" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA X8 s operaèním systémem Froyo (video+dojmy)
Jozef Cmar   
Nedžle, 17. Ťervence 2011
V pr√°ci jsem ned√°vno trochu neo√®ek√°van√¨ dostal Sony Ericsson XPERIA X8 a po del¬Ļ√≠ dob√¨ jsem si tak mohl za√®√≠t hr√°t s t√≠mto telefonem. U¬ĺ d√ł√≠ve jsem pro tento telefon zkou¬Ļel ladit n√¨jak√© √ļpravy, nezaujal m√¨ ale natolik, abych se tomu v√≠ce v√¨noval. Ned√°vno jsem si ale k obrazu sv√©mu upravil GingerBread ROM pro model X10 Mini a kdy¬ĺ u¬ĺ jsem byl nyn√≠ v tom, rozhodl jsem se stejn√Ĺm zp√Ļsobem si upravit tak√© Froyo ROM pro model XPERIA X8. M√© sna¬ĺen√≠ m√Ļ¬ĺete posoudit sami.
20~88.JPG 13~104.JPG 22~77.JPG 26~62.JPG
(2 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson m√¨n√≠ pr√Ļb√¨h z√°ru√®n√≠ch oprav. Samoz√łejm√¨ k hor¬Ļ√≠mu, co jin√© o√®ek√°vat...
Jozef Cmar   
StÝeda, 13. Ťervence 2011
Sony Ericsson n√°m v posledn√≠ dob√¨ moc d√Ļvod√Ļ k radosti ned√°v√°. P√łedstavuje sice jeden telefon za druh√Ĺm, v prodeji jich je ale minimum a doch√°z√≠ u n√¨kter√Ĺch model√Ļ k obrovsk√©mu zpo¬ĺd√¨n√≠. Jak n√°s ale v√Ĺrobce v posledn√≠ dob√¨ p√łesv√¨d√®uje, v¬ĺdycky to m√Ļ¬ĺe b√Ĺt je¬Ļt√¨ hor¬Ļ√≠. Tentokr√°t se toti¬ĺ m√≠stn√≠ zastoupen√≠ rozhodlo pro v√Ĺraznou zm√¨nu v prov√°d√¨n√≠ z√°ru√®n√≠ch oprav. Kter√Ĺm sm√¨rem v√Ĺrobce zam√≠√łil je jasn√© ji¬ĺ z n√°zvu √®l√°nku, b√¨¬ĺn√≠ z√°kazn√≠ci rozhodn√¨ nebudou m√≠t radost. Pokud v√°s zaj√≠maj√≠ detaily, pak pr√°v√¨ pro v√°s je ur√®en√Ĺ tento √®l√°nek.
6~136.JPG 7~137.JPG 1~150.JPG 3~141.JPG
(29 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA X10 Mini s operaèní systémem Android 2.3.4 (video+dojmy)
Jozef Cmar   
Nedžle, 3. Ťervence 2011
Dlouhou dobu jsem pou¬ĺ√≠val Sony Ericsson XPERIA Mini jako rezervn√≠ telefon, n√¨jak se s t√≠mto mal√Ĺm komunik√°torem ale nemohu rozlou√®it. Celkem dlouho jsem si pro tento telefon ladil ROM postavenou na standardn√≠m firmwaru od Sony Ericssonu, v tomto sm√¨ru u¬ĺ se ale v√Ĺvoj ned√° posunout o moc d√°l a a√®koliv jsem to dlouhou dobu odm√≠tal, nakonec jsem se i j√° dal na lad√¨n√≠ ROM s nov√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem 2.3.4 Gingerbread. V dne¬Ļn√≠m √®l√°nku se m√Ļ¬ĺete pod√≠vat, jak se mi to povedlo a prohl√©dnout si novou ROM tak√© na videu. Samoz√łejmost√≠ je i odkaz na instalaci, pokud se v√°m bude l√≠bit.
1~154.JPG 2~148.JPG 19~79.JPG 1~117.JPG
(13 komentŠÝý)

 
Dlouhodob√© zku¬Ļenosti se Sony Ericssonem Cedar - nem√° chybu
Jozef Cmar   
Sobota, 2. Ťervence 2011
V posledn√≠ dob√¨ Sony Ericsson sice p√łedstavil n√¨kolik telefon√Ļ bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu, ¬ĺ√°dn√Ĺ z nich ale nepat√ł√≠ k telefon√Ļm klasick√© koncepce. Jedn√° se o dotykov√© telefony, kter√© jsou v sou√®asnosti st√°le √ļsp√¨¬Ļn√¨j¬Ļ√≠. Ne ka¬ĺd√©mu ale vyhovuje dotykov√Ĺ displej, spousta u¬ĺivatel√Ļ st√°le d√°v√° p√łednost klasick√©mu telefonu. S√°m jsem na tom stejn√¨ a tak jsem se rozhodl zakoupit si nov√Ĺ rezervn√≠ telefon. Nakonec jsem si vybral Sony Ericsson Cedar a volba to byla v√Ĺborn√°. V dne¬Ļn√≠m √®l√°nku si m√Ļ¬ĺete p√łe√®√≠st m√© dlouhodob√© u¬ĺivatelsk√© zku¬Ļenosti s t√≠mto telefonem.
0~5.JPG 5~133.JPG 9~123.JPG 8~125.JPG
(3 komentŠÝý)

 
Prvn√≠ polovina roku 2011 je za n√°mi, p√łinesla nad√¨ji a pak zklam√°n√≠
Jozef Cmar   
»tvrtek, 30. Ťervna 2011
Dnes n√°m kon√®√≠ prvn√≠ polovina roku 2011 a a√®koliv v√¨t¬Ļinou d√¨l√°m n√¨jak√© zhodnocen√≠ a¬ĺ na konci roku, tentokr√°t jsem se rozhodl ud√¨lat v√Ĺjimku a shrnout prvn√≠ polovinu leto¬Ļn√≠ho roku u¬ĺ nyn√≠. Jak asi tu¬Ļ√≠te, spole√®nost Sony Ericsson v dne¬Ļn√≠m √®l√°nku moc chv√°lit nebudu. Nejprve sice p√łedstavila spoustu velmi poveden√Ĺch a atraktivn√≠ch telefon√Ļ, nakonec ale dostupnost a v n√¨kter√Ĺch p√ł√≠padech i cena dok√°zaly √ļsp√¨ch novinek omezit na maximum. Druh√° polovina roku mus√≠ p√łin√©st vylo¬ĺen√¨ revoluci, jinak u¬ĺ v√Ĺrobce skute√®n√¨ padne...
10~132.JPG 13~114.JPG 3~144.JPG 4~144.JPG
(3 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Play druh√Ĺm pohledem (u¬ĺivatelsk√© zku¬Ļenosti)
Ganimed   
StÝeda, 29. Ťervna 2011
Sony Ericsson XPERIA Play je nejdra¬ĺ¬Ļ√≠m sou√®asn√Ĺm telefonem Sony Ericsson na trhu, za tuto cenu m√° ale co nab√≠dnout. Ve sv√© kategorii toti¬ĺ telefon v podstat√¨ nem√° konkurenci a tento stav bude pravd√¨podobn√¨ je¬Ļt√¨ n√¨jakou dobu trvat. Celkem obs√°hlou recenzi jste si u¬ĺ mohli p√łe√®√≠st d√ł√≠ve, dnes si m√Ļ¬ĺete p√łe√®√≠st u¬ĺivatelsk√© zku¬Ļenosti u¬ĺivatele Ganimed z na¬Ļeho f√≥ra.
13~118.JPG 14~116.JPG 15~115.JPG 1~153.JPG
(0 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NŠsledujŪcŪ > Konec >>