" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson versus u¬ĺivatel√© d√≠l druh√Ĺ - bitva vyhr√°na, X10 dostane Android 2.3.3
Jozef Cmar   
Sobota, 26. bÝezna 2011
O √®em se je¬Ļt√¨ ned√°vno docela spekulovalo a v co jsem nikdy nep√łestal v√¨√łit se nyn√≠ stalo skute√®nost√≠. Sony Ericsson ofici√°ln√¨ potvrdil, ¬ĺe p√łibli¬ĺn√¨ v polovin√¨ tohoto roku pro model XPERIA X10 ofici√°ln√¨ uvoln√≠ nov√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m Android a to dokonce ve verzi 2.3.3. V√Ĺrobce tak vysly¬Ļel p√ł√°n√≠ a st√≠¬ĺnosti spousty u¬ĺivatel√Ļ a dal jednozna√®n√¨ najevo, ¬ĺe mu na nich z√°le¬ĺ√≠. Mo¬ĺn√° se jedn√° o jedno z nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ch rozhodnut√≠ v√Ļbec. Dnes si jej rozebereme z n√¨kolika pohled√Ļ.
10~132.JPG 12~118.JPG 13~114.JPG 14~112.JPG
(6 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson Hazel v èerveném - netradièní barva pro tradièní platformu (fotogalerie)
Jozef Cmar   
PŠtek, 25. bÝezna 2011
Do redakce n√°m v√®era dorazil Sony Ericsson Hazel, co¬ĺ by samo o sob√¨ nebylo p√ł√≠li¬Ļ zaj√≠mav√©. Tento poveden√Ĺ telefon jsme toti¬ĺ recenzovali ji¬ĺ p√łed del¬Ļ√≠ dobou a a√®koliv tenkr√°t v√Ĺrazn√¨ zaujal, nen√≠ moc d√Ļvod√Ļ pro to, aby se do redakce vracel. P√łesto jsem si jej ale na p√°r dn√≠ objednal. D√Ļvodem nejsou ¬ĺ√°dn√© nov√© funkce ani revolu√®n√≠ firmware, ale velmi atraktivn√≠ √®erven√° barva, ve kter√© se nyn√≠ za√®al model Hazel na na¬Ļem trhu ofici√°ln√¨ prod√°vat. Rozhodn√¨ to stoj za to.
10~131.JPG 11~124.JPG 4~143.JPG 19~92.JPG
(0 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Arc d√≠l t√łet√≠ - Android a multitouch
Jozef Cmar   
StÝeda, 23. bÝezna 2011
Pokud bych m√¨l vyp√≠chnout jednu v√¨c, kter√° se u p√Ļvodn√≠ho modelu XPERIA X10 nepovedla, pak by to byl jednozna√®n√¨ opera√®n√≠ syst√©m respektive progres, kter√©ho jsme se od v√Ĺrobce do√®kali. Dlouhou dobu jsme byli nuceni pou¬ĺ√≠vat velmi starou verzi 1.6, po dlouho o√®ek√°van√© aktualizaci pak Sony Ericsson ozn√°mil, ¬ĺe dal¬Ļ√≠ pov√ŬĻen√≠ opera√®n√≠ho syst√©mu se ji¬ĺ nechyst√°. Zapomenout jsme tak mohli nap√ł√≠klad na instalaci aplikac√≠ na pam√¨¬Ľovou kartu nebo t√łeba tethering. S t√≠m v¬Ļ√≠m je ale konec, XPERIA Arc p√łin√°¬Ļ√≠ nejnov√¨j¬Ļ√≠ Android a tak√© plnou podporu multitouch. Tak√© defaultn√≠ u¬ĺivatelsk√© prost√łed√≠ mi graficky p√łijde mnohem poveden√¨j¬Ļ√≠, ne¬ĺ u p√Ļvodn√≠ho modelu. Sony Ericsson se pou√®il ze sv√Ĺch chyb (PS: kone√®n√¨).
p~2.jpg o~2.jpg n~2.jpg a~11.jpg b~10.jpg f~5.jpg g~5.jpg l~2.jpg m~3.jpg k~3.jpg
(0 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Arc d√≠l druh√Ĺ - fotoapar√°t a videokamera
Jozef Cmar   
ŕterż, 22. bÝezna 2011
Je to u¬ĺ obehran√° p√≠sni√®ka, s ¬ĺeleznou pravidelnost√≠ se ale stejn√° sc√©na opakuje u ka¬ĺd√©ho nov√©ho telefonu Sony Ericsson s kvalitn√≠m fotoapar√°tem. Prvn√≠ verze firmwaru prakticky nikdy nedok√°¬ĺe potenci√°l nov√©ho telefonu vyu¬ĺ√≠t naplno a n√¨jakou dobu je v¬ĺdy pot√łeba po√®kat, ne¬ĺ v√Ĺrobce fotoapar√°t a kameru dolad√≠ t√©m√¨√ł k dokonalosti. Ani Sony Ericsson XPERIA Arc nen√≠ v tomto sm√¨ru v√Ĺjimkou, jak si ostatn√¨ uk√°¬ĺeme v obs√°hl√© galerii v tomto √®l√°nku. Zat√≠m toti¬ĺ telefon zdaleka v oblasti fotoapar√°tu nepod√°v√° uspokojiv√© v√Ĺsledky. Op√¨t tedy budeme √®ekat na nov√Ĺ firmware, d√° se ale p√łedpokl√°dat, ¬ĺe pot√© p√Ļjde kvalita fotografi√≠ i videa prudce nahoru. Nesm√≠me zapom√≠nat na to, ¬ĺe telefon se ofici√°ln√¨ st√°le je¬Ļt√¨ neprod√°v√°. Dnes to bude prakticky jen o fotografi√≠ch a videu, t√¨¬Ļ√≠m se na va¬Ļe koment√°√łe pod √®l√°nkem.

(8 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Arc díl první - konstrukce a displej
Jozef Cmar   
PondžlŪ, 21. bÝezna 2011
Tento t√Ĺden bude v na¬Ļ√≠ redakci pat√łi Sony Ericssonu XPERIA Arc a jeliko¬ĺ dnes m√°me pond√¨l√≠, za√®√≠n√°me pr√°v√¨ te√Į. model XPERIA Arc je bez diskuze nejvybaven√¨j¬Ļ√≠m telefonem Sony Ericsson v¬Ļech dob, kter√Ĺ m√° na trhu jedin√Ĺ konkr√©tn√≠ c√≠l - uk√°zat komunit√¨ i b√¨¬ĺn√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm, ¬ĺe v√Ĺrobce se pou√®il z p√łedchoz√≠ch chyb a st√°le m√° co nab√≠dnout. Z√°rove√≤ tento model odstartoval zm√¨nu sou√®asn√©ho portfolia, kdy prvn√≠ generaci komunik√°tor√Ļ Sony Ericsson s opera√®n√≠m syst√©mem Android v nejbli¬ĺ¬Ļ√≠ch m√¨s√≠c√≠ch nahrad√≠ celkem kvarteto nov√Ĺch telefon√Ļ. Dnes se zam√¨√ł√≠me na displej a konstrukci.
12~115.JPG 26~64.JPG 8~131.JPG 10~129.JPG
(3 komentŠÝý)

 
Nov√° ROM pro Sony Ericsson XPERIA X8
Jozef Cmar   
Nedžle, 20. bÝezna 2011
Pr√°v√¨ v t√¨cho dnech se na SEManii objevila nov√° ROM i pro posledn√≠ komunik√°tor Sony Ericsson s opera√®n√≠m syst√©mem Android, pro kter√Ĺ zat√≠m modifikace dostupn√° nebyla. Cel√Ĺ koncept a styl ROM je √ļpln√¨ stejn√Ĺ, jako v p√łedchoz√≠ch p√ł√≠padech. Do√®k√°te se tedy kompletn√≠ integrace v¬Ļech √ļprav, zm√¨ny vzhledu syst√©mov√© grafiky nebo √ļspory vnit√łn√≠ pam√¨ti telefonu. Douf√°m, ¬ĺe se v√°m bude nov√° ROM l√≠bit, p√łi ka¬ĺdodenn√≠m pou¬ĺ√≠v√°n√≠ se mi v√Ĺborn√¨ osv√¨d√®ila.
21~83.JPG 19~84.JPG 2~123.JPG 30~53.JPG
(0 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NŠsledujŪcŪ > Konec >>