Symbian na svm vrcholu - recenze Sony Ericssonu Vivaz Pro
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 20. erven 2010
Ji nkolik tdn se na naem trhu prodv nov komuniktor Sony Ericsson s oznaenm Vivaz Pro. Jak ji napovd nzev, za zklad si tento telefon vzal pvodn model Vivaz, navc ale pidv nkolik bonus v ele s kvalitn hardwarovou QWERTY klvesnic, kter vm velmi zpjemn zadvn delch text. To ale nen ve, pjemnch bonus si pro ns vrobce nachystal vc a dky tomu posadil model Vivaz Pro mezi nejlep telefony s operanm systmem Symbian a dotykovm displejem.
35~47.JPG 36~43.JPG 45~31.JPG 37~42.JPG


Komuniktory a chytr telefony pedstavuj tm pro kadho vrobce vrchol portfolia, jsou toti dkazem jeho technick vysplosti a tak znmkou kvality. Navc (a to tak nen nepodstatn) se prv na tchto telefonech vtinou generuje nemal zisk. Pesto nebyly u Sony Ericssonu chytr telefony dlouhou dobu v poped zjmu, vrobce se naopak naplno soustedil na hloup telefony bez otevenho operanho systmu (a s minimem inovac) a jak to s nm dopadlo tm vichni vme. V poslednch mscch jsme ale svdkem toho, e Sony Ericsson nastupuje na novou cestu, kterou lemuj krsn a skvle vybaven komuniktory, kter pat k tomu nejlepmu na trhu. Navc se Sony Ericsson nezamuje na jedin operan systm, naopak sv sly celkem rovnomrn rozdlil hned na trojici operanch systm. Dnes recenzovan model Vivaz Pro je zstupcem operanho systmu Symbian a jak jsem ji zmnil v vodu, telefon ve vtin ohled vychz z pvodnho Sony Ericssonu Vivaz. Za zklad tedy poslouil mal a velmi ikovn telefon, kter pat k tm nejlepm na tto platform. Pesto se nalo pr vc, kter se vrobci podailo dle vylepit a kter posunuly Vivaz Pro jet o kousek dl. Dnes vm pinme recenzi tohoto ikovnho komuniktoru s operanm systmem Symbian.

31~53.JPG 32~51.JPG 33~48.JPG 34~41.JPG

Hlavn vhody:
- oteven operan systm
- mal kompaktn rozmry
- atraktivn vzhled
- vysouvac QWERTY klvesnice
- rychl reakce, vysok stabilita
- standardn konektory
- kompletn podpora rychlch dat
- velmi citliv GPS modul

Hlavn nedostatky:
- operan systm nesedne kadmu a nepin novinky
- fotoapart fot neostr snmky (neduh prvnho firmwaru)
- cena nen zrovna nzk (komuniktory X1 a X2 stoj piblin stejn)
- problematick sundvn zadnho krytu

35~47.JPG 53~24.JPG 55~26.JPG 56~23.JPG
36~43.JPG 37~42.JPG 38~43.JPG 57~23.JPG

Hned prvnm pohledem odhalte, e po strnce vzhledu se novinka skuten inspirovala u pvodnho Sony Ericssonu Vivaz. Jeliko pvodn Vivaz vlastnm ji nkolik msc a nov Vivaz Pro mm v redakci nkolik tdn, ml jsem dost asu oba telefony podrobn srovnat. Na prvn pohled je patrn, e Vivaz Pro je o nkolik mlo milimetr silnj v pase, to je ale da za kvalitn hardwarovou klvesnici. Vyjdeno v ei sel se rozmry zastavily na hranici 109 x 52 x 17 milimetr, hmotnost potom mrn stoupla na hodnotu 117 gram. Pokud uvm vbavu telefonu a ji zmnnou QWERTY klvesnici, jedn se o velmi pjemn hodnoty, telefon zstal stle dostaten mal a krsn, pitom jsou ale jeho rozmry dostaten na to, aby se dal pohodln pouvat. S pvodnm Sony Ericssonem Vivaz mli nkte majitel pote prv s rozmry, kde hlavn dky mal tlouce se telefon ve vt ruce celkem snadno ztrat. Nic takovho se vm s novinkou neme stt, ta m rozmry na bn pouvn skuten ideln. Pedn stran dominuje rozmrn dotykov displej s rozlienm 640 x 360 pixel, kter nabz a barev pi hlopce. Pipomn vm to nco? Ano, mte pravdu, pvodn Vivaz je vybaven naprosto stejnm displejem, osobn ale nevidm dvod mnit nco, co funguje a v praxi se osvdilo. Moc se nezmnila ani trojice tlatek pod displejem, kter jsou na pohled velmi pkn, jejich rozmry ale nejsou moc rozumn zvoleny. Abych ale nekivdil - dky jejich dlce se ovldaj vborn a mal ka nen ve vsledku vbec na kodu, navc to tak pkn vypad, take pro ne.

Na levm boku se nachz opt dvojice standardnch konektor, jack pro pipojen sluchtek se tentokrt ale pesunul o kus ne, a po microUSB konektor, podle m z prostho dvodu. Pokud by toti zstalo pvodn umstn sluchtkovho konektoru, tento by se na dan msto dky vysouvacmu mechanizmu zkrtka neveel. Mon mli autoi jin zmr, toto vysvtlen mi ale pijde logick. Tak tentokrt je microUSB konektor chrnn krytkou, tm ale zajmav prvky na levm boku kon. Mnohem zajmavj je to na stran prav, minimln tedy za pedpokladu, e nevlastnte pvodn Vivaz. Pokud jste toti jeho majiteli, tak moc zajmavho (i spe novho) zde nenajdete. Nachz se zde dvojice tlatek pro regulaci hlasitosti, dle tak spou fotoapartu (samozejm dvoupolohov a velmi pohodln, s pjemnm namknutm i domknutm). Nechyb ani tlatko vyhrazen pro nahrvn videa, tak tentokrt tedy na tle ani v menu nehledejte dn pepna, kad ze zpsob zaznamenvn obrazu m svou vyhrazenou spou. Podobn een se mi velmi lb, nemusm nic hledat a podle toho, zda chci fotit nebo nahrvat video pouze stisknu pslun tlatko. Na horn hran se tentokrt nenachz zapnac (respektive zamykac) tlatko, to se nm toti pesthovalo na zadn stranu telefonu kousek nad pisvtlovac diodu. Obas se s tmto nkte uivatel nemohou smit, j toto ale beru jako velik plus a zsadn krok vped. Pi klasickm dren telefonu jednou rukou (a souasnm ovldn dotykovho displeje rukou druhou), toti ukazovek prsty ruky, kter telefon dr, automaticky spoine na ji zmnnm tlatku. Pro odemknut nebo zamknut telefonu tak nemuste nikam pehmatvat ani sahat, ve je po ruce. Pod tlatkem se nachz ji zmnn pisvtlovac dioda a tak oka integrovanho fotoapartu. Pod zadnm krytem (kter je mimochodem matn, take na nm nezstvaj vidt otisky prst, dal velik pochvala) se pak nachz baterie EP-500 s kapacitou 1200 mAh, kter pi bnm pouvn vysta telefonu na necel ti dny chodu. Pod zadnm krytem se nachz tak slot na SIM kartu a na prvn pohled nenpadn slot na pamov karty microSD.

39~43.JPG 40~44.JPG 41~40.JPG 42~36.JPG
43~32.JPG 44~35.JPG 45~31.JPG 46~31.JPG

Po vysunut se objev kvalitn hardwarov QWERTY klvesnice, kter je vybaven tymi adami tlatek. Vechna tlatka jsou dostaten rozmrn, maj jist stisk a nzk zdvih, navc jsou mezi nimi mezery, take se s nimi pracuje velmi pohodln. slice a dal speciln symboly mete spt po rychlm pehozen klvesnice pomoc modrho tlatka vlevo dole. Dost mi vyhovuje, e je toto tlatko o kus dl, ne samotn klvesy s mode podbarvenmi slicemi, dky tomu nen ani psan vtho mnostv tchto specilnch znak problm. Nechyb ani tveice ipek plus dostaten rozmrn mezernk. Samotn konstrukce klvesnice je velmi pevn, urit se vm omylem nestane, e byste vysunuli klvesnici. Vysunut i zasunut pomhaj docela siln pruiny, take sta pohnout s klvesnic piblin do poloviny, o zbytek u se postaraj prv ony. Oceuji naprosto precizn vysouvac mechanizmus, takto kvalitn jsem u Sony Ericssonu mon zatm nevidl. Ve velmi pesn sed, nikde se nic ani trochu nehbe a to jak v otevenm, tak v zavenm stavu. Za sebe tedy dvm velikou pochvalu, spousta zkaznk si na kvalitu konstrukce potrp a u modelu Vivaz Pro ji skuten zskaj. Co se tk zkuenost se samotnm pouvnm klvesnice, neml jsem s n bhem nkolika tdn tm dn problm, osobn ale stejn vce preferuji klvesnice mench rozmr, jako je napklad u modelu X10 Mini Pro. Tam jsou tlatka mnohem vce naskldan u sebe, dky emu sice na prvn pohled nen ovldn tak pohodln, na stranu druhou doshnu na kadou klvesu o nco rychleji, protoe je mezi nimi zkrtka mn msta. Kadmu ale sed nco jinho,hardwarov klvesnice je rozhodn krok sprvnm smrem a ocen ji i ti uivatel, kte tch text tolik nep. Velikou vhodou toti je, e ji mete pout jen tehdy, kdy sami chcete, nikdo vs k tomu neme (ani nebude) nutit. Sony Ericsson Vivaz Pro tak rozhodn nem jen na ty uivatele, kte denn polou destky zprv ppadn email, prv naopak.

47~28.JPG 48~28.JPG 49~32.JPG 50~30.JPG
51~26.JPG 52~28.JPG 53~24.JPG 54~27.JPG

Po sputn telefonu vs pivt operan systm Symbian, hned na vod si ale dovolm vs odkzat na recenzi pvodnho Sony Ericssonu Vivaz, kterou si mete pest zde. Jeliko je toti prosted u modelu Vivaz Pro pln (a kdy pu pln, myslm tm skuten kompletn) stejn, jako u modelu Vivaz, najdete v dnen recenzi o nco mn obrzk a pokusm se zamit spe na sv osobn dojmy z pouvn tohoto telefonu. V posledn dob pouvm hojn tak komuniktory s operanm systmem Google Android, take se obas jist nevyhnu srovnn, na druhou stranu se budu snait brt ohled na to, e telefony se Symbianem m na jinou skupinu zkaznk, ne pstroje s Androidem. Pohotovostn displej nabz hned nkolik rznch podob, dn z nich ale nevyuv monosti rozmrnho displeje na maximum, take je zde ance, e vm dn zobrazen nebude naplno vyhovovat. J se budu v recenzi vnovat pedevm tomu rozloen, kter je u telefonu nastaveno standardn a kter toho nabz asi nejvce. vodn obrazovka je rozdlena do nkolika st. Horn prouek je vyhrazen stavovm informacm, jak je stav baterie, sla signlu nebo aktuln sputn bezdrtov technologie. Pod touto litou se nachz ptice ikon (respektive zloek), kter obsahuj odkazy na Vmi zvolen funkce. Pokud nejste spokojeni s tm, jak tyto tlatka pedvolil vrobce, sta na nkterm z nich dle podret prst a mete mu hned piadit jinou funkci. Mezi touto ptic obrazovek se mete pepnat bu pomoc samotnch tlatek, nebo tahy prstu po displeji doprava a doleva. Pod touto ptic tlatek se nachz na prvn pohled nevyuit msto, kter pro sebe zabr vmi zvolen tapeta. Ta ale je aktivn, reaguje na polohu telefonu (samozejm, pokud je tomu pizpsoben) a vypad to hodn pkn. Obas jsem se pistihl u toho, e s telefonem otm jen tak pro radost. Pohyb a reakce tapety jsou velmi plynul, i kdy kousek tomu jet chyb. Ve spodn sti obrazovky se pak nachz docela mal ern obdlnek, ve kterm se ale ukrv docela dost funkc. Krom nzvu vaeho opertora, aktulnho asu a data je zde toti tveice ikon s odkazem na vyten hovor, pstup ke galerii mdi, zprvm a tak k vyhledvn. Tento obdlnk mete kdykoliv schovat pomoc ervenho tlatka a stejnm zpsobem jej tak mete nechat znovu zobrazit, zle samozejm na tom, jak asto s nm budete pracovat a jak moc jej budete vyuvat. Troku zajmav na m psob fakt, e ikony a informace ze spodn sti displeje zmiz tak v ppad, kdy klepnete prstem nkam do plochy s tapetou (piblin polovina displeje). Telefon si pomysl, e krsn pohybujc se tapeta je pro vs dleitj a tak ji skryje. Nevm pro, ale pilo mi to moc pkn a tak trochu vtipn (vm e je to divn, ale mj pohled na to stejn nezmnm, lb se mi to).Stisknutm prostednho tlatka se penesete do menu, kter je tvoeno matic dvancti ikon, ale me bt zobrazeno tak formou prostho seznamu (toto zobrazen mi ale nepijde ani trochu praktick a neumm si pedstavit, e by jej nkdo pouval z jinch, ne ryze designovch dvod (to by si ale zas na podobn vci neml kupovat chytr telefon, ale to u troku odbhm)). Styl a vzhled dalch podnabdek se li u kad poloky, nkde je i podmenu proveden formou matice ikon, jinde najdete prost seznam, kadopdn menu jako takov je dostaten pehledn a pracuje se s nm rychle. Po peklopen telefonu na ku dojde bhem necel vteiny tak k peklopen a peskldn nabdky. Podobn jako u jinch telefon se Symbianem tak zde plat, e pmo v mstech s ikonkovm menu sta jedin dotyk pro vbr a oteven poadovan funkce, v textovch seznamech prvnm dotykem poloku pouze oznate a teprve po druhm kliknutm dojde k jejmu oteven. Netvrdm, e je to takto vyloen nelogick, ale lo to podle mho udlat i pohodlnji. Pokud k tomu pidme odporov displej, kter ne vdy na ve reaguje podobn rychle, jako displej kapacitn (co ale nen chyba, je to zkrtka vlastnost), obas si toho klikn docela uijete. Ovldn a prce s menu jako celkem mi pila dostaten rychl a pohodln, jedinm dechem ale dodvm, e teba na komuniktorech s operanm systmem Google Android mm pocit, e jsem stle vrazn rychlej.Komuniktor Sony Ericsson Vivaz Pro um samozejm velmi dobe pracovat, jak se pesvdme v nsledujcch odstavcch. Zkladem telefonnch funkc je propracovan telefonn seznam, kter nabz tm neomezenou kapacitu na vae kontakty, piem ke kadmu z nich mete uloit velik mnostv doplujcch daj. Nechyb vyzvnc profily (kter jsem si sm piadil pod jednu ze ty rychlch voleb, standardn se ale jejich vbr zobraz po stisknut ji jednou zmnnho a velmi malho vypnacho tlatka), vyhovuje mi jak jejich poet, tak i monost dalch prav. Nejastji pouvan kontakty si mete dt na zvltn obrazovku a v ppad poteby se k nim dostanete vrazn rychleji, ne kdybyste je mli hledat. Prosted zprv se nijak neli od pedchozho modelu Vivaz, v nejnovjm firmwaru navc oba pstroje dostaly monost zobrazit veker zprvy ve form konverzace (co u znme z telefon Sony Ericsson bez otevenho operanho systmu), tuto monost u del dobu vyuvm a vrobce za jej implementaci chvlm, zobrazen zprv je vrazn pehlednj. Podobn, jako u telefonnho seznamu, nejste ani zde prakticky nijak limitovni co do potu uloench zprv. Emailov klient je velmi kvalitn, jeho nastaven je jednoduch, porad si s plohami a um sm kontrolovat schrnku. Pokud by vm nhodou nevyhovoval, mete si sthnout jin (v souasn dob ale nen vbr zas tak irok a vtina lid si vysta s tm pedinstalovanm). Krom standardnch zprv a emailu najdete v telefonu tak podporu socilnch st Facebook a Twitter, aplikace jsou velmi pehledn a rychl a vzhledem ke stle vtmu rozmachu socilnch st je jen dobe, e jsou na toto telefony Sony Ericsson dobe pipraveny. Pi pipojen k socilnm stm ocente kompletn podporu rychlch dat, v telefonu tak na vs ek kvarteto GPRS, EDGE, UMTS a HSPA. V nkterch oblastech mete pout tak Wi-Fi. Rychl data ocente tak v internetovm prohlei, kter je velmi kvalitn a prohlen strnek je na nm skuten pohodln. Telefon pmo vybz k prohlen webu na ku, pokud by vm nhodou defaultn prohle nevyhovoval, dky Symbianu je monost sthnout nkolik dalch.Kvalitn funkce pro prci s poslnm zprv veho druhu a internetem samozejm dopluj podobn kvalitn funkce organizan. jako prvn zde mme propracovan a pehledn kalend, kter nabz nkolik monost pohled a oceuji na nm monost rychlho vloen kolu i udlosti. Je velmi dobe ovladateln pomoc prstu a stejn jako u telefonnho seznamu nejste prakticky nijak limitovni potem udlost, kter do nj mete uloit. Pehledn je tak opakovan budk, k jeho fungovn nemm nejmen vhradu, po dobu pouvn Vivazu jsem nezaspal ani jednou. Mon jet astji ne kalend pouvm sprvce soubor, kter je vyveden v podobnm duchu, jako na hloupch telefonech Sony Ericsson (v tomto smru stejn nen pli co vymlet a objevovat) a stejn je na tom tak nabdka funkc, kter nabz. Z mho pohledu sice dn pekvapen, na druhou stranu mi v nm ale tak nic nechyblo a pracuje se mi s nm pohodln. Pokud byste se v nm ztrceli, nechyb navc jednoduch npovda. Standardem je hlasov zznamnk, kalkulaka, pevodnk jednotek nebo monost vytven poznmek. Naprosto bez problm funguje synchronizace, v telefonu nechyb ani monost vyhledvn. Mm troku pocit, e v tomto smru je recenze mon celkem nepodrobn, ale skuten prakticky ve funguje tm pesn tak, jak m, navc dostaten rychle a spolehliv.Pvodn Sony Ericsson Vivaz se hodn zamoval na zbavu a multimediln funkce, novinka tak v tomto smru samozejm nezstala pozadu. Dky standardnmu hudebnmu konektoru se jako prvn nabz pehrva hudby. Ten je velmi propracovan a rychle ovladateln, samozejm tak me bet na pozad. Obas mi nepilo pln astn umstn 3,5 mm konektoru jack, na druhou stranu je to pod o notn kus lep, ne u pvodnho modelu Vivaz. Dky podpoe pamovch karet microSD se vm pak nestane, e byste na sv skladby nemli v telefonu dostatek msta. Velik displej samozejm svd i ke sledovn film a dky dostatenm rozmrm a vysokmu rozlien je jejich sledovn skutenm zitkem. Tm je tak sledovn vaich oblbench nahrvek z videoportlu YouTube, na co dobe vyuijete ji zmnnou kompletn podporu rychlch dat vetn Wi-Fi. Dky otevenmu operanmu systmu Symbian jsou monosti telefonu ve smru zbavy takka neomezen, mete si do nj nahrvat spousty kvalitnch her a dky vysokmu vkonu celho telefonu je jejich hran velmi pohodln a pjemn. Dlouhou chvl si mete zpjemnit tak pi hledn skr - geocachingu. V telefonu se nachz velmi citliv GPS modul, kter doke rychle urit vai polohu i ve mst nebo v lese. Vyut se d jak pi turistice, tak teba i pi automobilov navigaci. Prce s nm je velmi rychl a pohodln, lb se mi pesn a stabiln uren polohy a dky otevenmu operanmu systmu tak irok monosti vyuit.pln na zvr jsem si jako tm vdy nechal fotoapart. Prv ten byl toti jednm z mst, kde se novinky na prvn pohled li od pvodnho Sony Ericssonu Vivaz. Ten se pynil fotoapartem s rozlienm celch 8 megapixel a tak schopnost nahrvat video v HD rozlien. Kvalita videa zstala u modelu Vivaz Pro na stejn rovni, kleslo nm ale rozlien fotoapartu a to na hodnotu pti megapixel. Je to ztrta? Podle m rozhodn ne, souasn oky v mobilnch telefonech jsou tak mal, e pt megapixel mi pijde pouitelnm stropem a ni rozlien tak modelu Vivaz Pro ani trochu nevytm. Co se tk fotoapartu, pedchoz model Vivaz jsme v tomto smru docela kritizovali, s prvnmi verzemi firmwaru toti nebyla kvalita fotografi zrovna precizn a v tomto smru je na tom Vivaz Pro bohuel pln stejn. S fotografiemi jsem toti spokojen jen napl - nabz toti velmi vrn barvy, kter jsou skuten krsn a v tomto smru pat Vivaz Pro k tomu nejlepmu, co si v souasnosti na naem trhu mete podit. Fotografie ale maj problm s ostrost, pi prohlen fotografi v plnm rozlien si na prvn pohled vimnete, e snmky zkrtka zatm ostr nejsou a meme jen doufat, e se to tak tentokrt poda s novjmi verzemi firmwaru vce odladit. To kvalita nahrvanho videa, to je nco jinho. Vysok rozlien je poznat a tak Vivaz Pro dokazuje, e si pdomek HD zaslou skuten prvem. Jeliko jsme se ukzkovm fotografim vce vnovali v samostatnm lnku zde, uvdm zde v recenzi jen pr fotografi na ukzku. Ve zmnnm lnku najdete tak ukzku videa, kter je schopn Vivaz Pro podit. shrnuli jsme si kvalitu snmk, pojme se ale jet podvat na monosti nastaven, ty asto dvaj do ruky pomrn siln nstroj na pravu vsledn kvality.

10~112.JPG 12~101.JPG 14~98.JPG 15~98.JPG 17~85.JPG
20~84.JPG 21~79.JPG 23~71.JPG 27~65.JPG 29~52.JPG
2~115.JPG 32~53.JPG 34~42.JPG 37~43.JPG 40~45.JPG
3~118.JPG 44~36.JPG 47~29.JPG 61~19.JPG 5~117.JPG
50~31.JPG 52~29.JPG 57~24.JPG 8~110.JPG 7~111.JPG

Sony Ericsson Vivaz Pro je kvalitn komuniktor, kter se vrobci rozhodn povedl. Sony Ericsson se natst neomezil na pouh pidn klvesnice, ale vylepil tak nkolik dalch drobnost a vsledkem je pstroj, kter m minimum chyb. Na stranu druhou si troufm tvrdit, e pouit operan systm doshl s modelem Vivaz Pro svho vrcholu a dal vraznj krok kupedu me pinst jen nov verze operanho systmu. Telefon jako je Vivaz Pro se v principu recenzuje celkem tko, prakticky ve toti vborn funguje a co nejde, je vtinou chybou (i spe vlastnost) prv pouitho operanho systmu. Podobn na tom u ale byl i pedchoz model Vivaz, tak ten v odladnosti a spolehlivosti doshl tm vrcholu a v tomto smru u se moc nen kam dle posunout. Sony Ericsson se s Vivazem Pro jednoznan sna zaclit na ty zkaznky, kte jsou na pouit operan systm zvykl z telefon Nokia, tud jej velmi dobe znaj a prakticky nim je nepekvap. Takovm zkaznkm nebude vadit mal mnostv inovac ani obas trochu kostrbat ovldn, kter je dno datem vzniku operanho systmu a tak tomu, jak probhal jeho vvoj. Kdo si potrp na klvesnici, maximln vbavu ale chce si s pstrojem vce hrt, nepochybn (jako j) shne po modelu XPERIA X10 Mini Pro, kter nabz skvle odladn operan systm Android, jeho monosti jsou peci jen nkde jinde a kter i kdy nen odladn, m velikou budoucnost. U toti bude jen a pouze lep, zatmco v oblasti chytrch telefon postavench na Symbianu budeme muset pokat na novou generaci telefon, kter bude novm operanm systmem vybaven. Pokud ale posuzuji Sony Ericsson Vivaz Pro z pohledu souasnho trhu, posadil se tm na vrchol mezi Symbianovmi telefony.

Sony Ericsson Vivaz Pro mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: cola2600 Datum: 2010-07-18 14:12:18
Joo asi m chybu zde :: Pedn stran dominuje rozmrn dotykov displej s rozlienm 640 x 360 pixel, kter nabz a ()barev pi hlopce().pokud se nepletu mlo to bt tak Pedn stran dominuje rozmrn dotykov displej s rozlienm 640 x 360 pixel, kter nabz a 16 milion barev pi hlopce 3,2 palce. Asi si ml vypl NUM LOCK. Jedi :-)
. Autor: srobek Datum: 2010-07-14 13:58:31
snad nejsem jediny komu pripada vivaz jako laciny unt z plastu,vzhled bych vbec nedval do pednost

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.