" />
Sony Ericsson Aino v bílem - hlavnì decentnì (fotogalerie) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 11. listopadu 2009
Sony Ericsson Aino patøí k velmi oèekávaným telefonùm, které budou nepochybnì rozhodovat o osudu celé spoleènosti. Tento mobilní telefon patøí k nejrozporuplnìj¹ím pøístrojùm, které se v poslední dobì objevily, pøedev¹ím díky velmi netradiènímu zpùsobu ovládání. Telefon se nabízí ve dvou barevných variantách, trochu symbolicky v èerné a bílé. Fotogalerii èerné varianty jste si na SEManii mohli prohlédnout u¾ døíve, nyní k nim doplòujeme fotogalerii bílé varianty, která vypadá velmi netradiènì a u které si ani sám nejsem jistý, jestli se mi líbí nebo nelíbí. Jednodu¹e øeèeno vzbuzuje Sony Ericsson Aino spoustu emocí.
14~66.JPG 16~63.JPG 37~29.JPG 41~28.JPG 60~14.JPG


10~78.JPG 11~74.JPG 12~69.JPG 13~68.JPG 14~66.JPG
15~67.JPG 1~83.JPG 20~58.JPG 21~53.JPG 22~50.JPG
24~47.JPG 25~45.JPG 26~40.JPG 27~45.JPG 28~42.JPG
29~34.JPG 2~81.JPG 30~33.JPG 31~37.JPG 32~35.JPG
33~34.JPG 34~27.JPG 35~34.JPG 36~30.JPG 37~29.JPG
38~30.JPG 39~29.JPG 3~81.JPG 40~31.JPG 41~28.JPG
16~63.JPG 17~57.JPG 18~57.JPG 19~52.JPG 23~50.JPG
42~25.JPG 43~21.JPG 44~25.JPG 45~21.JPG 47~19.JPG
48~18.JPG 49~22.JPG 4~80.JPG 50~21.JPG 51~18.JPG
52~17.JPG 53~15.JPG 54~17.JPG 55~16.JPG 56~15.JPG
57~14.JPG 58~15.JPG 59~12.JPG 5~84.JPG 60~14.JPG
62~13.JPG 63~13.JPG 64~12.JPG 65~11.JPG 66~12.JPG
67~12.JPG 68~12.JPG 69~11.JPG 6~78.JPG 70~12.JPG
71~13.JPG 72~12.JPG 73~10.JPG 74~13.JPG 75~12.JPG
76~7.JPG 77~10.JPG 78~7.JPG 79~10.JPG 7~78.JPG
80~10.JPG 81~8.JPG 82~7.JPG 8~79.JPG 9~77.JPG

Sony Ericsson Aino v bílé barvì si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >