Sony Ericsson pedstavil model Mix Walkman a oivil legendrn logo
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 19. erven 2011
Sony Ericsson ped tdnem na sociln sti Facebook pedstavil dva nov telefony a dnes se podvme na model Mix Walkman. Vrobce se s tmto telefonem sna trochu oivit zalou slvu svch hudebnch telefon, neekejte ale pikov vybaven komuniktor. Spe rozumn telefon bez otevenho operanho systmu, kter se vyznauje atraktivnm vzhledem a vme, e tak nzkou cenou. Poda se Sony Ericssonu dostaten prodat sv logo Walkman?
mix_walkman_1.jpg Mix_Walkman_phone_Back_Black_Gold.png mix_walkman_2.jpg


Hned na vod si dovolm malou poznmku k vbav novho telefonu. Ta toti tm kopruje model TXT Pro, kter byl pedstaven prv souasn s modelem Mix Walkman. Pokud tedy narazte na podobn pase, nemus to nutn bt nhoda. Ve zkratce by se dalo ct, e model Mix Walkman se vce sousted na hudbu, naopak mu ale chyb hardwarov QWERTY klvesnice. Ve vtin dalch parametr jsou oba telefony stejn, to ale neznamen, e bychom dnen lnek odbyli. Pokud bude cena modelu Mix Walkman dostaten zajmav, mohlo by se jednat o velmi dobe prodejn telefon u mladch zkaznk. Pojme se spolen podvat, co vechno jim me nabdnout.Jak si mete prohldnout na tiskovch fotografich, telefon vypad na prvn (i na druh) pohled velmi dobe a rozhodn by se mohl lbit. Uvidme, jak bude naivo, ale co se designu tk, nevidm na nm chybu. Rozmry pstroje jsou 96 x 53 x 14 milimetr, rozhodn pot hmotnost 88 gram. Pedn stran dominuje kapacitn dotykov displej, kter je odoln proti pokrbn a je schopn zobrazit a 262 tisc barev. Jeho hlopka je rovn ti palce a disponuje rozlienm 240 x 400 pixel, kter by mly zajistit dostaten kvalitn obraz. Uivatelsk rozhran na prvnch snmcch opt pipomn to, kter mete v praxi vidt na malch komuniktorech Sony Ericsson s operanm systmem Android. Opt zde najdeme v kadm rohu displeje ikonu na oblbenou funkci, urit pjde tyto funkce mnit k obrazu svmu. Na prvnch fotografich vypad tm stejn tak vzhled jednotlivch ikon, dost mon se tedy dokme vzhledov okoprovanho prosted prv z Androidu. Podobn pokus byl sten u u modelu Yendo, tam ale chybly jakkoliv pokroilej funkce, take doufm, e tentokrt to bude mnohem lep. Samozejmost je podpora technologie Java, vzhledem k netradinmu rozlien displeje ale nevm, kolik aplikac a her bude korektn fungovat. Nechyb ani kvalitn prce s multimdii a ve dopluje FM rdio s RDS. Dostaten kvalitn budou tak organizan funkce. Telefon nabz pblin 100 MB voln vnitn pamti, samozejmost je ale podpora microSD karet a vrobce udv podporu a do velikosti 32 GB. Trochu zamrz absence st tet generace, naopak ale pot podpora Wi-Fi. Osobn si ale myslm, e budoucm majitelm nebudou st tet generace moc chybt, naopak Wi-Fi me hrt velmi dleitou roli. Jeliko se jedn o telefon ady Walkman, doufm e najdeme njakou zajmavou bonusovou funkci i aplikaci. Tiskov zprva se zmiuje o zbavnm vyhledvn sklade, osobn bych ale vce ocenil del vdr baterie nebo teba kvalitnj podn hudby. Uvidme ale naivo, jak se telefon projev.

Novinka m urit anci dobe se prodvat, dky ni cen ale neoekvm, e by na n vrobce njak zsadnji vydlval. Loni vrobce hodn proklamoval, e se chce stt producentem prmiovch telefon. Zatm to tak ale moc nevypad, sice jsme se na zatku roku dokali pedstaven kvarteta novinek, v prodeji je ale u ns z tchto telefon pouze model Play a dal telefony u m podstatn ne. Za rozumnou cenu a v dostaten dlouh dob by mohl mt tento telefon slun spch. Obvm se ale, e ani modely TXT Pro a Mix Walkman nejsou tm nvratem ke kvalitnm hloupm telefonm, po kterm uivatel volali. Znovu se tedy ptm, jestli se nkdy dokm telefonu na platform A200 s QWERTY klvesnic pod displejem. Nokia dvno podobn telefon nabz a kdybych neml spoustu vhrad proti jejmu uivatelskmu rozhran, dvno bych si tento telefon koupil. Vrobce by se ml zamit na rozmanitost svho portfolia, v tomto smru jsou ob novinky dobrm krokem. Ale je poteba dl telefony ladit a uvdt na trh. Protoe pouze telefony, kter jsou skuten na trhu, si mohou zkaznci kupovat a naemu oblbenmu vrobci tak pinet ken zisk. Model Mix Walkman by ml bt dostupn ji pt tvrtlet a to hned v kvartetu barevnch variant, snad tentokrt vrobce termn dodr...


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Joza Datum: 2011-06-20 14:01:40
opraveno :) Moje chyba
Autor: Sasakr Datum: 2011-06-20 11:43:36
"Dostaten kvalitn budou tak organizan funkce, kter podpo ji nkolikrt zmnn QWERTY klvesnice." 
Moc jsi koproval :-D 
 
Jinak co se t javy te, ono to tak nestandardn rozlien nen, kdy jsem kdysi testova Aino, tak vtina her se rozthla. Tady je problm, e se tam nkam bude muset vejt jet klvesnice, a to pak bude teprv nestandardn rozlien.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.