Symbian na svém vrcholu - recenze Sony Ericssonu Vivaz Pro
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedžle, 20. Ťervna 2010
Ji¬ĺ n√¨kolik t√Ĺdn√Ļ se na na¬Ļem trhu prod√°v√° nov√Ĺ komunik√°tor Sony Ericsson s ozna√®en√≠m Vivaz Pro. Jak ji¬ĺ napov√≠d√° n√°zev, za z√°klad si tento telefon vzal p√Ļvodn√≠ model Vivaz, nav√≠c ale p√łid√°v√° n√¨kolik bonus√Ļ v √®ele s kvalitn√≠ hardwarovou QWERTY kl√°vesnic√≠, kter√° v√°m velmi zp√ł√≠jemn√≠ zad√°v√°n√≠ del¬Ļ√≠ch text√Ļ. To ale nen√≠ v¬Ļe, p√ł√≠jemn√Ĺch bonus√Ļ si pro n√°s v√Ĺrobce nachystal v√≠c a d√≠ky tomu posadil model Vivaz Pro mezi nejlep¬Ļ√≠ telefony s opera√®n√≠m syst√©mem Symbian a dotykov√Ĺm displejem.
35~47.JPG 36~43.JPG 45~31.JPG 37~42.JPG


Komunik√°tory a chytr√© telefony p√łedstavuj√≠ t√©m√¨√ł pro ka¬ĺd√©ho v√Ĺrobce vrchol portfolia, jsou toti¬ĺ d√Ļkazem jeho technick√© vysp√¨losti a tak√© zn√°mkou kvality. Nav√≠c (a to tak√© nen√≠ nepodstatn√©) se pr√°v√¨ na t√¨chto telefonech v√¨t¬Ļinou generuje nemal√Ĺ zisk. P√łesto nebyly u Sony Ericssonu chytr√© telefony dlouhou dobu v pop√łed√≠ z√°jmu, v√Ĺrobce se naopak naplno soust√łedil na hloup√© telefony bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu (a s minimem inovac√≠) a jak to s n√≠m dopadlo t√©m√¨√ł v¬Ļichni v√≠me. V posledn√≠ch m√¨s√≠c√≠ch jsme ale sv√¨dkem toho, ¬ĺe Sony Ericsson nastupuje na novou cestu, kterou lemuj√≠ kr√°sn√© a skv√¨le vybaven√© komunik√°tory, kter√© pat√ł√≠ k tomu nejlep¬Ļ√≠mu na trhu. Nav√≠c se Sony Ericsson nezam√¨√łuje na jedin√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m, naopak sv√© s√≠ly celkem rovnom√¨rn√¨ rozd√¨lil hned na trojici opera√®n√≠ch syst√©m√Ļ. Dnes recenzovan√Ĺ model Vivaz Pro je z√°stupcem opera√®n√≠ho syst√©mu Symbian a jak jsem ji¬ĺ zm√≠nil v √ļvodu, telefon ve v√¨t¬Ļin√¨ ohled√Ļ vych√°z√≠ z p√Ļvodn√≠ho Sony Ericssonu Vivaz. Za z√°klad tedy poslou¬ĺil mal√Ĺ a velmi ¬Ļikovn√Ĺ telefon, kter√Ĺ pat√ł√≠ k t√¨m nejlep¬Ļ√≠m na t√©to platform√¨. P√łesto se na¬Ļlo p√°r v√¨c√≠, kter√© se v√Ĺrobci poda√łilo d√°le vylep¬Ļit a kter√© posunuly Vivaz Pro je¬Ļt√¨ o kousek d√°l. Dnes v√°m p√łin√°¬Ļ√≠me recenzi tohoto ¬Ļikovn√©ho komunik√°toru s opera√®n√≠m syst√©mem Symbian.

31~53.JPG 32~51.JPG 33~48.JPG 34~41.JPG

Hlavn√≠ v√Ĺhody:
- otev√łen√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m
- malé kompaktní rozmìry
- atraktivní vzhled
- vysouvací QWERTY klávesnice
- rychlé reakce, vysoká stabilita
- standardní konektory
- kompletn√≠ podpora rychl√Ĺch dat
- velmi citliv√Ĺ GPS modul

Hlavní nedostatky:
- opera√®n√≠ syst√©m nesedne ka¬ĺd√©mu a nep√łin√°¬Ļ√≠ novinky
- fotoaparát fotí neostré snímky (neduh prvního firmwaru)
- cena nen√≠ zrovna n√≠zk√° (komunik√°tory X1 a X2 stoj√≠ p√łibli¬ĺn√¨ stejn√¨)
- problematické sundávání zadního krytu

35~47.JPG 53~24.JPG 55~26.JPG 56~23.JPG
36~43.JPG 37~42.JPG 38~43.JPG 57~23.JPG

Hned prvn√≠m pohledem odhal√≠te, ¬ĺe po str√°nce vzhledu se novinka skute√®n√¨ inspirovala u p√Ļvodn√≠ho Sony Ericssonu Vivaz. Jeliko¬ĺ p√Ļvodn√≠ Vivaz vlastn√≠m ji¬ĺ n√¨kolik m√¨s√≠c√Ļ a nov√Ĺ Vivaz Pro m√°m v redakci n√¨kolik t√Ĺdn√Ļ, m√¨l jsem dost √®asu oba telefony podrobn√¨ srovnat. Na prvn√≠ pohled je patrn√©, ¬ĺe Vivaz Pro je o n√¨kolik m√°lo milimetr√Ļ siln√¨j¬Ļ√≠ v pase, to je ale da√≤ za kvalitn√≠ hardwarovou kl√°vesnici. Vyj√°d√łeno v √łe√®i √®√≠sel se rozm√¨ry zastavily na hranici 109 x 52 x 17 milimetr√Ļ, hmotnost potom m√≠rn√¨ stoupla na hodnotu 117 gram√Ļ. Pokud uv√°¬ĺ√≠m v√Ĺbavu telefonu a ji¬ĺ zm√≠n√¨nou QWERTY kl√°vesnici, jedn√° se o velmi p√ł√≠jemn√© hodnoty, telefon z√Ļstal st√°le dostate√®n√¨ mal√Ĺ a kr√°sn√Ĺ, p√łitom jsou ale jeho rozm√¨ry dostate√®n√© na to, aby se dal pohodln√¨ pou¬ĺ√≠vat. S p√Ļvodn√≠m Sony Ericssonem Vivaz m√¨li n√¨kte√ł√≠ majitel√© pot√≠¬ĺe pr√°v√¨ s rozm√¨ry, kde hlavn√¨ d√≠ky mal√© tlou¬Ļ¬Ľce se telefon ve v√¨t¬Ļ√≠ ruce celkem snadno ztrat√≠. Nic takov√©ho se v√°m s novinkou nem√Ļ¬ĺe st√°t, ta m√° rozm√¨ry na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺ√≠v√°n√≠ skute√®n√¨ ide√°ln√≠. P√łedn√≠ stran√¨ dominuje rozm√¨rn√Ĺ dotykov√Ĺ displej s rozli¬Ļen√≠m 640 x 360 pixel√Ļ, kter√Ĺ nab√≠z√≠ a¬ĺ barev p√łi √ļhlop√ł√≠√®ce. P√łipom√≠n√° v√°m to n√¨co? Ano, m√°te pravdu, p√Ļvodn√≠ Vivaz je vybaven√Ĺ naprosto stejn√Ĺm displejem, osobn√¨ ale nevid√≠m d√Ļvod m√¨nit n√¨co, co funguje a v praxi se osv√¨d√®ilo. Moc se nezm√¨nila ani trojice tla√®√≠tek pod displejem, kter√° jsou na pohled velmi p√¨kn√°, jejich rozm√¨ry ale nejsou moc rozumn√¨ zvoleny. Abych ale nek√łivdil - d√≠ky jejich d√©lce se ovl√°daj√≠ v√Ĺborn√¨ a mal√° ¬Ļ√≠√łka nen√≠ ve v√Ĺsledku v√Ļbec na ¬Ļkodu, nav√≠c to tak√© p√¨kn√¨ vypad√°, tak¬ĺe pro√® ne.

Na lev√©m boku se nach√°z√≠ op√¨t dvojice standardn√≠ch konektor√Ļ, jack pro p√łipojen√≠ sluch√°tek se tentokr√°t ale p√łesunul o kus n√≠¬ĺe, a¬ĺ po microUSB konektor, podle m√¨ z prost√©ho d√Ļvodu. Pokud by toti¬ĺ z√Ļstalo p√Ļvodn√≠ um√≠st√¨n√≠ sluch√°tkov√©ho konektoru, tento by se na dan√© m√≠sto d√≠ky vysouvac√≠mu mechanizmu zkr√°tka neve¬Ļel. Mo¬ĺn√° m√¨li auto√łi jin√Ĺ z√°m√¨r, toto vysv√¨tlen√≠ mi ale p√łijde logick√©. Tak√© tentokr√°t je microUSB konektor chr√°n√¨n√Ĺ krytkou, t√≠m ale zaj√≠mav√© prvky na lev√©m boku kon√®√≠. Mnohem zaj√≠mav√¨j¬Ļ√≠ je to na stran√¨ prav√©, minim√°ln√¨ tedy za p√łedpokladu, ¬ĺe nevlastn√≠te p√Ļvodn√≠ Vivaz. Pokud jste toti¬ĺ jeho majiteli, tak moc zaj√≠mav√©ho (√®i sp√≠¬Ļe nov√©ho) zde nenajdete. Nach√°z√≠ se zde dvojice tla√®√≠tek pro regulaci hlasitosti, d√°le tak√© spou¬Ļ¬Ľ fotoapar√°tu (samoz√łejm√¨ dvoupolohov√° a velmi pohodln√°, s p√ł√≠jemn√Ĺm nam√°√®knut√≠m i dom√°√®knut√≠m). Nechyb√≠ ani tla√®√≠tko vyhrazen√© pro nahr√°v√°n√≠ videa, tak√© tentokr√°t tedy na t√¨le ani v menu nehledejte ¬ĺ√°dn√Ĺ p√łep√≠na√®, ka¬ĺd√Ĺ ze zp√Ļsob√Ļ zaznamen√°v√°n√≠ obrazu m√° svou vyhrazenou spou¬Ļ¬Ľ. Podobn√© √łe¬Ļen√≠ se mi velmi l√≠b√≠, nemus√≠m nic hledat a podle toho, zda chci fotit nebo nahr√°vat video pouze stisknu p√ł√≠slu¬Ļn√© tla√®√≠tko. Na horn√≠ hran√¨ se tentokr√°t nenach√°z√≠ zap√≠nac√≠ (respektive zamykac√≠) tla√®√≠tko, to se n√°m toti¬ĺ p√łest√¨hovalo na zadn√≠ stranu telefonu kousek nad p√łisv√¨tlovac√≠ diodu. Ob√®as se s t√≠mto n√¨kte√ł√≠ u¬ĺivatel√© nemohou sm√≠√łit, j√° toto ale beru jako velik√© plus a z√°sadn√≠ krok vp√łed. P√łi klasick√©m dr¬ĺen√≠ telefonu jednou rukou (a sou√®asn√©m ovl√°d√°n√≠ dotykov√©ho displeje rukou druhou), toti¬ĺ ukazov√°√®ek prsty ruky, kter√° telefon dr¬ĺ√≠, automaticky spo√®ine na ji¬ĺ zm√≠n√¨n√©m tla√®√≠tku. Pro odemknut√≠ nebo zamknut√≠ telefonu tak nemus√≠te nikam p√łehmat√°vat ani sahat, v¬Ļe je po ruce. Pod tla√®√≠tkem se nach√°z√≠ ji¬ĺ zm√≠n√¨n√° p√łisv√¨tlovac√≠ dioda a tak√© √®o√®ka integrovan√©ho fotoapar√°tu. Pod zadn√≠m krytem (kter√Ĺ je mimochodem matn√Ĺ, tak¬ĺe na n√¨m nez√Ļst√°vaj√≠ vid√¨t otisky prst√Ļ, dal¬Ļ√≠ velik√° pochvala) se pak nach√°z√≠ baterie EP-500 s kapacitou 1200 mAh, kter√° p√łi b√¨¬ĺn√©m pou¬ĺ√≠v√°n√≠ vysta√®√≠ telefonu na necel√© t√łi dny chodu. Pod zadn√≠m krytem se nach√°z√≠ tak√© slot na SIM kartu a na prvn√≠ pohled nen√°padn√Ĺ slot na pam√¨¬Ľov√© karty microSD.

39~43.JPG 40~44.JPG 41~40.JPG 42~36.JPG
43~32.JPG 44~35.JPG 45~31.JPG 46~31.JPG

Po vysunut√≠ se objev√≠ kvalitn√≠ hardwarov√° QWERTY kl√°vesnice, kter√° je vybaven√° √®ty√łmi √ładami tla√®√≠tek. V¬Ļechna tla√®√≠tka jsou dostate√®n√¨ rozm√¨rn√°, maj√≠ jist√Ĺ stisk a n√≠zk√Ĺ zdvih, nav√≠c jsou mezi nimi mezery, tak¬ĺe se s nimi pracuje velmi pohodln√¨. √ą√≠slice a dal¬Ļ√≠ speci√°ln√≠ symboly m√Ļ¬ĺete sp√°t po rychl√©m p√łehozen√≠ kl√°vesnice pomoc√≠ modr√©ho tla√®√≠tka vlevo dole. Dost mi vyhovuje, ¬ĺe je toto tla√®√≠tko o kus d√°l, ne¬ĺ samotn√© kl√°vesy s mod√łe podbarven√Ĺmi √®√≠slicemi, d√≠ky tomu nen√≠ ani psan√≠ v√¨t¬Ļ√≠ho mno¬ĺstv√≠ t√¨chto speci√°ln√≠ch znak√Ļ probl√©m. Nechyb√≠ ani √®tve√łice ¬Ļipek plus dostate√®n√¨ rozm√¨rn√Ĺ mezern√≠k. Samotn√° konstrukce kl√°vesnice je velmi pevn√°, ur√®it√¨ se v√°m omylem nestane, ¬ĺe byste vysunuli kl√°vesnici. Vysunut√≠ i zasunut√≠ pom√°haj√≠ docela siln√© pru¬ĺiny, tak¬ĺe sta√®√≠ pohnout s kl√°vesnic√≠ p√łibli¬ĺn√¨ do poloviny, o zbytek u¬ĺ se postaraj√≠ pr√°v√¨ ony. Oce√≤uji naprosto precizn√≠ vysouvac√≠ mechanizmus, takto kvalitn√≠ jsem u Sony Ericssonu mo¬ĺn√° zat√≠m nevid√¨l. V¬Ļe velmi p√łesn√¨ sed√≠, nikde se nic ani trochu neh√Ĺbe a to jak v otev√łen√©m, tak v zav√łen√©m stavu. Za sebe tedy d√°v√°m velikou pochvalu, spousta z√°kazn√≠k√Ļ si na kvalitu konstrukce potrp√≠ a u modelu Vivaz Pro ji skute√®n√¨ z√≠skaj√≠. Co se t√Ĺk√° zku¬Ļenost√≠ se samotn√Ĺm pou¬ĺ√≠v√°n√≠m kl√°vesnice, nem√¨l jsem s n√≠ b√¨hem n√¨kolika t√Ĺdn√Ļ t√©m√¨√ł ¬ĺ√°dn√Ĺ probl√©m, osobn√¨ ale stejn√¨ v√≠ce preferuji kl√°vesnice men¬Ļ√≠ch rozm√¨r√Ļ, jako je nap√ł√≠klad u modelu X10 Mini Pro. Tam jsou tla√®√≠tka mnohem v√≠ce naskl√°dan√° u sebe, d√≠ky √®emu¬ĺ sice na prvn√≠ pohled nen√≠ ovl√°d√°n√≠ tak pohodln√©, na stranu druhou dos√°hnu na ka¬ĺdou kl√°vesu o n√¨co rychleji, proto¬ĺe je mezi nimi zkr√°tka m√©n√¨ m√≠sta. Ka¬ĺd√©mu ale sed√≠ n√¨co jin√©ho,hardwarov√° kl√°vesnice je rozhodn√¨ krok spr√°vn√Ĺm sm√¨rem a ocen√≠ ji i ti u¬ĺivatel√©, kte√ł√≠ t√¨ch text√Ļ tolik nep√≠¬Ļ√≠. Velikou v√Ĺhodou toti¬ĺ je, ¬ĺe ji m√Ļ¬ĺete pou¬ĺ√≠t jen tehdy, kdy¬ĺ sami chcete, nikdo v√°s k tomu nem√Ļ¬ĺe (ani nebude) nutit. Sony Ericsson Vivaz Pro tak rozhodn√¨ nem√≠√ł√≠ jen na ty u¬ĺivatele, kte√ł√≠ denn√¨ po¬Ļlou des√≠tky zpr√°v p√ł√≠padn√¨ email√Ļ, pr√°v√¨ naopak.

47~28.JPG 48~28.JPG 49~32.JPG 50~30.JPG
51~26.JPG 52~28.JPG 53~24.JPG 54~27.JPG

Po spu¬Ļt√¨n√≠ telefonu v√°s p√łiv√≠t√° opera√®n√≠ syst√©m Symbian, hned na √ļvod si ale dovol√≠m v√°s odk√°zat na recenzi p√Ļvodn√≠ho Sony Ericssonu Vivaz, kterou si m√Ļ¬ĺete p√łe√®√≠st zde. Jeliko¬ĺ je toti¬ĺ prost√łed√≠ u modelu Vivaz Pro √ļpln√¨ (a kdy¬ĺ p√≠¬Ļu √ļpln√¨, mysl√≠m t√≠m skute√®n√¨ kompletn√¨) stejn√©, jako u modelu Vivaz, najdete v dne¬Ļn√≠ recenzi o n√¨co m√©n√¨ obr√°zk√Ļ a pokus√≠m se zam√¨√łit sp√≠¬Ļe na sv√© osobn√≠ dojmy z pou¬ĺ√≠v√°n√≠ tohoto telefonu. V posledn√≠ dob√¨ pou¬ĺ√≠v√°m hojn√¨ tak√© komunik√°tory s opera√®n√≠m syst√©mem Google Android, tak¬ĺe se ob√®as jist√¨ nevyhnu srovn√°n√≠, na druhou stranu se budu sna¬ĺit br√°t ohled na to, ¬ĺe telefony se Symbianem m√≠√ł√≠ na jinou skupinu z√°kazn√≠k√Ļ, ne¬ĺ p√ł√≠stroje s Androidem. Pohotovostn√≠ displej nab√≠z√≠ hned n√¨kolik r√Ļzn√Ĺch podob, ¬ĺ√°dn√° z nich ale nevyu¬ĺ√≠v√° mo¬ĺnosti rozm√¨rn√©ho displeje na maximum, tak¬ĺe je zde ¬Ļance, ¬ĺe v√°m ¬ĺ√°dn√© zobrazen√≠ nebude naplno vyhovovat. J√° se budu v recenzi v√¨novat p√łedev¬Ļ√≠m tomu rozlo¬ĺen√≠, kter√© je u telefonu nastaveno standardn√¨ a kter√© toho nab√≠z√≠ asi nejv√≠ce. √övodn√≠ obrazovka je rozd√¨lena do n√¨kolika √®√°st√≠. Horn√≠ prou¬ĺek je vyhrazen√Ĺ stavov√Ĺm informac√≠m, jak je stav baterie, s√≠la sign√°lu nebo aktu√°ln√¨ spu¬Ļt√¨n√© bezdr√°tov√© technologie. Pod touto li¬Ļtou se nach√°z√≠ p√¨tice ikon (respektive z√°lo¬ĺek), kter√© obsahuj√≠ odkazy na V√°mi zvolen√© funkce. Pokud nejste spokojeni s t√≠m, jak tyto tla√®√≠tka p√łedvolil v√Ĺrobce, sta√®√≠ na n√¨kter√©m z nich d√©le podr¬ĺet prst a m√Ļ¬ĺete mu hned p√łi√ładit jinou funkci. Mezi touto p√¨tic√≠ obrazovek se m√Ļ¬ĺete p√łep√≠nat bu√Į pomoc√≠ samotn√Ĺch tla√®√≠tek, nebo tahy prstu po displeji doprava a doleva. Pod touto p√¨tic√≠ tla√®√≠tek se nach√°z√≠ na prvn√≠ pohled nevyu¬ĺit√© m√≠sto, kter√© pro sebe zab√≠r√° v√°mi zvolen√° tapeta. Ta ale je aktivn√≠, reaguje na polohu telefonu (samoz√łejm√¨, pokud je tomu p√łizp√Ļsoben√°) a vypad√° to hodn√¨ p√¨kn√¨. Ob√®as jsem se p√łistihl u toho, ¬ĺe s telefonem ot√°√®√≠m jen tak pro radost. Pohyb a reakce tapety jsou velmi plynul√©, i kdy¬ĺ kousek tomu je¬Ļt√¨ chyb√≠. Ve spodn√≠ √®√°sti obrazovky se pak nach√°z√≠ docela mal√Ĺ √®ern√Ĺ obd√©ln√≠√®ek, ve kter√©m se ale ukr√Ĺv√° docela dost funkc√≠. Krom√¨ n√°zvu va¬Ļeho oper√°tora, aktu√°ln√≠ho √®asu a data je zde toti¬ĺ √®tve√łice ikon s odkazem na vyt√°√®en√≠ hovor√Ļ, p√ł√≠stup ke galerii m√©di√≠, zpr√°v√°m a tak√© k vyhled√°v√°n√≠. Tento obd√©ln√≠k m√Ļ¬ĺete kdykoliv schovat pomoc√≠ √®erven√©ho tla√®√≠tka a stejn√Ĺm zp√Ļsobem jej tak√© m√Ļ¬ĺete nechat znovu zobrazit, z√°le¬ĺ√≠ samoz√łejm√¨ na tom, jak √®asto s n√≠m budete pracovat a jak moc jej budete vyu¬ĺ√≠vat. Tro¬Ļku zaj√≠mav√¨ na m√¨ p√Ļsob√≠ fakt, ¬ĺe ikony a informace ze spodn√≠ √®√°sti displeje zmiz√≠ tak√© v p√ł√≠pad√¨, kdy klepnete prstem n√¨kam do plochy s tapetou (p√łibli¬ĺn√¨ polovina displeje). Telefon si pomysl√≠, ¬ĺe kr√°sn√° pohybuj√≠c√≠ se tapeta je pro v√°s d√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ a tak ji skryje. Nev√≠m pro√®, ale p√łi¬Ļlo mi to moc p√¨kn√© a tak√© trochu vtipn√© (v√≠m ¬ĺe je to divn√©, ale m√Ļj pohled na to stejn√¨ nezm√¨n√≠m, l√≠b√≠ se mi to).Stisknut√≠m prost√łedn√≠ho tla√®√≠tka se p√łenesete do menu, kter√° je tvo√łeno matic√≠ dvan√°cti ikon, ale m√Ļ¬ĺe b√Ĺt zobrazeno tak√© formou prost√©ho seznamu (toto zobrazen√≠ mi ale nep√łijde ani trochu praktick√© a neum√≠m si p√łedstavit, ¬ĺe by jej n√¨kdo pou¬ĺ√≠val z jin√Ĺch, ne¬ĺ ryze designov√Ĺch d√Ļvod√Ļ (to by si ale zas na podobn√© v√¨ci nem√¨l kupovat chytr√Ĺ telefon, ale to u¬ĺ tro¬Ļku odb√≠h√°m)). Styl a vzhled dal¬Ļ√≠ch podnab√≠dek se li¬Ļ√≠ u ka¬ĺd√© polo¬ĺky, n√¨kde je i podmenu proveden√© formou matice ikon, jinde najdete prost√Ĺ seznam, ka¬ĺdop√°dn√¨ menu jako takov√© je dostate√®n√¨ p√łehledn√© a pracuje se s n√≠m rychle. Po p√łeklopen√≠ telefonu na ¬Ļ√≠√łku dojde b√¨hem necel√© vte√łiny tak√© k p√łeklopen√≠ a p√łeskl√°d√°n√≠ nab√≠dky. Podobn√¨ jako u jin√Ĺch telefon√Ļ se Symbianem tak√© zde plat√≠, ¬ĺe p√ł√≠mo v m√≠stech s ikonkov√Ĺm menu sta√®√≠ jedin√Ĺ dotyk pro v√Ĺb√¨r a otev√łen√≠ po¬ĺadovan√© funkce, v textov√Ĺch seznamech prvn√≠m dotykem polo¬ĺku pouze ozna√®√≠te a teprve po druh√©m kliknut√≠m dojde k jej√≠mu otev√łen√≠. Netvrd√≠m, ¬ĺe je to takto vylo¬ĺen√¨ nelogick√©, ale ¬Ļlo to podle m√©ho ud√¨lat i pohodln√¨ji. Pokud k tomu p√łid√°me odporov√Ĺ displej, kter√Ĺ ne v¬ĺdy na v¬Ļe reaguje podobn√¨ rychle, jako displej kapacitn√≠ (co¬ĺ ale nen√≠ chyba, je to zkr√°tka vlastnost), ob√®as si toho klik√°n√≠ docela u¬ĺijete. Ovl√°d√°n√≠ a pr√°ce s menu jako celkem mi p√łi¬Ļla dostate√®n√¨ rychl√° a pohodln√°, jedin√©m dechem ale dod√°v√°m, ¬ĺe t√łeba na komunik√°torech s opera√®n√≠m syst√©mem Google Android m√°m pocit, ¬ĺe jsem st√°le v√Ĺrazn√¨ rychlej¬Ļ√≠.Komunik√°tor Sony Ericsson Vivaz Pro um√≠ samoz√łejm√¨ velmi dob√łe pracovat, jak se p√łesv√¨d√®√≠me v n√°sleduj√≠c√≠ch odstavc√≠ch. Z√°kladem telefonn√≠ch funkc√≠ je propracovan√Ĺ telefonn√≠ seznam, kter√Ĺ nab√≠z√≠ t√©m√¨√ł neomezenou kapacitu na va¬Ļe kontakty, p√łi√®em¬ĺ ke ka¬ĺd√©mu z nich m√Ļ¬ĺete ulo¬ĺit velik√© mno¬ĺstv√≠ dopl√≤uj√≠c√≠ch √ļdaj√Ļ. Nechyb√≠ vyzv√°n√¨c√≠ profily (kter√© jsem si s√°m p√łi√ładil pod jednu ze √®ty√ł rychl√Ĺch voleb, standardn√¨ se ale jejich v√Ĺb√¨r zobraz√≠ po stisknut√≠ ji¬ĺ jednou zm√≠n√¨n√©ho a velmi mal√©ho vyp√≠nac√≠ho tla√®√≠tka), vyhovuje mi jak jejich po√®et, tak i mo¬ĺnost dal¬Ļ√≠ch √ļprav. Nej√®ast√¨ji pou¬ĺ√≠van√© kontakty si m√Ļ¬ĺete d√°t na zvl√°¬Ļtn√≠ obrazovku a v p√ł√≠pad√¨ pot√łeby se k nim dostanete v√Ĺrazn√¨ rychleji, ne¬ĺ kdybyste je m√¨li hledat. Prost√łed√≠ zpr√°v se nijak neli¬Ļ√≠ od p√łedchoz√≠ho modelu Vivaz, v nejnov√¨j¬Ļ√≠m firmwaru nav√≠c oba p√ł√≠stroje dostaly mo¬ĺnost zobrazit ve¬Ļker√© zpr√°vy ve form√¨ konverzace (co¬ĺ u¬ĺ zn√°me z telefon√Ļ Sony Ericsson bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu), tuto mo¬ĺnost u¬ĺ del¬Ļ√≠ dobu vyu¬ĺ√≠v√°m a v√Ĺrobce za jej√≠ implementaci chv√°l√≠m, zobrazen√≠ zpr√°v je v√Ĺrazn√¨ p√łehledn√¨j¬Ļ√≠. Podobn√¨, jako u telefonn√≠ho seznamu, nejste ani zde prakticky nijak limitov√°ni co do po√®tu ulo¬ĺen√Ĺch zpr√°v. Emailov√Ĺ klient je velmi kvalitn√≠, jeho nastaven√≠ je jednoduch√©, porad√≠ si s p√ł√≠lohami a um√≠ s√°m kontrolovat schr√°nku. Pokud by v√°m n√°hodou nevyhovoval, m√Ļ¬ĺete si st√°hnout jin√Ĺ (v sou√®asn√© dob√¨ ale nen√≠ v√Ĺb√¨r zas tak ¬Ļirok√Ĺ a v√¨t¬Ļina lid√≠ si vysta√®√≠ s t√≠m p√łedinstalovan√Ĺm). Krom√¨ standardn√≠ch zpr√°v a emailu najdete v telefonu tak√© podporu soci√°ln√≠ch s√≠t√≠ Facebook a Twitter, aplikace jsou velmi p√łehledn√© a rychl√© a vzhledem ke st√°le v√¨t¬Ļ√≠mu rozmachu soci√°ln√≠ch s√≠t√≠ je jen dob√łe, ¬ĺe jsou na toto telefony Sony Ericsson dob√łe p√łipraveny. P√łi p√łipojen√≠ k soci√°ln√≠m s√≠t√≠m ocen√≠te kompletn√≠ podporu rychl√Ĺch dat, v telefonu tak na v√°s √®ek√° kvarteto GPRS, EDGE, UMTS a HSPA. V n√¨kter√Ĺch oblastech m√Ļ¬ĺete pou¬ĺ√≠t tak√© Wi-Fi. Rychl√° data ocen√≠te tak√© v internetov√©m prohl√≠¬ĺe√®i, kter√Ĺ je velmi kvalitn√≠ a prohl√≠¬ĺen√≠ str√°nek je na n√¨m skute√®n√¨ pohodln√©. Telefon p√ł√≠mo vyb√≠z√≠ k prohl√≠¬ĺen√≠ webu na ¬Ļ√≠√łku, pokud by v√°m n√°hodou defaultn√≠ prohl√≠¬ĺe√® nevyhovoval, d√≠ky Symbianu je mo¬ĺnost st√°hnout n√¨kolik dal¬Ļ√≠ch.Kvalitn√≠ funkce pro pr√°ci s pos√≠l√°n√≠m zpr√°v v¬Ļeho druhu a internetem samoz√łejm√¨ dopl√≤uj√≠ podobn√¨ kvalitn√≠ funkce organiza√®n√≠. jako prvn√≠ zde m√°me propracovan√Ĺ a p√łehledn√Ĺ kalend√°√ł, kter√Ĺ nab√≠z√≠ n√¨kolik mo¬ĺnost√≠ pohled√Ļ a oce√≤uji na n√¨m mo¬ĺnost rychl√©ho vlo¬ĺen√≠ √ļkolu √®i ud√°losti. Je velmi dob√łe ovladateln√Ĺ pomoc√≠ prstu a stejn√¨ jako u telefonn√≠ho seznamu nejste prakticky nijak limitov√°ni po√®tem ud√°lost√≠, kter√© do n√¨j m√Ļ¬ĺete ulo¬ĺit. P√łehledn√Ĺ je tak√© opakovan√Ĺ bud√≠k, k jeho¬ĺ fungov√°n√≠ nem√°m nejmen¬Ļ√≠ v√Ĺhradu, po dobu pou¬ĺ√≠v√°n√≠ Vivazu jsem nezaspal ani jednou. Mo¬ĺn√° je¬Ļt√¨ √®ast√¨ji ne¬ĺ kalend√°√ł pou¬ĺ√≠v√°m spr√°vce soubor√Ļ, kter√Ĺ je vyveden√Ĺ v podobn√©m duchu, jako na hloup√Ĺch telefonech Sony Ericsson (v tomto sm√¨ru stejn√¨ nen√≠ p√ł√≠li¬Ļ co vym√ŬĻlet a objevovat) a stejn√¨ je na tom tak√© nab√≠dka funkc√≠, kter√© nab√≠z√≠. Z m√©ho pohledu sice ¬ĺ√°dn√© p√łekvapen√≠, na druhou stranu mi v n√¨m ale tak√© nic nechyb√¨lo a pracuje se mi s n√≠m pohodln√¨. Pokud byste se v n√¨m ztr√°celi, nechyb√≠ nav√≠c jednoduch√° n√°pov√¨da. Standardem je hlasov√Ĺ z√°znamn√≠k, kalkula√®ka, p√łevodn√≠k jednotek nebo mo¬ĺnost vytv√°√łen√≠ pozn√°mek. Naprosto bez probl√©m√Ļ funguje synchronizace, v telefonu nechyb√≠ ani mo¬ĺnost vyhled√°v√°n√≠. M√°m tro¬Ļku pocit, ¬ĺe v tomto sm√¨ru je recenze mo¬ĺn√° celkem nepodrobn√°, ale skute√®n√¨ prakticky v¬Ļe funguje t√©m√¨√ł p√łesn√¨ tak, jak m√°, nav√≠c dostate√®n√¨ rychle a spolehliv√¨.P√Ļvodn√≠ Sony Ericsson Vivaz se hodn√¨ zam√¨√łoval na z√°bavu a multimedi√°ln√≠ funkce, novinka tak v tomto sm√¨ru samoz√łejm√¨ nez√Ļstala pozadu. D√≠ky standardn√≠mu hudebn√≠mu konektoru se jako prvn√≠ nab√≠z√≠ p√łehr√°va√® hudby. Ten je velmi propracovan√Ĺ a rychle ovladateln√Ĺ, samoz√łejm√¨ tak√© m√Ļ¬ĺe b√¨¬ĺet na pozad√≠. Ob√®as mi nep√łi¬Ļlo √ļpln√¨ ¬Ļ¬Ľastn√© um√≠st√¨n√≠ 3,5 mm konektoru jack, na druhou stranu je to po√ł√°d o notn√Ĺ kus lep¬Ļ√≠, ne¬ĺ u p√Ļvodn√≠ho modelu Vivaz. D√≠ky podpo√łe pam√¨¬Ľov√Ĺch karet microSD se v√°m pak nestane, ¬ĺe byste na sv√© skladby nem√¨li v telefonu dostatek m√≠sta. Velik√Ĺ displej samoz√łejm√¨ sv√°d√≠ i ke sledov√°n√≠ film√Ļ a d√≠ky dostate√®n√Ĺm rozm√¨r√Ļm a vysok√©mu rozli¬Ļen√≠ je jejich sledov√°n√≠ skute√®n√Ĺm z√°¬ĺitkem. T√≠m je tak√© sledov√°n√≠ va¬Ļich obl√≠ben√Ĺch nahr√°vek z videoport√°lu YouTube, na co¬ĺ dob√łe vyu¬ĺijete ji¬ĺ zm√≠n√¨nou kompletn√≠ podporu rychl√Ĺch dat v√®etn√¨ Wi-Fi. D√≠ky otev√łen√©mu opera√®n√≠mu syst√©mu Symbian jsou mo¬ĺnosti telefonu ve sm√¨ru z√°bavy tak√łka neomezen√©, m√Ļ¬ĺete si do n√¨j nahr√°vat spousty kvalitn√≠ch her a d√≠ky vysok√©mu v√Ĺkonu cel√©ho telefonu je jejich hran√≠ velmi pohodln√© a p√ł√≠jemn√©. Dlouhou chv√≠l si m√Ļ¬ĺete zp√ł√≠jemnit tak√© p√łi hled√°n√≠ skr√ŬĻ√≠ - geocachingu. V telefonu se nach√°z√≠ velmi citliv√Ĺ GPS modul, kter√Ĺ dok√°¬ĺe rychle ur√®it va¬Ļi polohu i ve m√¨st√¨ nebo v lese. Vyu¬ĺ√≠t se d√° jak p√łi turistice, tak t√łeba i p√łi automobilov√© navigaci. Pr√°ce s n√≠m je velmi rychl√° a pohodln√°, l√≠b√≠ se mi p√łesn√© a stabiln√≠ ur√®en√≠ polohy a d√≠ky otev√łen√©mu opera√®n√≠mu syst√©mu tak√© ¬Ļirok√© mo¬ĺnosti vyu¬ĺit√≠.√öpln√¨ na z√°v√¨r jsem si jako t√©m√¨√ł v¬ĺdy nechal fotoapar√°t. Pr√°v√¨ ten byl toti¬ĺ jedn√≠m z m√≠st, kde se novinky na prvn√≠ pohled li¬Ļ√≠ od p√Ļvodn√≠ho Sony Ericssonu Vivaz. Ten se py¬Ļnil fotoapar√°tem s rozli¬Ļen√≠m cel√Ĺch 8 megapixel√Ļ a tak√© schopnost√≠ nahr√°vat video v HD rozli¬Ļen√≠. Kvalita videa z√Ļstala u modelu Vivaz Pro na stejn√© √ļrovni, kleslo n√°m ale rozli¬Ļen√≠ fotoapar√°tu a to na hodnotu p√¨ti megapixel√Ļ. Je to ztr√°ta? Podle m√¨ rozhodn√¨ ne, sou√®asn√© √®o√®ky v mobiln√≠ch telefonech jsou tak mal√©, ¬ĺe p√¨t megapixel√Ļ mi p√łijde pou¬ĺiteln√Ĺm stropem a ni¬ĺ¬Ļ√≠ rozli¬Ļen√≠ tak modelu Vivaz Pro ani trochu nevy√®√≠t√°m. Co se t√Ĺk√° fotoapar√°tu, p√łedchoz√≠ model Vivaz jsme v tomto sm√¨ru docela kritizovali, s prvn√≠mi verzemi firmwaru toti¬ĺ nebyla kvalita fotografi√≠ zrovna precizn√≠ a v tomto sm√¨ru je na tom Vivaz Pro bohu¬ĺel √ļpln√¨ stejn√¨. S fotografiemi jsem toti¬ĺ spokojen√Ĺ jen nap√Ļl - nab√≠z√≠ toti¬ĺ velmi v√¨rn√© barvy, kter√© jsou skute√®n√¨ kr√°sn√© a v tomto sm√¨ru pat√ł√≠ Vivaz Pro k tomu nejlep¬Ļ√≠mu, co si v sou√®asnosti na na¬Ļem trhu m√Ļ¬ĺete po√ł√≠dit. Fotografie ale maj√≠ probl√©m s ostrost√≠, p√łi prohl√≠¬ĺen√≠ fotografi√≠ v pln√©m rozli¬Ļen√≠ si na prvn√≠ pohled v¬Ļimnete, ¬ĺe sn√≠mky zkr√°tka zat√≠m ostr√© nejsou a m√Ļ¬ĺeme jen doufat, ¬ĺe se to tak√© tentokr√°t poda√ł√≠ s nov√¨j¬Ļ√≠mi verzemi firmwaru v√≠ce odladit. To kvalita nahr√°van√©ho videa, to je n√¨co jin√©ho. Vysok√© rozli¬Ļen√≠ je poznat a tak√© Vivaz Pro dokazuje, ¬ĺe si p√ł√≠domek HD zaslou¬ĺ√≠ skute√®n√¨ pr√°vem. Jeliko¬ĺ jsme se uk√°zkov√Ĺm fotografi√≠m v√≠ce v√¨novali v samostatn√©m √®l√°nku zde, uv√°d√≠m zde v recenzi jen p√°r fotografi√≠ na uk√°zku. Ve zm√≠n√¨n√©m √®l√°nku najdete tak√© uk√°zku videa, kter√© je schopn√© Vivaz Pro po√ł√≠dit. shrnuli jsme si kvalitu sn√≠mk√Ļ, poj√Įme se ale je¬Ļt√¨ pod√≠vat na mo¬ĺnosti nastaven√≠, ty √®asto d√°vaj√≠ do ruky pom√¨rn√¨ siln√Ĺ n√°stroj na √ļpravu v√Ĺsledn√© kvality.

10~112.JPG 12~101.JPG 14~98.JPG 15~98.JPG 17~85.JPG
20~84.JPG 21~79.JPG 23~71.JPG 27~65.JPG 29~52.JPG
2~115.JPG 32~53.JPG 34~42.JPG 37~43.JPG 40~45.JPG
3~118.JPG 44~36.JPG 47~29.JPG 61~19.JPG 5~117.JPG
50~31.JPG 52~29.JPG 57~24.JPG 8~110.JPG 7~111.JPG

Sony Ericsson Vivaz Pro je kvalitn√≠ komunik√°tor, kter√Ĺ se v√Ĺrobci rozhodn√¨ povedl. Sony Ericsson se na¬Ļt√¨st√≠ neomezil na pouh√© p√łid√°n√≠ kl√°vesnice, ale vylep¬Ļil tak√© n√¨kolik dal¬Ļ√≠ch drobnost√≠ a v√Ĺsledkem je p√ł√≠stroj, kter√Ĺ m√° minimum chyb. Na stranu druhou si trouf√°m tvrdit, ¬ĺe pou¬ĺit√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m dos√°hl s modelem Vivaz Pro sv√©ho vrcholu a dal¬Ļ√≠ v√Ĺrazn√¨j¬Ļ√≠ krok kup√łedu m√Ļ¬ĺe p√łin√©st jen nov√° verze opera√®n√≠ho syst√©mu. Telefon jako je Vivaz Pro se v principu recenzuje celkem t√¨¬ĺko, prakticky v¬Ļe toti¬ĺ v√Ĺborn√¨ funguje a co nejde, je v√¨t¬Ļinou chybou (√®i sp√≠¬Ļe vlastnost√≠) pr√°v√¨ pou¬ĺit√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu. Podobn√¨ na tom u¬ĺ ale byl i p√łedchoz√≠ model Vivaz, tak√© ten v odlad√¨nosti a spolehlivosti dos√°hl t√©m√¨√ł vrcholu a v tomto sm√¨ru u¬ĺ se moc nen√≠ kam d√°le posunout. Sony Ericsson se s Vivazem Pro jednozna√®n√¨ sna¬ĺ√≠ zac√≠lit na ty z√°kazn√≠ky, kte√ł√≠ jsou na pou¬ĺit√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m zvykl√≠ z telefon√Ļ Nokia, tud√≠¬ĺ jej velmi dob√łe znaj√≠ a prakticky ni√®√≠m je nep√łekvap√≠. Takov√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm nebude vadit mal√© mno¬ĺstv√≠ inovac√≠ ani ob√®as trochu kostrbat√© ovl√°d√°n√≠, kter√© je d√°no datem vzniku opera√®n√≠ho syst√©mu a tak√© tomu, jak prob√≠hal jeho v√Ĺvoj. Kdo si potrp√≠ na kl√°vesnici, maxim√°ln√≠ v√Ĺbavu ale chce si s p√ł√≠strojem v√≠ce hr√°t, nepochybn√¨ (jako j√°) s√°hne po modelu XPERIA X10 Mini Pro, kter√Ĺ nab√≠z√≠ skv√¨le odlad√¨n√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m Android, jeho¬ĺ mo¬ĺnosti jsou p√łeci jen n√¨kde jinde a kter√Ĺ i kdy¬ĺ nen√≠ odlad√¨n√Ĺ, m√° velikou budoucnost. U¬ĺ toti¬ĺ bude jen a pouze lep¬Ļ√≠, zat√≠mco v oblasti chytr√Ĺch telefon√Ļ postaven√Ĺch na Symbianu budeme muset po√®kat na novou generaci telefon√Ļ, kter√° bude nov√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem vybaven√°. Pokud ale posuzuji Sony Ericsson Vivaz Pro z pohledu sou√®asn√©ho trhu, posadil se t√©m√¨√ł na vrchol mezi Symbianov√Ĺmi telefony.

Sony Ericsson Vivaz Pro m√Ļ¬ĺete zakoupit na ofici√°ln√≠m e-shopu Sony Ericsson


KomentŠÝe
PÝŪspžvky vyjadÝujŪ nŠzory uĺivatelý a nejsou nijak redigovŠny.
Vyhrazujeme si vĻak prŠvo pÝŪspžvky odstraÚovat.
Autor: cola2600 Datum: 2010-07-18 14:12:18
Jo¬ĺo asi m√°¬Ļ chybu zde :: P√łedn√≠ stran√¨ dominuje rozm√¨rn√Ĺ dotykov√Ĺ displej s rozli¬Ļen√≠m 640 x 360 pixel√Ļ, kter√Ĺ nab√≠z√≠ a¬ĺ ()barev p√łi √ļhlop√ł√≠√®ce().pokud se nepletu m√¨lo to b√Ĺt tak P√łedn√≠ stran√¨ dominuje rozm√¨rn√Ĺ dotykov√Ĺ displej s rozli¬Ļen√≠m 640 x 360 pixel√Ļ, kter√Ĺ nab√≠z√≠ a¬ĺ 16 milion√Ļ barev p√łi √ļhlop√ł√≠√®ce 3,2 palce. Asi si m√¨l vypl√≠ NUM LOCK. Jedi :-)
. Autor: srobek Datum: 2010-07-14 13:58:31
snad nejsem jediny komu pripada vivaz jako laciny ¬Ļunt z plastu,vzhled bych v√Ļbec ned√°val do p√łednost√≠

Pouze registrovanŪ uĺivatelť mohou pÝidat komentŠÝ.
ProsŪm pÝihlaĻte se nebo se zaregistrujte.