" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Rok 2011 kon√®√≠, n√°¬Ļ obl√≠ben√Ĺ v√Ĺrobce (ne)utekl hrobn√≠kovi z lopaty a op√¨t se mu da√ł√≠
Jozef Cmar   
Sobota, 31. prosince 2011

Dnes je posledn√≠ den roku 2011 a to je ide√°ln√≠ doba na sumarizaci cel√©ho leto¬Ļn√≠ho roku. Ne¬ĺ se dostanu k podrobnostem, zm√≠n√≠m to nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ - Sony Ericsson snad definitivn√¨ utekl hrobn√≠kovi z lopaty a d√≠ky kvalit√¨ sv√Ĺch telefon√Ļ si zajistil p√łe¬ĺit√≠. Obrovsk√Ĺm zp√Ļsobem se pak zlep¬Ļila podpora, kterou v√Ĺrobce poskytuje pro svoje telefony. U¬ĺ samotn√© uvoln√¨n√≠ Androidu 2.3.3 pro model X10 znamenalo revoluci. Ta nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ zpr√°va leto¬Ļn√≠ho roku to ale nen√≠. Spole√®nost Sony se rozhodla vyplatit pod√≠l Ericssonu ve spole√®n√©m podniku a za√®al tak konec Sony Ericssonu, jak jsme jej znali...

(6 komentŠÝý)

 
SEMania v√°m p√łeje klidn√© pro¬ĺit√≠ v√°no√®n√≠ch sv√°tk√Ļ a √ļsp√¨¬Ļn√Ĺ rok 2012
Andy Butkaj   
StÝeda, 28. prosince 2011
Rok rychle utekl a op√¨t jsou tady V√°noce. U¬ĺijte si je v okruhu sv√Ĺch p√ł√°tel, dop√łejte si co nejv√≠ce odpo√®inku a naberte maximum sil do nov√©ho roku 2012. A√®koliv hodnocen√≠ leto¬Ļn√≠ho roku vyjde a¬ĺ posledn√≠ho prosince, u¬ĺ nyn√≠ mohu prozradit, ¬ĺe rok 2011 byl v mnoha ohledech p√łelomov√Ĺ a to jak pro n√°¬Ļ web, tak tak√© pro celou spole√®nost Sony Ericsson.
(1 komentŠÝý)

 
SEMania Rom pro Sony Ericsson XPERIA Mini Pro (Android 2.3.4) je zde
Andy Butkaj   
Sobota, 19. listopadu 2011
Jeliko¬ĺ se nyn√≠ na XDA docela slu¬Ļn√¨ rozjel v√Ĺvoj nov√Ĺch √ļprav a pro v√¨t¬Ļinu telefon√Ļ se postupn√¨ uvol√≤uj√≠ docela kvalitn√≠ kernely, rozhodl jsem se nav√°zat na svou p√łedchoz√≠ pr√°ci a publikovat ROM pro Sony Ericsson XPERIA Mini Pro. Rozhodn√¨ nejsem ¬ĺ√°dn√Ĺ v√Ĺvoj√°√ł, ne√®ekejte kompletn√¨ p√łebudovan√Ĺ syst√©m, sp√≠¬Ļe jsem se sna¬ĺil skloubit jednotliv√© √ļpravy dohromady tak, aby fungovaly a aby se mi v√Ĺsledn√Ĺ produkt co nejv√≠ce l√≠bil. To se mi nakonec (alespo√≤ z m√©ho pohledu) docela poda√łilo a o v√Ĺsledek se tedy s v√°mi pod√¨l√≠m v dne¬Ļn√≠m √®l√°nku.
(2 komentŠÝý)

 
Cyanogen ROM 7.1.0.1 v mal√Ĺch komunik√°torech Sony Ericsson - co p√łin√°¬Ļ√≠ (2x video)
Andy Butkaj   
PondžlŪ, 31. ÝŪjna 2011
P√łed n√¨kolika t√Ĺdny jsme se do√®kali uvoln√¨n√≠ ofici√°ln√≠ Cyanogen ROM pro v√¨t¬Ļinu nov√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson, v√Ĺsledek ale dle m√©ho zat√≠m nedosahuje na na¬Ļe o√®ek√°v√°n√≠. Ne ¬ĺe by se nov√© ROM chovaly v komunik√°torech na¬Ļeho obl√≠ben√©ho v√Ĺrobce n√¨jak z√°sadn√¨ ¬Ļpatn√¨, proti defaultn√≠ verzi ale nep√łin√°¬Ļ√≠ t√©m√¨√ł nic nav√≠c. Nab√≠z√≠ se tedy ot√°zka, jestli m√° Cyanogen ROM smysl na telefonech, u kter√Ĺch se s√°m v√Ĺrobce pravideln√¨ star√° o aktualizace syst√©mu...
(1 komentŠÝý)

 
Nov√Ĺ firmware 4.0.2.A.0.42 dostupn√Ĺ pro v√¨t¬Ļinu telefon√Ļ, dal¬Ļ√≠ je na obzoru
Jozef Cmar   
ŕterż, 25. ÝŪjna 2011
Sony Ericsson to s aktualizac√≠ sv√Ĺch telefon√Ļ mysl√≠ v√°¬ĺn√¨ a a√®koliv je to jen p√°r t√Ĺdn√Ļ, co v√¨t¬Ļina telefon√Ļ dostala nov√Ĺ Android 2.3.4, tak zde m√°me t√©m√¨√ł pro v¬Ļechny p√ł√≠stroje dal¬Ļ√≠ aktualizaci. Tentokr√°t se pouze zvy¬Ļovala rychlost a stabilita plus se odstra√≤ovali n√¨kter√© drobn√© chyby, p√łesto jsem r√°d, ¬ĺe v√Ĺvoj st√°le prob√≠h√°. V ostr√©m kontrastu se situac√≠ v√¨t¬Ļiny nov√Ĺch telefon√Ļ jsou pouze oba telefony s QWERTY kl√°vesnic√≠, kter√© nyn√≠ v√Ĺrobce nab√≠z√≠. Modely XPERIA Mini Pro a XPERIA Pro zat√≠m z m√©ho pohledu nedost√°vaj√≠ takovou podporu, jakou by si zaslou¬ĺily.

(5 komentŠÝý)

 
První dojmy s Cyanogen ROM na Sony Ericssonu XPERIA Arc (video)
Andy Butkaj   
Sobota, 15. ÝŪjna 2011
P√łed p√°r dny se objevila prvn√≠ Cyanogen ROM, kter√° ofici√°ln√¨ podporuje telefony Sony Ericsson. S√°m jsem samoz√łejm√¨ moc dlouho nev√°hal a do XPERIE Arc nahr√°l tuto modifikaci a vrhl se na testov√°n√≠. Nov√Ĺ Android 2.3.7 nevypad√° ¬Ļpatn√¨, na stranu druhou dob√łe zva¬ĺte, ne¬ĺ novou ROM do sv√©ho telefonu pust√≠te. Zm√¨n toti¬ĺ nen√≠ zase tak moc a p√ł√≠nos Cyanogen ROM ur√®it√¨ neocen√≠ ka¬ĺd√Ĺ. Telefon funguje rychle a spolehliv√¨, to ale fungoval i p√łed aktualizac√≠...
(0 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NŠsledujŪcŪ > Konec >>