Flac v praxi na Sony Ericssonu Zylo - ano nebo ne?
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 15. srpen 2010
Sony Ericsson Zylo u njakou dobu testuji v redakci, ve se ale zatm to kolem podpory formtu Flac. Mylenka poslouchat hudbu v nejvy mon kvalit je fajn, jak si ale vvoji poradili s pevedenm do praxe a m vbec smysl psniky v tomto formtu hledat a stahovat, kdy kad je dov desetkrt vt, ne stejn skladba ve formtu MP3? Krom podpory Flac je Zylo standardnm telefonem na platform A200, prv tato funkce bude pro jeho spch rozhodujc.
24~71.JPG 28~61.JPG 33~50.JPG 7~114.JPG


Sony Ericsson Zylo je standardnm telefonem na platform A200, kter na prvn pohled pli nezaujme. Pokud si jej vyzkoute naivo zjistte, e telefon se dky zaoblenm tvarm velmi dobe dr v ruce a pedevm se pkn ovld. Ta nejvt inovace je ale dobe ukryt a troufm si tvrdit, e kdyby se o tom nezmiovala tiskov zprva, sm od sebe bych na to urit nepiel. Jedn se o podporu formtu Flac, kter je na rozdl od MP3 bezztrtov, tud nabz vrazn vy kvalitu zvuku. Zatmco bn psnika ve formtu MP3 m nkolik MB, stejn skladba ve formtu Flac je dov desetkrt vt a je tedy logick, e nabz lep zvuk. Tolik k teorie, jak to ale je v praxi? Vyplat se investovat do vt pamov karty pro jen mrn vy kvalitu zvuku? Protoe ideln je osobn zkuenost, sthnul jsem z internetu nkolik svch oblbench hudebnch alb ve formtu Flac a nahrl je do zapjenho Sony Ericssonu Zylo. Pln oekvn jsem spustil hudebn pehrva.

Srovnn jsem tedy provdl na Sony Ericssonu Zylo, piem jsem srovnval MP3 s bitrate 320kbs se soubory ve formtu Flac. Poslouchal jsem jednak pomoc standardn dodvanch sluchtek k modelu Zylo (jedn se o model MH300), jednak tak se sluchtky Koss Porta Pro (m nejoblbenj, i kdy vm, e na podobn testy nejsou nejvhodnj). Jet ne zanete do svho telefonu sypat skladby ve formtu Flac je vhodn zkontrolovat, zda v nm mte dostatek pamti. Jedno album toti klidn me mt 500 MB i vce a to u nen mlo, obzvlt pokud mte rozshlej sbrku. Nebudu se moc vnovat popisu samotnho pehrvae, ten je velmi modern a rychl a telefon se nijak nezpomaluje ani pi prci s vtm mnostvm velikch soubor, co je urit pozitivn informace. Poslechem a srovnvnm jsem strvil nkolik hodin a po tto dob si troufm prohlsit, e i na mn kvalitnch sluchtkch ten rozdl poznat je. Skladby ve formtu Flac jsou zkrtka o nco bohat a zvuk je plnj. Jakkoliv se povauji spe za mn nronho posluchae, Flac si mn celkem rychle zskal a jeliko oblbench skladeb nemm zase tolik, mon postupn na tento formt pejdu. Podmnkou ale jednoznan je telefon, kter bude disponovat standardnm konektorem. Pipojovat se pes njakou redukci mi vbec nevyhovuje a je to komplikace navc. Sluchtka dodvan s modelem Zylo jsou perfektn a pokud pouijete Flac, zvuk je vborn a mezi klasickmi peckami k mobilnm telefonm prakticky bezkonkurenn. Pokud jsem tedy na zatku lnku poloil otzku, zdali m Flac smysl, odpov je e ano.Sony Ericsson Zylo je velmi pknm telefonem ady Walkman, kter svou hlavn inovaci dovedn ukrv. Prv u hudebnch telefon ady Walkman jsem vdy oekval vt zamen na hudbu, u poslednch model to u ale nebyla tak docela pravda a zdaleka ne vdy tyto telefony pinely takov zitky, pro kter si je jejich majitel kupovali. Z tohoto pohledu je podpora formte FLAC jednoznan krokem sprvnm smrem, poslech hudby se tm dostv zase o kousek dl a akoliv jsem tomu pvodn moc nevil, i s klasickmi s telefonem dodvanmi sluchtky je ten rozdl slyet. Pokud by telefon nabdnul standardn 3,5 mm konektor jack a k tomu dostaten velkou pamovou kartu v zkladnm balen, neml bych vhrady. Souasn een s Fast portem u ale zkrtka nen ono a konkurence z vlastn stje je pitom obrovsk. Vdy napklad za podobnou cenu prodvan model Elm nabdne navc Wi-Fi, GPS a kvalitnj fotoapart. Sice nedisponuje podporou formtu FLAC, jinak ale v niem nezaostv. Kdoto u s hudbou mysl skuten vn, ten zase naopak podle mn spe shne pmo po njakm klasickm MP3 pehrvai a nebude se spolhat na telefonu. FLAC tedy vtm, je to zmna k lepmu ale konkrtn v ppad modelu Zylo si myslm, e jej mnohem vce bude prodvat jeho poveden a pjemn vzhled a hlavn perfektn ovladatelnost.

Sony Ericsson Zylo mete zakoupit na oficilnm e-shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Sasakr Datum: 2010-08-17 18:53:39
To je blbost ne? Klasickej analog vstup peci mus bt kvalitnj, ne njak komprimovan penos pes BT.
Autor: Joza Datum: 2010-08-15 19:17:17
mm doma HBH-DS980, prubnu a doplnm do lnku a fra :)
Autor: Skrblk Datum: 2010-08-15 19:09:42
joo, dovolm si npad - zkus si nkde sehnat BT sluchtka a udlej pokus s nima! z vlastn zkuenosti vim, e fast-port nen dobr vlastn v niem, nato poslouchn MP3jek a navc zvuku ve vy kvalit (FLAC)... mysl e by si to mohl zkusit?
Autor: Sasakr Datum: 2010-08-15 15:50:12
Nemt to tak mal kontextov klvesy a mt to 3,5 jack, klidn bych si ho podil, protoe rychlost na jedniku, zpracovn na jedniku s hvzdikou a klvesnice opt na jedniku. K tomu celkov pocit z dren telefonu na jedniku z hvzdikou a je rozhodnuto. Jene krom tch dvou ve zmnnch nedostatk se vkon v hrch opt nehnul ani milimetr a pipoteme-li si neduhy novch telefon na A200, jist koup se rozplv...

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.