" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Neo - recenze prodejního trháku
Jozef Cmar   
PŠtek, 27. kvžtna 2011
P√łed n√¨kolika m√¨s√≠ci Sony Ericsson p√łedstavil n√°stupce modelu Vivaz, tentokr√°t ale nevsadil na zastaral√Ĺ Symbian, ale spolehl se na modern√≠ Android. Telefon nap√¨choval funkcemi a¬ĺ po okraj a v¬Ļe nav√≠c zabalil do kr√°sn√©ho t√¨la. T√≠m vznikl Sony Ericsson XPERIA Neo, komunik√°tor s velik√Ĺm prodejn√≠m potenci√°lem. Ten ale dostal citelnou r√°nu velik√Ĺm zpo¬ĺd√¨n√≠m, kter√© nov√© modely nebraly. V dne¬Ļn√≠ recenzi se dozv√≠te v¬Ļechny d√Ļle¬ĺit√© vlastnosti, pro kter√© m√¨l telefon ¬Ļanci usp√¨t.
1~150.JPG 12~119.JPG 14~113.JPG 3~146.JPG
(2 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Play - recenze prvn√≠ho hern√≠ho telefonu se v¬Ļ√≠m v¬Ļudy
Jozef Cmar   
StÝeda, 25. kvžtna 2011
Telefon, kter√Ĺ se stal legendou je¬Ļt√¨ ne¬ĺ vznikl. Existuje jen m√°lo mobiln√≠ch telefon√Ļ, kter√© by se n√¨√®√≠m podobn√Ĺm mohly pochlubit, jeden z nich ale m√°me u¬ĺ del¬Ļ√≠ dobu v redakci a na dne¬Ļn√≠ den jsme si pro v√°s p√łipravili jeho recenzi. Civiln√≠ ob√®ansk√© jm√©no je Sony Ericsson XPERIA Play, na prvn√≠ pohled poveden√Ĺ komunik√°tor s Androidem s dostatkem funkc√≠ za nem√°lo pen√¨z. V√≠ce se ale bude pou¬ĺ√≠vat jeho slangov√© ozna√®en√≠, jedn√° se toti¬ĺ o prvn√≠ PlayStation Phone na trhu. Ur√®it√¨ se nejedn√° o dokonal√Ĺ telefon, z√°¬ĺitek z hran√≠ je ale bezkonkuren√®n√¨ nejlep¬Ļ√≠ mezi v¬Ļemi sou√®asn√Ĺmi telefony.
17~102.JPG 16~110.JPG 25~71.JPG 26~66.JPG
(6 komentŠÝý)

 
Sony Ericssony roku 2011 maj√≠ k dispozici root - √ļpravy telefon√Ļ za√®√≠naj√≠ (video)
Jozef Cmar   
PŠtek, 13. kvžtna 2011
Prakticky hned pot√©, co Sony Ericsson ozn√°mil, ¬ĺe u nov√Ĺch telefon√Ļ odemkne bootloader se za√®alo spekulovat o tom, jak rychle bude pro tyto telefony dostupn√Ĺ root. Ten na sebe skute√®n√¨ nenechal dlouho √®ekat a u¬ĺ je n√¨jakou dobu dostupn√Ĺ ve form√¨ mal√© a jednoduch√© aplikace, kterou sta√®√≠ nainstalovat a spustit. Root s√°m o sob√¨ ale √ļpravy pouze umo¬ĺn√≠, proto je pot√© na komunit√¨, aby vymyslela √ļpravy, kter√© root naplno vyu¬ĺij√≠. Dnes se pod√≠v√°me, co zat√≠m na nov√Ĺch telefonech funguje a tak√© se pod√≠v√°me, na jak√© √ļpravy si zat√≠m mus√≠me nechat zaj√≠t chu¬Ľ. V¬Ļe je prezentov√°no na modelu XPERIA Neo.
26~66.JPG 1~148.JPG 26~65.JPG 35~51.JPG
(0 komentŠÝý)

 
P√łebarvujeme menu u nov√Ĺch komunik√°tor√Ļ Sony Ericsson (n√°vod)
Jozef Cmar   
PondžlŪ, 9. kvžtna 2011
Nov√© telefony se na na¬Ļem trhu sice zat√≠m p√ł√≠li¬Ļ neukazuj√≠ a ofici√°ln√¨ se d√° po√ł√≠dit pouze model XPERIA Play, to ale neznamen√°, ¬ĺe bychom u¬ĺ na f√≥ru pro v√°s nechystali r√Ļzn√© zaj√≠mav√© n√°vody. S√°m jsem se asi nejv√≠ce t√¨¬Ļil na mo¬ĺnost p√łebarven√≠ pozad√≠ v syst√©mov√Ĺch aplikac√≠ch, defaultn√≠ modr√° barva mi toti¬ĺ ani u p√łedchoz√≠ch telefon√Ļ p√ł√≠li¬Ļ nesed√¨la a s√°m preferuji trochu jinou barevnou kombinaci. Dnes si uk√°¬ĺeme, jak tuto zm√¨n prov√©st u nov√Ĺch telefon√Ļ.
e~12.jpg d~17.jpg d~18.jpg d~16.jpg d~15.jpg c~18.jpg c~19.jpg c~17.jpg i~8.jpg
(3 komentŠÝý)

 
P√łed rokem skon√®il Themes Creator - vr√°t√≠ se n√¨kdy je¬Ļt√¨ jeho sl√°va?
Jozef Cmar   
Nedžle, 8. kvžtna 2011
Dnes je tomu pr√°v√¨ rok, co sv√¨tlo sv√¨ta poznala zat√≠m posledn√≠ ofici√°ln√≠ verze programu Themes Creator, kter√Ĺ slou¬ĺ√≠ pro snadnou grafickou modifikaci u¬ĺivatelsk√©ho rozhran√≠ u telefon√Ļ Sony Ericsson, p√łedev¬Ļ√≠m u t√¨ch s uzav√łen√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem. Od t√© doby je ale naprost√© ticho, co¬ĺ mi p√łijde jako velik√° ¬Ļkoda. Minim√°ln√¨ pro sou√®asn√© komunik√°tory Sony Ericsson s opera√®n√≠m syst√©mem Android by se podobn√Ĺ program velmi hodil...
10~134.JPG 10~132.JPG 17~102.JPG 4~146.JPG
(4 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Play - √®ern√° barva mu slu¬Ļ√≠ (fotogalerie)
Jozef Cmar   
Sobota, 7. kvžtna 2011
Fotogalerie √®ern√© varianty Sony Ericssonu XPERIA Play n√°m na webu zat√≠m chyb√¨la, do redakce ale nyn√≠ jeden kousek v √®ern√© barv√¨ dorazil, tak¬ĺe krom√¨ testov√°n√≠ multiplayer her jsem se vrhnul i na fotografov√°n√≠ tohoto kr√°sn√©ho telefonu. √ąern√° barva mu skute√®n√¨ slu¬Ļ√≠, o √®em¬ĺ v√°s douf√°m s√©rie fotografi√≠ p√łesv√¨d√®√≠. Srovn√°n√≠ s b√≠lou variantou si ale nech√°m na samostatn√Ĺ √®l√°nek, v√Ĺb√¨r mezi t√¨mito barevn√Ĺmi variantami toti¬ĺ nemus√≠ b√Ĺt zdaleka tak jednoduch√Ĺ, jak se na prvn√≠ pohled m√Ļ¬ĺe zd√°t.
4~150.JPG 1~153.JPG 6~137.JPG 15~115.JPG
(0 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NŠsledujŪcŪ > Konec >>