" />
Dal¹í ¹pioná¾ní fotografie nástupce modelu M600i | Tisk |  Email
Martin Chroust   
Pondl, 26. bezna 2007
Na dal¹ích snímcích nalezneme nástupce modelu M600i i z boèního pohledu
(1 koment)

 
Nástupce Sony Ericssonu W850i se odhaluje | Tisk |  Email
Martin Vagner   
Pondl, 26. bezna 2007
Ji¾ to bude brzy rok, co Sony Ericsson pøedstavil svùj první výsuvný model. Ji¾ nyní se zaèíná spekulovat o jeho nástupci. Máme první fotografie.
(3 koment)

 
Dnes pøedstaveno: Sony Ericsson W660i + pøíslu¹enství (aktualizováno 2x) | Tisk |  Email
OldøichMládek   
Steda, 14. bezna 2007
Právì byl pøedstaven dal¹í telefon z øady Walkman. Nabízí klasickou konstrukci, UMTS, pamì»ové karty M2 a 14.5 mm tlou¹»ku. Aktualizováno o nové pøíslu¹enství. + dal¹í fotografie.
(12 koment)

 
Sony Ericsson dnes pøedstaví dal¹í nové modely | Tisk |  Email
Martin Vagner   
Steda, 14. bezna 2007
Sony Ericsson na zaèátku roku nelení a tak se ji¾ dnes mù¾eme tì¹it na pøedstavení nových modelù èi pøíslu¹entsví.
(2 koment)

 
První fotografie nástupce K800i a M600i!(o¾iveno) | Tisk |  Email
OldøichMládek   
ter, 13. bezna 2007
Na èínském fóru se.it168.com se objevily první fotografie nástupce K800i s kódovým oznaèením Sofia. V brzké dobì se také objeví následovník oblíbeního smartphonu M600i.
(8 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 31 32 33 34 35 36 37 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 325 - 330 z 330