" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson p√łedstavil nov√© telefony a z√≠skal novou tv√°√ł...
Jozef Cmar   
PondžlŪ, 27. Ťervna 2011
M√°me za sebou p√łedstaven√≠ hned t√ł√≠ nov√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson, kter√© jsme si podrobn√¨ji uk√°zali v trojici √®l√°nk√Ļ v minul√Ĺch dnech. V√Ĺrobce to evidentn√¨ je¬Ļt√¨ nezabalil, sou√®asn√¨ se z n√¨j ale postupn√¨ st√°v√° spole√®nost dvou r√Ļzn√Ĺch tv√°√ł√≠ a sv√Ĺm zp√Ļsobem i dvou r√Ļzn√Ĺch politik. V√Ĺrobce posiluje svou pozici v oblasti p√łedstavov√°n√≠ nov√Ĺch a zaj√≠mav√Ĺch model√Ļ, kter√© maj√≠ re√°lnou ¬Ļanci usp√¨t na trhu. Sou√®asn√¨ s t√≠m ale st√°le v√¨t¬Ļ√≠ procento telefon√Ļ o√®ek√°v√° vstup na trh a firma tak zbyte√®n√¨ p√łich√°z√≠ o z√°kazn√≠ky. V¬ĺdy¬Ľ na uveden√≠ na trh √®ek√° u¬ĺ t√©m√¨√ł stejn√Ĺ po√®et telefon√Ļ, jako jich nyn√≠ spole√®nost nab√≠z√≠...
ray_2.jpg txt_2.jpg active_2.jpg

mix_walkman_1.jpg txt_pro_1.jpg Xperia_mini_pro_2.jpg
(2 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson TXT - poprvé QWERTY pod displejem
Jozef Cmar   
PŠtek, 24. Ťervna 2011
Sony Ericsson p√łed dv√¨ma dny p√łedstavil hned trojici nov√Ĺch telefon√Ļ a my se na n√¨ postupn√¨ pod√≠v√°me. Za√®neme modelem, kter√Ĺ je z novinek asi nejm√©n√¨ v√Ĺrazn√Ĺ, p√łesto i ten p√łedstavuje v pod√°n√≠ spole√®nosti Sony Ericsson revoluci. Jmenuje se jednodu¬Ļe TXT a jako v√Ļbec prvn√≠ telefon na¬Ļeho obl√≠ben√©ho v√Ĺrobce nab√≠z√≠ QWERTY kl√°vesnici p√ł√≠mo pod displejem a sou√®asn√¨ nedisponuje otev√łen√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem. Jak√© dal¬Ļ√≠ funkce nab√≠dne prvn√≠ Sony Ericsson ala BlackBerry?
txt_1.jpgtxt_2.jpgtxt_3.jpg
(2 komentŠÝý)

 
Co nab√≠z√≠ Sony Ericsson - t√łet√≠ ohl√©dnut√≠ op√¨t po roce
Jozef Cmar   
ŕterż, 21. Ťervna 2011
U¬ĺ pot√łet√≠ si budete moci p√łe√®√≠st kr√°tk√© zamy¬Ļlen√≠ nad sou√®asn√Ĺm portfoliem spole√®nosti Sony Ericsson. Od posledn√≠ho √®l√°nku na stejn√© t√©ma uplynul skoro rok a tak je na √®ase se pod√≠vat, co se za tu dobu zm√¨nilo a p√łedev¬Ļ√≠m jak√Ĺm sm√¨rem. Pokud Sony Ericssonu fand√≠te, √®l√°nku se mo¬ĺn√° rad√¨ji vyhn√¨te. Nebude to toti¬ĺ zrovna p√ł√≠jemn√© √®ten√≠...
19~94.JPG 5~142.JPG 19~90.JPG 0~5.JPG
(6 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson p√łedstavil model Mix Walkman a o¬ĺivil legend√°rn√≠ logo
Jozef Cmar   
Nedžle, 19. Ťervna 2011
Sony Ericsson p√łed t√Ĺdnem na soci√°ln√≠ s√≠ti Facebook p√łedstavil dva nov√© telefony a dnes se pod√≠v√°me na model Mix Walkman. V√Ĺrobce se s t√≠mto telefonem sna¬ĺ√≠ trochu o¬ĺivit za¬Ļlou sl√°vu sv√Ĺch hudebn√≠ch telefon√Ļ, ne√®ekejte ale ¬Ļpi√®kov√¨ vybaven√Ĺ komunik√°tor. Sp√≠¬Ļe rozumn√Ĺ telefon bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu, kter√Ĺ se vyzna√®uje atraktivn√≠m vzhledem a v√¨√łme, ¬ĺe tak√© n√≠zkou cenou. Poda√ł√≠ se Sony Ericssonu dostate√®n√¨ prodat sv√© logo Walkman?
mix_walkman_1.jpg Mix_Walkman_phone_Back_Black_Gold.png mix_walkman_2.jpg
(2 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson TXT Pro - poprvé hloupì s QWERTY
Jozef Cmar   
Sobota, 18. Ťervna 2011
Sony Ericsson p√łibli¬ĺn√¨ p√łed t√Ĺdnem po del¬Ļ√≠ dob√¨ p√łedstavil nov√Ĺ telefon bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu. Po nep√ł√≠li¬Ļ poveden√©m modelu Yendo se v√Ĺrobce rozhodl vr√°tit k vlastn√≠ platform√¨ A200, ani tentokr√°t ale ne√®ekejte klasick√Ĺ typ telefonu, kter√© v√Ĺrobce kdysi zdobily. Novinka disponuje dotykov√Ĺm displejem a v√Ļbec poprv√© se v p√ł√≠pad√¨ Sony Ericssonu bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu setk√°v√°me s QWERTY kl√°vesnic√≠. P√łich√°z√≠ levn√Ĺ a modern√≠ komunik√°tor?
txt_pro_1.jpg txt_pro_2.jpg txt_pro_3.jpg
(3 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Arc - recenze nejvybaven√¨j¬Ļ√≠ho Sony Ericssonu v¬Ļech dob
Jozef Cmar   
Nedžle, 29. kvžtna 2011
Dnes si m√Ļ¬ĺete p√łe√®√≠st obs√°hlou recenzi zat√≠m nejvybaven√¨j¬Ļ√≠ho Sony Ericssonu v¬Ļech dob - kr√°sn√©ho modelu XPERIA Arc. Tento telefon, stejn√¨ jako ostatn√≠ komunik√°tory s opera√®n√≠m syst√©mem Android roku 2011, maj√≠ jedin√Ĺ c√≠l - vr√°tit spole√®nost zp√°tky na pozice, kter√© j√≠ d√ł√≠ve pat√łily a kter√© si v√Ĺrobce ur√®it√¨ zaslou¬ĺ√≠. Pokud bude v√Ĺrobce d√°l postupovat v nastoupen√©m trendu z pohledu kvality telefon√Ļ, pak se o jeho budoucnost neboj√≠m. Nedostupnost novinek mu ale naopak nep√łid√°. Sony Ericsson XPERIA Arc se ale zkr√°tka povedl, ani on v¬Ļak nen√≠ dokonal√Ĺ.
6~132.JPG 9~127.JPG 4~142.JPG 17~97.JPG
(17 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NŠsledujŪcŪ > Konec >>