" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Mini - nov√Ĺ, men¬Ļ√≠, v√¨t¬Ļ√≠... (recenze)
Jozef Cmar   
Nedžle, 28. srpna 2011
Posledn√≠ recenz√≠ tohoto t√Ĺdne je ta, ve kter√© se budeme v√¨novat Sony Ericssonu XPERIA Mini. Tento kr√°sn√Ĺ a poveden√Ĺ komunik√°tor si d√≠ky velmi v√Ĺhodn√© cen√¨ ur√®it√¨ najde sv√© m√≠sto na trhu a pokud se mu dostane vhodn√© marketingov√© podpory, mohl by se z n√¨j snadno st√°t nejprod√°van√¨j¬Ļ√≠ Sony Ericsson tohoto roku. Rozd√≠l√Ļ proti modelu XPERIA Mini Pro nen√≠ mnoho, to ale v√Ļbec nevad√≠. Podobn√¨ jako Mini Pro i model bez kl√°vesnice pat√ł√≠ k tomu naprosto nejlep¬Ļ√≠mu na sou√®asn√©m trhu a p√ł√≠mou konkurenci ve stejn√© cenov√© relaci v podstat√¨ v sou√®asnosti nem√°.
DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG DSC_0030.JPG DSC_0033.JPG
(5 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson TXT Pro - komunikátor bez systému (recenze)
Jozef Cmar   
Sobota, 27. srpna 2011
Druhou recenz√≠ tohoto t√Ĺdne je √®l√°nek o Sony Ericssonu TXT Pro. Podobn√¨ jako p√łed dv√¨ma dny recenzovan√Ĺ model XPERIA Mini Pro nab√≠z√≠ dostate√®n√¨ pohodlnou QWERTY kl√°vesnici a tak√© dotykov√Ĺ displej, t√≠m ale ve¬Ļker√° podobnost obou telefon√Ļ kon√®√≠. Zat√≠mco XPERIA Mini Pro je ¬Ļpi√®kov√¨ vybaven√Ĺm komunik√°torem s opera√®n√≠m syst√©mem Android, dnes recenzovan√Ĺ telefon se naopak √ład√≠ k t√¨m nejlevn√¨j¬Ļ√≠m telefon√Ļm s kompletn√≠ kl√°vesnic√≠. Hardware jako takov√Ĺ nen√≠ vylo¬ĺen√¨ ¬Ļpatn√Ĺ, nen√°ro√®n√Ĺm u¬ĺivatel√Ļm telefon bude sta√®it.
24~82.JPG 25~73.JPG 27~74.JPG 32~60.JPG
(1 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson Mix Walkman - hudba s dotykem pro nenároèné (fotogalerie)
Jozef Cmar   
PŠtek, 26. srpna 2011
Do redakce v√®era dorazil nov√Ĺ Sony Ericsson Mix Walkman a hned jsem se pustil do jeho testov√°n√≠. M√Ļj prvn√≠ dojem sice p√ł√≠li¬Ļ pozitivn√≠ nen√≠, t√łeba se to ale je¬Ļt√¨ povede tomuto telefonu zm√¨nit. Na √ļvod jsem si pro v√°s ale p√łipravil fotogalerii tohoto dotykov√©ho telefonu. Hned na √ļvod ale upozorn√¨n√≠ - telefon se podle m√©ho vzhledov√¨ moc nepovedl.
1~161.JPG 10~139.JPG 12~126.JPG 13~122.JPG
(1 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Mini Pro - kdy¬ĺ rozm√¨ry neznamenaj√≠ kompromis (recenze)
Jozef Cmar   
StÝeda, 24. srpna 2011
Tento t√Ĺden n√°s √®ekaj√≠ recenze hned trojice nov√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson a hned na √ļvod tady m√°me m√©ho favorita - zbrusu nov√Ĺ komunik√°tor XPERIA Mini Pro. ¬ģe u¬ĺ jste telefon s podobn√Ĺm n√°zvem n√¨kdy vid√¨li nebo o n√¨m alespo√≤ sly¬Ļeli? M√°te pravdu, z n√°zvu p√Ļvodn√≠ho modelu toti¬ĺ pouze vypadla t√łi p√≠smenka - X10. To ale na¬Ļt√¨st√≠ nen√≠ zdaleka jedin√° zm√¨na, kterou novinka nab√≠z√≠. Nov√Ĺ Android, velmi v√Ĺkonn√Ĺ procesor, v√¨t¬Ļ√≠ displej s dvojn√°sobn√Ĺm rozli¬Ļen√≠m nebo t√łeba mo¬ĺnost odemknut√≠ bootloaderu a √ļprav, o kter√Ĺch se v√°m d√ł√≠ve ani nezd√°lo. Toto v¬Ļe novinka nab√≠z√≠ za rozumnou cenu.
10~138.JPG 11~131.JPG 12~125.JPG 1~159.JPG
(15 komentŠÝý)

 
Fotogalerie v¬Ļech t√ł√≠ barevn√Ĺch variant Sony Ericssonu TXT Pro - vyberte si tu svoji
Jozef Cmar   
Sobota, 13. srpna 2011
V minul√Ĺch dnech jsme v√°m postupn√¨ p√łedstavili v¬Ļechny t√łi barevn√© varianty Sony Ericssonu TXT Pro a dnes n√°m tedy nezb√Ĺv√° nic jin√©ho, ne¬ĺ vydat fotogalerii v¬Ļech t√ł√≠ barevn√Ĺch variant. Jeliko¬ĺ na ka¬ĺd√©m sn√≠mk√Ļ uvid√≠te v¬Ļechny verze TXT Pro, m√Ļ¬ĺe v√°m to l√©pe vybrat odpov√≠daj√≠c√≠ barevnou variantu pr√°v√¨ pro v√°s. U¬ĺ se opakuji, ale za sebe d√°v√°m nejv√≠ce bod√Ļ variant√¨ b√≠l√©, kter√° je skute√®n√¨ stylov√° a telefon se v t√©to barv√¨ m√° k sv√¨tu.
24~82.JPG 25~73.JPG 31~61.JPG 33~55.JPG
(1 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson TXT Pro v bílém provedení - nenápadnost vyhrává (fotogalerie)
Jozef Cmar   
»tvrtek, 11. srpna 2011
Dnes v√°m p√łin√°¬Ļ√≠me fotogalerii posledn√≠ barevn√© varianty Sony Ericssonu TXT Pro, kter√° se na na¬Ļem trhu ofici√°ln√¨ prod√°v√°. Na z√°v√¨r jsem si nechal b√≠lou variantu, kter√° sice vypad√° nen√°padn√¨, ze v¬Ļech t√ł√≠ p√łedstaven√Ĺch barev se mi ale l√≠b√≠ nejv√≠ce. Nechyb√≠ j√≠ toti¬ĺ nic - je dostate√®n√¨ stylov√°, p√łitom ale z√Ļst√°v√° velmi decentn√≠. Asi ne ka¬ĺd√Ĺ by cht√¨l b√≠l√Ĺ telefon, ale s√°m jsem n√¨jakou dobu pou¬ĺ√≠val b√≠lou variantu Sony Ericssonu M600i a m√≠t b√≠l√Ĺ komunik√°tor m√° n√¨co do sebe...
56~25.JPG 50~32.JPG 53~26.JPG 47~32.JPG
(0 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NŠsledujŪcŪ > Konec >>