" />
Èeská verze Sony Ericssonu XPERIA X1 je na trhu | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 13. bezna 2009
Po nedávném uvedení oficiální èeské ROM jsme se právì v tìchto dnech koneènì doèkali také prvních dodávek èeské verze tohoto komunikátoru.


Aèkoliv pro mlad¹í generaci je angliètina vìt¹inou ji¾ samozøejmostí a u¾ivatelé komunikátorù s Windows Mobile jsou na ni vìt¹inou zvyklí, je urèitì dobøe, ¾e se v prodeji koneènì objevuje také plnohodnotná èeská verze tohoto komunikátoru. Trvalo to mo¾ná o nìco déle, hlavní ale je, ¾e jsme se koneènì doèkali. Sony Ericsson XPERIA X1 patøí mezi nejlep¹í telefony na trhu a podporu ze strany výrobce si rozhodnì zaslou¾í.

Sony Ericsson XPERIA X1 CZ si mù¾ete zakoupit na X-Store


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: orange Datum: 2009-03-13 21:51:17
No bylo na èase :( Teï u¾ jen lep¹í cenu :grin

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >