Nová verze OfficeSuite Pro pro Sony Ericsson XPERIA Pro
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 16. jna 2011
Sony Ericsson XPERIA Pro se zatím prodává jen pár dní, u¾ z výroby ale dostal nový Android 2.3.4, tak¾e mù¾ete vyu¾ívat ve¹keré funkce, které tento skvìlý smartphone nabízí. Kromì jiného v nìm najdete také plnou verzi OfficeSuite Pro a celkem náhodou jsem zjistil, ¾e je k dispozici výraznì vylep¹ená verze (ne¾ která je defaultnì v telefonu), která se dá bezplatnì stáhnout pøímo z telefonu.


U komunikátoru s kvalitní hardwarovou klávesnicí se práce s dokumenty trochu pøedpokládá, proto se výrobce rozhodl pro implementaci plné verze OfficeSuite Pro. Verze v telefonu ale není nejnovìj¹í a sta¾ení nové je velmi rychlé. Nová verze nabízí vylep¹ený vzhled a spoustu nových funkcí (mù¾ete posoudit na screenech ní¾e, nalevo v¾dy pùvodní verze, napravo verze nová). Pro aktualizaci staèí spustit aplikaci a pøes mo¾nosti zvolit aktualizaci, ta se bìhem krátké chvíle stáhne a nainstaluje. Sám jsem zvìdav, jestli Sony Ericsson bude tuto aplikaci v dal¹ím firmwaru aktualizovat sám nebo zda to trvale nechá na u¾ivatelích. Pøeci jenom by nebylo od vìci mít telefon aktualizovaný rovnou, pøi nejhor¹ím bude potøeba v¾dy provést aktualizaci ruènì. Majitelùm Sony Ericssonu XPERIA Pro, kterých je na na¹em fóru stále více, aktualizaci jen a pouze doporuèuji. Pokud pou¾íváte v telefonu emailového klienta, nikdy nevíte, kdy budete aplikaci potøebovat.
Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.