" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Obstojí Neo proti LG Optimus 2X?
Martin Soukup   
ŕterż, 26. dubna 2011
Dostal jsem p√ł√≠le¬ĺitost otestovat nov√Ĺ Sony Ericsson Neo je¬Ļt√¨ p√łed jeho prodejn√≠m startem a proto¬ĺe zde ji¬ĺ klasick√° a obs√°hl√° recenze je, v¬Ļe jsem pojal jako srovn√°n√≠ s konkurenc√≠. Tu bude zastupovat LG Optimus 2X, kter√© bude konkurovat nejen Neu, ale pravd√¨podobn√¨ je¬Ļt√¨ v√≠ce modelu Arc. √ąl√°nek tedy nen√≠ pojat jako klasick√° recenze, ale zam√¨√łil jsem se sp√≠¬Ļe na vlastnosti a funkce, kter√© mohou rozhodovat o koupi jednoho, √®i druh√©ho p√ł√≠stroje.
1~151.JPG 12~119.JPG 1~150.JPG 7~136.JPG
(14 komentŠÝý)

 
Jak odemknout bootloader u nov√Ĺch komunik√°tor√Ļ Sony Ericsson s Androidem
Jozef Cmar   
Nedžle, 17. dubna 2011
Sony Ericsson p√łed n√¨jakou dobou vydal prohl√°¬Ļen√≠, ve kter√©m ozn√°mil mo¬ĺnost odemknut√≠ bootloaderu u sv√Ĺch nov√Ĺch komunik√°tor√Ļ z roku 2011. N√¨kter√© modely u¬ĺ jsou na trhu, tak¬ĺe v√Ĺrobce se nyn√≠ rozhodl splnit sv√Ļj z√°vazek a bootloader skute√®n√¨ odemknout. V dne¬Ļn√≠m √®l√°nku v√°m p√łin√°¬Ļ√≠me n√°vod, jak si m√Ļ¬ĺete odemknout i sv√Ļj telefon. Na druhou stranu jsou novinky natolik dob√łe odlad√¨n√©, ¬ĺe pot√łeba r√Ļzn√Ĺch upraven√Ĺch ROM zde t√©m√¨√ł nen√≠ a radost by mi ud√¨lal sp√≠¬Ļe funk√®n√≠ root. Ten ale zat√≠m pro ¬ĺ√°dnou z novinek dostupn√Ĺ bohu¬ĺel nen√≠, je ale pouze ot√°zkou √®asu.
6~132.JPG 2~145.JPG 49~35.JPG 10~134.JPG
(6 komentŠÝý)

 
3 x video se Sony Ericssonem XPERIA Play - dojmy, zku¬Ļenosti a Star Battalion
Jozef Cmar   
Sobota, 16. dubna 2011
Proto¬ĺe se v posledn√≠ dob√¨ sna¬ĺ√≠m nat√°√®et v√≠ce videopohled√Ļ na nov√© telefony a tyto dle va¬Ļich koment√°√ł√Ļ docela maj√≠ √ļsp√¨ch, rozhodl jsem se videa nyn√≠ do √®l√°nk√Ļ za√łazovat √®ast√¨ji. Hlavn√≠m telefonem v redakci je nyn√≠ XPERIA Play a proto se dnes budeme v√¨novat pr√°v√¨ j√≠. Uk√°¬ĺeme si dal¬Ļ√≠ z her, kter√© se v telefonu nach√°z√≠, pod√≠v√°me se na ovl√°d√°n√≠ her pomoc√≠ touchpadu, neopomeneme ale ani samotn√© u¬ĺivatelsk√© rozhran√≠ v modelu Play a zku¬Ļenosti po t√Ĺdnu pou¬ĺ√≠v√°n√≠. V dne¬Ļn√≠m √®l√°nku se m√Ļ¬ĺete t√¨¬Ļit hned na trojici vide√≠.
f~9.jpg i~7.jpg w~1.jpg m~4.jpg
(1 komentŠÝý)

 
Vyhrejte 10 kus√Ļ Sony Ericsson XPERIA Play a bu√Įte mezi prvn√≠mi majiteli v √ąesk√© republice (sout√¨¬ĺ)
Jozef Cmar   
StÝeda, 13. dubna 2011
Sony Ericsson p√łipravil velmi p√¨knou sout√¨¬ĺ o des√≠tku sv√Ĺch komunik√°tor√Ļ XPERIA Play, krom√¨ samotn√Ĺch telefon√Ļ ale p√łid√°v√° je¬Ļt√¨ n√¨co nav√≠c. V√Ĺherci toti¬ĺ z√≠skaj√≠ pr√°v√¨ prvn√≠ch 10 ofici√°ln√¨ dovezen√Ĺch telefon√Ļ pro √ąeskou republiku a budou se tak z telefonu moci t√¨¬Ļit jako prvn√≠. Samotn√Ĺ start prodeje tohoto telefonu je napl√°novan√Ĺ na kv√¨ten, vy ale m√Ļ¬ĺete Sony Ericsson XPERIA Play z√≠skat ji¬ĺ nyn√≠. Startujeme ji¬ĺ z√≠tra, hrajeme celkem o des√≠tku telefon√Ļ a nav¬Ļt√≠v√≠me p√łitom hned 7 m√¨st v √ąesk√© republice. Podrobnosti a pravidla v dne¬Ļn√≠m √®l√°nku. Poj√Įme do toho, v√Ĺhra rozhodn√¨ stoj√≠ za to.
17~101.JPG 1~152.JPG 9~133.JPG 10~134.JPG
(0 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson XPERIA Neo na videu - multitouch, v√Ĺkon a hry
Jozef Cmar   
ŕterż, 12. dubna 2011
Pr√°v√¨ v t√¨chto dnech pro v√°s dod√¨l√°v√°me recenze v¬Ļech t√ł√≠ novinek, kter√© se zat√≠m objevily v na¬Ļ√≠ redakci a kter√© pat√ł√≠ k nejlep¬Ļ√≠m komunik√°tor√Ļm s Androidem, kter√© m√Ļ¬ĺeme naj√≠t na sou√®asn√©m trhu. Aktu√°ln√¨ m√© srdce pat√ł√≠ modelu XPERIA Play a hlavn√≠ z√°sluhu na tom samoz√łejm√¨ maj√≠ kvalitn√≠ hry, velmi spokojen√Ĺ jsem ale tak√© s modelem XPERIA Neo a na dne¬Ļn√≠m videu bych r√°d nast√≠nil hlavn√≠ d√Ļvody, pro√® se mi l√≠b√≠ - obrovsk√Ĺ v√Ĺkon, naprost√° spolehlivost a perfektn√≠ vzhled.
10~133.JPG 4~147.JPG 2~145.JPG 13~115.JPG
(1 komentŠÝý)

 
SPB Shell 3D na Sony Ericssonu XPERIA Neo (videorecenze)
Jozef Cmar   
Sobota, 9. dubna 2011
Pokud jste d√ł√≠ve vlastnili komunik√°tor s opera√®n√≠m syst√©mem Windows Mobile p√ł√≠padn√¨ Symbian, pravd√¨podobn√¨ jste narazili na aplikaci SPB Mobile Shell, kter√° v√°m byla schopn√° nab√≠dnout ve va¬Ļem telefonu alternativn√≠ u¬ĺivatelsk√© rozhran√≠, kter√© bylo o n√¨kolik √ļrovn√≠ v√ŬĻe, ne¬ĺ to defaultn√≠ ve va¬Ļem telefonu. S touto aplikac√≠ se pr√°ce s komunik√°tory vybaven√Ĺmi Windows Mobile dostala √ļpln√¨ na jinou √ļrove√≤. V√Ĺrobce ji¬ĺ p√łed del¬Ļ√≠ dobou ozn√°mil v√Ĺvoj revolu√®n√≠ verze 5, kter√° nav√≠c m√¨la b√Ĺt dostupn√° pro Android. Po velmi dlouh√©m √®ek√°n√≠ je aplikace zde a je na √®ase ji vyzkou¬Ļet. Prohl√©dnout si m√Ļ¬ĺete jak n√¨kolik screen√Ļ displeje, tak i p√¨timinutov√© video s dojmy z t√©to aplikace.
a~14.jpg b~13.jpg c~13.jpg d~12.jpg e~10.jpg f~8.jpg h~7.jpg i~6.jpg k~4.jpg
(13 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NŠsledujŪcŪ > Konec >>