolika prsty - OK ,mooooc dobr klvesnika. koda e po vzoru VIVAZ nepedstavil SE i X10 ve verzi PRO s vsuvnou qwerty , samozejmn by v takov verzi trochu ztratila na "sexy vizi" , ale byl by to luxus. A uivatel by si mohli vybrat.
Autor: hydeneo Datum: 2010-05-09 11:01:37
Souhlasm s tm e P1i byl a je hodn poveden telefon. Kdyby ml trochu vt vkon a vestavnou GPS neml bych ani choutky pechzet nyn na nco novjho. Je urit koda e SE odselil platformu UIQ ,Dle mho nzoru mla co nabdnout a kdyby na n firma dle pracovala mohlo by to bt hodn zajmav. Jet zpt k P1 , po strnce kvality zpracovn jsem snad neml v rukou lep mobil. Display velice solidn (a co do kompaktnosti zazen) s rozumnou velikost. Fok super , daj se udlat moc hezk fotky. Dobr mobil jak pro nenron uivatele ,tak pro hraiky.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.