" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Nov√° ROM pro Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro
Jozef Cmar   
PŠtek, 18. bÝezna 2011
Po dlouh√©m √®ek√°n√≠ jsem kone√®n√¨ na¬Ļel chv√≠li √®asu pro tvorbu nov√© ROM i pro Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro a nyn√≠ si kone√®n√¨ m√Ļ¬ĺete stahovat fin√°ln√≠ verzi. N√¨jak√© drobnosti se je¬Ļt√¨ sice lad√≠, u¬ĺ nyn√≠ je ale ROM pln√¨ pou¬ĺiteln√° pro ka¬ĺdodenn√≠ nasazen√≠. Po funk√®n√≠ str√°nce a tak√© str√°nce grafiky se jedn√° o p√ł√≠m√©ho pokra√®ovatele p√łedchoz√≠ch ROM pro modely X10 a X10 Mini. B√¨hem v√≠kendu pak dojde k vyd√°n√≠ ROM i pro model XPERIA X8.
b~100.png a~104.png d~65.png e~53.png g~38.png h~33.png i~26.png j~21.png
(0 komentŠÝý)

 
Videopohled na Sony Ericsson XPERIA Arc - vypadá to slibnì
Jozef Cmar   
»tvrtek, 17. bÝezna 2011
Sony Ericsson XPERIA Arc v t√¨chto dnech ovl√°dl na¬Ļi redakci a drtivou v√¨t¬Ļinu √®asu v√¨nujeme pr√°v√¨ tomuto modelu. Jeliko¬ĺ norm√°ln√¨ chod√≠m do pr√°ce, jde to b√¨hem pracovn√≠ho t√Ĺdne celkem t√¨¬ĺko, p√łesto se sna¬ĺ√≠m u¬ĺ postupn√¨ uve√łej√≤ovat sv√© prvn√≠ dojmy z pou¬ĺ√≠v√°n√≠ tohoto kr√°sn√©ho komunik√°toru. Nejv√≠ce pr√°ce m√¨ √®ek√° o v√≠kendu, ji¬ĺ nyn√≠ se ale m√Ļ¬ĺete prohl√©dnout prvn√≠ videopohled na Sony Ericsson XPERIA Arc. Dal¬Ļ√≠ videa samoz√łejm√¨ budou n√°sledovat.
2~138.JPG 4~141.JPG 5~139.JPG 6~131.JPG
(2 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Arc dorazil do redakce - tady jsou na¬Ļe prvn√≠ dojmy
Jozef Cmar   
StÝeda, 16. bÝezna 2011
V√®era do na¬Ļ√≠ redakce dorazil dlouho o√®ek√°van√Ĺ komunik√°tor Sony Ericsson XPERIA Arc a dnes si ji¬ĺ m√Ļ¬ĺete p√łe√®√≠st na¬Ļe prvn√≠ dojmy s t√≠mto skv√¨l√Ĺm telefonem. Net√łeba nic skr√Ĺvat, vzhledov√¨ se telefon skute√®n√¨ povedl a tak√© po str√°nce funk√®n√≠ v√Ĺbavy dosahuje bez probl√©m√Ļ na naprost√Ĺ vrchol. Pravd√¨podobn√¨ se kone√®n√¨ vrac√≠ √©ra ¬Ļpi√®kov√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson. Dne¬Ļn√≠ kr√°tk√Ĺ √®l√°nek berte jako ochutn√°vku pro n√°sleduj√≠c√≠ t√Ĺden, ve kter√©m se budeme v√¨novat pouze Sony Ericssonu XPERIA Arc v mnoha samostatn√Ĺch √®l√°nc√≠ch. P√łipravte se na recenzi nejvybaven√¨j¬Ļ√≠ho Sony Ericssonu v¬Ļech dob.
1~145.JPG 3~141.JPG 8~130.JPG 7~131.JPG
(0 komentŠÝý)

 
Videopohled na komunik√°tory Sony Ericsson se Symbianem UIQ2
Jozef Cmar   
»tvrtek, 10. bÝezna 2011
Jeliko¬ĺ nyn√≠ v redakci nem√°me moc telefon√Ļ na testov√°n√≠, rozhodl jsem se trochu doma zap√°trat po zaj√≠mav√Ĺch telefonech z historie Sony Ericsson a nato√®it o nich kr√°tk√° videa. V√¨t¬Ļina sou√®asn√Ĺch majitel√Ļ komunik√°tor√Ļ Sony Ericsson u¬ĺ v√¨t¬Ļinou tyto telefony v√Ļbec nezn√°, ve sv√© dob√¨ toti¬ĺ byly velmi drah√©, na druhou stranu ale p√łedstavovaly naprost√Ĺ vrchol v tehdej¬Ļ√≠m v√Ĺvoji mobiln√≠ch telefon√Ļ. Pevn√¨ v√¨√ł√≠m, ¬ĺe se tato doba je¬Ļt√¨ n√¨kdy vr√°t√≠. Dnes tedy trojice vide√≠ s pohledem na legendy Sony Ericssonu, modely P800, P900 a P910.
1~67.JPG 10~60.JPG 60~12.JPG 12~57.JPG
(1 komentŠÝý)

 
Barevn√© kryty pro Sony Ericsson Yendo na¬ĺivo
Jozef Cmar   
StÝeda, 9. bÝezna 2011
Do redakce trochu nepl√°novan√¨ dorazil druh√Ĺ Sony Ericsson Yendo, v√Ļbec mi to ale nevad√≠. Tentokr√°t se toti¬ĺ nejedn√° o standardn√≠ prodejn√≠ balen√≠, ale o testovac√≠ verzi. Zm√¨ny v balen√≠ jsou pouze dv√¨, p√łi√®em¬ĺ ta prvn√≠ je naprosto nezaj√≠mav√°, chyb√≠ zde toti¬ĺ z√°ru√®n√≠ list. Mnohem zaj√≠mav√¨j¬Ļ√≠ je ta druh√° - v balen√≠ se nach√°z√≠ hne p√¨tice pestrobarevn√Ĺch v√Ĺm√¨nn√Ĺch kryt√Ļ a po kr√°tk√©m zkou¬Ļen√≠ mus√≠m uznat, ¬ĺe telefonu zkr√°tka slu¬Ļ√≠. Vybrat si nen√≠ jednoduch√©, ostatn√¨ posu√Įte sami.
3~140.JPG 4~140.JPG 5~138.JPG 6~130.JPG
(0 komentŠÝý)

 
SEMania má oficiální Facebook - kdo si poèkal...
Jozef Cmar   
PondžlŪ, 7. bÝezna 2011
A√®koliv to trvalo velmi dlouhou dobu a v n√¨kter√Ĺch chv√≠l√≠ch u¬ĺ jsem necht√¨l tuto ot√°zku v√Ļbec √łe¬Ļit, nakonec se √®ten√°√łi do√®kali a b√¨hem v√≠kendu jsme spustili ofici√°ln√≠ Facebook SEManie. Krom√¨ jin√©ho t√≠m za√®al proces postupn√©ho omlazen√≠ a odlad√¨n√≠ cel√©ho webu, kter√Ĺ se mus√≠ p√łizp√Ļsobit st√°le n√°ro√®n√¨j¬Ļ√≠m √®ten√°√ł√Ļm. C√≠lem nen√≠ nic men¬Ļ√≠ho, ne¬ĺ abyste v budoucnu na na¬Ļem webu nalezly komplexn√≠ informace nap√ł√≠√® cel√Ĺm portfoliem spole√®nosti, krom√¨ toho ale m√¨li mo¬ĺnost diskutovat voln√¨ na jak√°koliv t√©mata, kter√° t√łeba s telefony souvis√≠. Uvid√≠me, jak se n√°m to poda√ł√≠...

(3 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NŠsledujŪcŪ > Konec >>