Sony Ericsson Vivaz Pro vs. Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro - kad z jin planety
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 24. erven 2010
Dva nov komuniktory Sony Ericsson se v tchto tdnech prodraj na n trh a tak je na ase se na n podvat trochu podrobnji. Oba disponuj kvalitn QWERTY klvesnic a tm kompletn vbavou, stejn je ale mezi nimi spousta rozdl. Kad je toti uren pro nkoho jinho a proto je velmi pravdpodobn, e si navzjem vbec nebudou konkurovat. Je toti jen tko pedstaviteln, e by nkdo vhal mezi tmito telefony, znamenalo by to, e nev, co od telefonu oekv.
33~48.JPG 106~2.JPG 46~31.JPG 116~2.JPG


V nzvu lnku zmnn komuniktory se u ns nepotkvaj poprv, ji jednou jsme se pokusili je srovnat, tenkrt jsme se ale zamili pedevm na paprov vlastnosti a chybli nm osobn zkuenosti s obma telefony. To se nyn zmnilo a tak pinme nov srovnn. Telefony jsou tak moc podobn a pitom je kad jin. Dnen krtk lnek se vm to ostatn pokus ukzat tak. U letmm pohledem odhalte, e kad z pstroj vypad jinak. Model X10 Mini Pro je velmi mal a vypad dost atraktivn, naopak Vivaz Pro bud velmi serizn dojem. Tak fyzick rozmry obou telefon dvaj tuit, e kad smuje nkam trochu jinam. Vt Vivaz Pro se peci jen ovld lpe ve vtin rukou, dky vym rozmrm se v nich toti neztrc tak dobe, jako X10 Mini Pro. Po nkolika tdnech pouvn obou telefon je vsledek takov, e s X10 Mini Pro se mi pracuje vrazn rychleji, je to ale pedevm proto, e nemm problmy s malmi rozmry telefonu a relativn nahutnou klvesnic. Ob vci naopak pro sebe vnmm jako plus. Velik rozdl je tak v displeji, tady to ale nen tak jednoduch, jak se na prvn pohled me zdt. Vivaz Pro samozejm nabz vt displej s vrazn vym rozlienm, konkrtn to rozlien mi ale pi pmm srovnn nepilo nijak vrazn, akoliv sla hovo zcela jinak. M ale sla zas tolik nezajmaj, hlavn je pro m osobn dojem a v tomto smru nen mezi obma telefony tak propastn rozdl, jak by se na prvn pohled mon mohlo zdt. Dleitm faktorem je ovladatelnost displeje a jeho reakce, tady to dky kapacitn technologii vyhrv X10 Mini Pro na cel e. Displej Vivazu Pro nen vbec patn, ale pouit technologie m krom vhod i sv nevhody.

Pi nkterch specifickch situacch, kdy je teba se trefit na konkrtn msto, je displej Symbianovho komuniktoru mnohem vhodnj, do podobn situace se ale vtinou dostanete mlokdy. Celkem zvdav jsem byl na kvalitu konstrukce, v t jsou ale oba telefony na stejn rovni. Vysouvac mechanizmus je naprosto precizn a nedisponuje dnou vl, co je jedin dobe. Pjemnj mi pijde ten v X10 Mini Pro, ten u Vivazu Pro je zase o nco tu, take se nestane, e byste telefon zaali otevrat teba omylem (co se mi sice nestv ani u X10 Mini Pro, ta k tomu ale m mnohem vt sklony). Co se mi na X10 Mini Pro lb vce je tak vyeen zadnho krytu, u Vivazu Pro se tm pokad bojm, e jej necitlivm sundvnm zlomm, co bych samozejm nerad. Pravdpodobn nejvtm rozdlem mezi telefony je ale pouit operan systm. Zatmco Symbian se tv velmi jednodue a serizn, Android vypad mnohem atraktivnji a ve vtin smr nabz mnohem vce volnosti. Srovnn by pravdpodobn vydalo i na samostatn lnek, kad z pouitch operanch systm ale m nco do sebe a nelze jednoznan jeden prohlsit za lep. Jeliko se jet nectm pln star a rd objevuji nov vci, pat m sympatie jednoznan X10 Mini Pro. Pokud jste u dve mli njak telefon se Symbianem, nebudete si u Vivazu Pro muset zvykat na nov ovldn. Pvodn jsem chtl telefony rozdlit podle toho, kter je vce na prci a kter je vce na zbavu. Po msci testovn si myslm, e oba se daj pout na oboj, ale kad trochu jinak. Pokud ale pracujete peci jen hodn, je lep variantou spe Vivaz Pro a to i dky vy kapacit baterie. Pokud prci tolik nehrotte a rdi se spe s telefonem pobavte, volte X10 Mini Pro.Oba dnes pedstaven telefony pat jednoznan k tomu nejlepmu na trhu, pesto posln kadho z nich vidm nkde jinde a prv to pravdpodobn tak bylo zmrem vrobce. Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro si pod mnohem vce zkaznk, telefon je mal a atraktivn, navc nabz stle populrnj operan systm Android od spolenosti Google. Troufm si tvrdit, e X10 Mini Pro vtin uivatel spln vechny nroky, nkte si jej ale pod jako stylov komuniktor coby druh telefon. Tak uivatel, kte si chtj hrt a objevovat nov vci nepochybn shnou spe po X10 Mini Pro. Na druh stran tady mme Sony Ericsson Vivaz Pro - poveden komuniktor, kterho ale docela sr pouit operan systm Symbian, kter zkrtka nen tak propracovan ani se nevylepuje tak rychle, jako napklad konkurenn Android. Svt ale nen ernobl a Symbian nen ve vem patn. Co je toti velmi dleit, Symbian je dky Nokii zatm stle velmi oblben (akoliv to sm moc nechpu...) a pokud Sony Ericsson nabdne kvalitn komuniktor, existuje dostatek potencilnch zkaznk, kte po nm mohou shnout a to prv z toho dvodu, e nabz jim znm operan systm, na kter u si dve zvykli. Oba telefony tak maj na trhu sv jasn dan msto a je docela dobe, e si nebudou vzjemn konkurovat. Kad z nich m na jin uivatele a troufm si tvrdit, e jen velmi mal hrstka zkaznk bude vybrat prv mezi tmito dvma telefony. Silnou strnkou Vivazu Pro je pedevm velikost a rozlien displeje (a tak kapacita baterie), X10 Mini Pro je (trochu zjednoduen eeno) minimln stejn dobr nebo lep ve vem ostatnm. Je tak tedy jen na vs, emu dte pednost, za sebe dvm hlas Sony Ericssonu X10 Mini Pro, tento pstroj m zkrtka uchvtil.

Sony Ericsson Vivaz Pro mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro mete zakoupit na oficilnm e.shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: mareku Datum: 2010-10-13 22:07:45
ahoj, 
neshlasm s nzorom, e ten kto uvauje medzi tmito dvoma telefnmi " ...znamenalo by to, e nev, co od telefonu oekv...", ja mm tto dilemu, neviem sa rozhodn z dvoch dvodov, ktor s pre ma dleit. 
Ako prv je jednoduchos ovldania OS, so Symbianom mm zl sksenosti, ale Android ani nepoznm, pomohli ste mi rozlti tento problm, ale ete dleitejie (pre moju prcu) je porovnanie kvality fotiek v zlch svetelnch podmienkach. Ak mte nejak to relne porovnanie, tak sem s nm. 
Dk

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.