" />
GPS modul v telefonech Sony Ericsson - do auta, na turistiku i na geocaching | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
»tvrtek, 10. Ťervna 2010
U¬ĺ velmi dlouhou dobu je velk√° √®√°st telefon√Ļ Sony Ericsson bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu vybavena integrovan√Ĺm GPS modulem, d√≠ky kter√©mu m√Ļ¬ĺete p√łesn√¨ ur√®it svoji polohu. Nab√≠z√≠ se hned n√¨kolik mo¬ĺnost√≠, jak tohoto vyu¬ĺ√≠t, dosud ale byl probl√©mem p√łedev¬Ļ√≠m offline navigace do automobilu. Tak√© to je ale u¬ĺ nyn√≠ vy√łe¬Ļen√©, poj√Įme se tedy pod√≠vat, jak se d√° komplexn√¨ vyu¬ĺ√≠t integrovan√Ĺ GPS modul. M√Ļ¬ĺete jej vyu¬ĺ√≠t k autonavigaci, v p√ł√≠rod√¨ nebo t√łeba p√łi provozov√°n√≠ hry geocaching.


Integrovan√Ĺ GPS modul je pro m√¨ jedna z nejlep¬Ļ√≠ch a neju¬ĺite√®n√¨j¬Ļ√≠ch novinek, kter√° se v posledn√≠ dob√¨ prosadila do mobiln√≠ch telefon√Ļ. U¬ĺ n√¨kolik let s√°m vlastn√≠m telefon s integrovan√Ĺm GPS modulem a oce√≤uji mo¬ĺnosti telefon√Ļ, kter√© jsou jimi vybaveny. Hardware ale nen√≠ v¬Ļechno, k pln√©mu vyu¬ĺit√≠ je pot√łeba tak√© odpov√≠daj√≠c√≠ software. To nen√≠ probl√©m u chytr√Ĺch telefon√Ļ s otev√łen√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem, pro kter√© v√¨t¬Ļinou existuj√≠ specializovan√© aplikace. Ty jsou na velmi vysok√© √ļrovni, v√¨t¬Ļinou ale nejsou zrovna levn√©. U telefon√Ļ bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu je to ale mnohem komplikovan√¨j¬Ļ√≠, pro tyto telefony specializovan√© programy nejsou. Tak√© mo¬ĺnosti technologie Java nejsou v tomto sm√¨ru tak obs√°hl√©, jako u aplikac√≠ psan√Ĺch na m√≠ru pro konkr√©tn√≠ opera√®n√≠ syst√©m. Zpo√®√°tku jsme se tak √®asto mohli setkat s n√°zorem, ¬ĺe integrovan√Ĺ GPS modul je v telefonech bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu (jako byl nap√ł√≠klad m√Ļj Sony Ericsson C702) je celkem zbyte√®n√Ĺ a ned√° se naplno vyu¬ĺ√≠t. D√ł√≠ve to tak trochu i bylo, mo¬ĺnosti se v tomto sm√¨ru ale st√°le zlep¬Ļuj√≠. V sou√®asn√© dob√¨ tak hloup√Ĺm telefon√Ļm  nechyb√≠ mo¬ĺnost turistick√© navigace, hled√°n√≠ skr√ŬĻ√≠ (geocaching) nebo t√łeba s p√łiv√łen√≠m obou o√®√≠ i autonavigaci. Poj√Įme si p√łedstavit ty nejlep¬Ļ√≠ programy pro telefony Sony Ericsson, kter√© mohou v√Ĺrazn√¨ zv√ŬĻit vyu¬ĺitelnost GPS modulu.Na √ļvod tady m√°m turistickou navigaci a to hned z n√¨kolika d√Ļvod√Ļ. Jednak ji pou¬ĺ√≠v√°m u¬ĺ velmi dlouhou dobu, tak¬ĺe s n√≠ m√°m nejv√¨t¬Ļ√≠ zku¬Ļenosti, nav√≠c m√°m pocit, ¬ĺe ze t√ł√≠ oblast√≠, pro kter√© se d√° GPS vyu¬ĺ√≠t, je pr√°v√¨ v oblasti turistiky vyu¬ĺit√≠ nejlep¬Ļ√≠, respektive nejv√≠ce dota¬ĺen√©. √ėe√® je samoz√łejm√¨ o aplikaci TrekBuddy, o kter√© jste si ji¬ĺ mohli na SEManii ode m√¨ p√łe√®√≠st n√¨kolik √®l√°nk√Ļ, obs√°hl√© recenze a n√°vody nav√≠c naleznete tak√© na webu Navigovat.cz, konkr√©tn√¨ v tomto √®l√°nku naleznete recenzi aplikace (u¬ĺ by to ale cht√¨lo √®l√°nek trochu omladit, tenkr√°t jsem psal o verzi, kter√° ji¬ĺ v sou√®asnosti zdaleka nen√≠ aktu√°ln√≠). V dal¬Ļ√≠m √®l√°nku na webu Navigovat.cz jsem se pak v√¨noval mo¬ĺnostem, jak aplikaci vyu¬ĺ√≠t co nejl√©pe, jak si pro ni vytv√°√łet vlastn√≠ mapy podle libosti (v¬Ļe leg√°ln√¨ a zadarmo) nebo jak do n√≠ dostat seznam obc√≠ √ąesk√© i Slovensk√© republiky, d√≠ky n√¨mu¬ĺ se nikdy neztrat√≠te. Aplikace TrekBuddy je poskytov√°na zdarma a velkou v√Ĺhodou je tak√© skute√®nost, ¬ĺe ji spust√≠te prakticky na jak√©mkoliv telefonu, nechyb√≠ ani verze pro telefony s otev√łen√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem (d√≠ky √®emu¬ĺ jsem mohl aplikaci testovat jak v Sony Ericssonu Vivaz, kde jsem s n√≠ byl velmi spokojen√Ĺ, tak i v komunik√°toru XPERIA X10, kde vzhledem k citliv√©mu GPS modulu a obrovsk√©mu displeji dosp√¨la moje spokojenost k vrcholu). Autor poch√°z√≠ z √ąesk√© republiky a neust√°le pracuje na vylep¬Ļov√°n√≠, i kdy¬ĺ v posledn√≠ dob√¨ zji¬Ļ¬Ľuji, ¬ĺe u¬ĺ moc nen√≠ co upravovat a podle m√¨ se program brzy dostane do f√°ze, kdy u¬ĺ se jen jednou za √®as prov√¨√ł√≠ kompatibilita p√ł√≠padn√¨ oprav√≠ n√¨jak√© drobn√© chybi√®ky. Standardn√¨ je aplikace v angli√®tin√¨, dohr√°t √®e¬Ļtinu je ale velmi jednoduch√© a tak√© to bylo obsahem jednoho z √®l√°nk√Ļ, kter√© jsem o aplikaci napsal na webu Navigovat.cz. Pokud si to shrneme, aplikace TrekBuddy funguje prakticky na ka¬ĺd√©m mobiln√≠m telefonu, p√łi√®em¬ĺ si pro ni m√Ļ¬ĺete vytvo√łit vlastn√≠ mapy dle libosti, to v¬Ļe zcela leg√°ln√¨ a zdarma. Je¬Ļt√¨ v√°h√°te? (N√≠¬ĺe uveden√Ĺ obr√°zek ukazuje TrekBuddy na X10, kr√°sn√¨ ale ilustruje kompatibilitu a p√łizp√Ļsobitelnost t√©to skv√¨l√© aplikace, autor si porad√≠ tak√łka s √®√≠mkoliv).Nyn√≠ se zam√¨√ł√≠me na geocaching. Tato hra si z√≠skala obrovskou oblibu po cel√©m sv√¨t√¨ a jej√≠mu kouzlu jsem p√łed n√¨kolika lety podlehl i j√°. Skr√ŬĻe lov√≠me t√Ĺmov√¨, jednu jsem u¬ĺ ale s√°m zalo¬ĺil a velmi r√°d se o ni star√°m. To ale samoz√łejm√¨ s √®l√°nkem a aplikacemi tolik nesouvis√≠, proto zp√°tky k t√©matu. Podobn√¨ jako v p√ł√≠pad√¨ turistick√Ĺch map i pro geocaching plat√≠, ¬ĺe pro telefony s otev√łen√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem v¬ĺdy existuje n√¨jak√° specializovan√° aplikace, kter√° se o tuto hru skv√¨le star√°. Tou pravd√¨podobn√¨ nejlep¬Ļ√≠ nap√ł√≠√® platformy je CacheBerry pro komunik√°tory BlackBerry, my se ale zam√¨√ł√≠me na telefony s podporou technologie Java a bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu. Tou podle m√©ho nejlep¬Ļ√≠ je √®esk√° aplikace Handy Geocaching. Krom√¨ toho, ¬ĺe je aplikace (podobn√¨ jako TrekBuddy) zdarma, je velikou v√Ĺhodou tak√© p√ł√≠m√© propojen√≠ na web Geocaching.com. V nastaven√≠ sta√®√≠ zvolit va¬Ļi p√łezd√≠vku a heslo, kter√© na webu Geocaching.com pou¬ĺ√≠v√°te, d√≠ky √®emu¬ĺ se v√°m vyfiltruj√≠ ty skr√ŬĻe, kter√© jste ji¬ĺ d√ł√≠ve objevili. Je ale na v√°s, zdali si nech√°te zobrazit v¬Ļechny skr√ŬĻe ve va¬Ļ√≠ bl√≠zkosti, nebo jen ty nenalezen√©, p√ł√≠padn√¨ pouze tradi√®n√≠ cache. Samoz√łejm√¨ se v√°m neukazuje pouze poloha t√© kter√© cache, ale tak√© ve¬Ļker√© dal¬Ļ√≠ informace o n√≠. Velikou devizou je neust√°l√Ĺ v√Ĺvoj programu, kter√Ĺ disponuje spoustou funkc√≠ a v n√¨kter√Ĺch ohledech se bez probl√©m√Ļ vyrovn√° specializovan√Ĺm program√Ļm, kter√© jsou ur√®eny pro komunik√°tory. V posledn√≠ dob√¨ se drobn√Ĺm konkurentem t√©to skv√¨l√© aplikace st√°v√° Locify, to je ale sp√≠¬Ļe soci√°ln√≠ platforma, ne¬ĺ program specializuj√≠c√≠ se na geocaching. Je¬Ļt√¨ dlouhou dobu tak bude Handy Geocaching t√≠m nejlep¬Ļ√≠m, co m√Ļ¬ĺete pro telefony bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu po√ł√≠dit. Velkou v√Ĺhodu vid√≠m tak√© ve v√Ĺborn√© spolupr√°ci s telefony Sony Ericsson.Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r jsem si pak nechal autonavigaci. Jednak jsme se j√≠ zat√≠m moc nev√¨novali, jednak je aplikace, kter√° se p√łi autonavigaci vyu¬ĺ√≠v√°, ve srovn√°n√≠ s v√ŬĻe uveden√Ĺmi programy nejm√©n√¨ odlad√¨n√°. Jmenuje se We Travel a p√łesto¬ĺe ji¬ĺ nyn√≠ je pln√¨ funk√®n√≠ a d√° se na navigaci pou¬ĺ√≠t, je¬Ļt√¨ ji √®ek√° dlouh√° cesta, ne¬ĺ doraz√≠ do stavu, kdy bude jej√≠ pou¬ĺitelnost p√łijateln√° pro v√¨t¬Ļinu z√°kazn√≠k√Ļ vlastn√≠c√≠ch mobiln√≠ telefon s integrovan√Ĺm GPS modulem. Nebu√Įme ale od za√®√°tku kriti√®t√≠, poj√Įme se pod√≠vat, jak√© jsou jej√≠ hlavn√≠ v√Ĺhody. P√łedev¬Ļ√≠m um√≠ to, co plyne z pojmu autonavigace - dovede v√°s celkem spolehliv√¨ na v√°mi zadanou adresu a obejde se p√łitom bez p√łipojen√≠ k internetu. Mapy a ve¬Ļker√© dopl√≤ky jsou k dispozici zdarma, jedinou investic√≠ tedy je samotn√Ĺ telefon s integrovan√Ĺm GPS modulem. Aplikaci spust√≠te na v√¨t¬Ļin√¨ sou√®asn√Ĺch telefon√Ļ, je ale velmi poznat jist√° nedota¬ĺenost, ovl√°d√°n√≠ nen√≠ na telefony Sony Ericsson v√Ļbec p√łizp√Ļsoben√© a n√¨jakou dobu se budete v programu jist√¨ hledat. M√¨ osobn√¨ p√°r n√≠ trvalo, ne¬ĺ jsem si na netradi√®n√≠ (a ne zcela logick√©) uspo√ł√°d√°n√≠ zvyknul, za vynalo¬ĺenou n√°mahu ale budete odm√¨n√¨ni, aplikace We Travel je toti¬ĺ v sou√®asnosti jedin√° offline navigace pro telefon bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu. Pokud vyr√°¬ĺ√≠te na cesty jen ob√®as a nechce se v√°m investovat do drah√©ho telefonu nebo jedno√ļ√®elov√© navigace, m√Ļ¬ĺe b√Ĺt program We Travel tou spr√°vnou alternativou. Jak je ale vid√¨t i z po√ład√≠, kter√© jsem autonavigaci v tomto √®l√°nku p√łisoudil, v√Ĺvoj√°√łi maj√≠ p√łed sebou je¬Ļt√¨ spoustu pr√°ce.  Pevn√¨ v√¨√ł√≠m, ¬ĺe se toho neleknou a aplikaci dot√°hnou do pln√© pou¬ĺitelnosti a p√łedev¬Ļ√≠m lep¬Ļ√≠ ovladatelnosti. Hlavn√¨ vzhled si zaslou¬ĺ√≠ √ļpravy, zat√≠m nep√Ļsob√≠ moc seri√≥zn√¨ a a√®koliv telefony s Javou nemaj√≠ mo¬ĺnosti neomezen√©, ur√®it√¨ se dost v√¨c√≠ d√° ud√¨lat i l√©pe.

Jak je snad z dne¬Ļn√≠ho √®l√°nku vid√¨t, GPS modul v hloup√Ĺch telefonech Sony Ericsson (pojem hloup√Ĺ je z√°ke√łn√Ĺ, ale stejn√¨ mi p√łijde lep¬Ļ√≠, ne¬ĺ telefon bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu) u¬ĺ zdaleka nen√≠ jen na par√°du, ale d√° se smyslupln√¨ a efektivn√¨ vyu¬ĺ√≠t. Z√°le¬ĺ√≠ jen na v√°s, √®emu d√°te p√łednost a jak√© pou¬ĺit√≠ si zvol√≠te pr√°v√¨ vy. Vzhledem k tomu, ¬ĺe telefon√Ļ s GPS je st√°le v√≠ce, mo¬ĺn√° se do√®k√°me v budoucnu i n√¨jak√Ĺch dal¬Ļ√≠ch kvalitn√¨j¬Ļ√≠ch aplikac√≠, ne¬ĺ kter√© byly zm√≠n√¨ny v dne¬Ļn√≠m √®l√°nku. Jedinou v√Ĺjimkou budi¬ĺ TrekBuddy, v tomto sm√¨ru si sem t√©m√¨√ł jist√Ĺ, ¬ĺe nikdy nevytvo√ł√≠ kvalitn√¨j¬Ļ√≠ aplikaci, jako pr√°v√¨ Kruch (autor TrekBuddy). Ani ostatn√≠ dnes zm√≠n√¨n√© programy ale nejsou ¬Ļpatn√©, ba naopak. Mo¬ĺnosti va¬Ļeho telefonu v√Ĺrazn√¨ zv√ŬĻ√≠ a nav√≠c jsou k dispozici zdarma, jejich vyzkou¬Ļen√≠ v√°s tedy nic nestoj√≠ a v p√ł√≠pad√¨ nespokojenosti je m√Ļ¬ĺete kdykoliv z telefonu odstranit. GPS nav√≠c z√≠sk√°vaj√≠ st√°le levn√¨j¬Ļ√≠ telefony, v brzk√© dob√¨ se mo¬ĺn√° do√®k√°me situace, kdy bude GPS p√ł√≠tomna skute√®n√¨ ve v¬Ļech telefonech, mimo t√¨ch nejjednodu¬Ļ¬Ļ√≠ch p√ł√≠stroj√Ļ, kter√© pou¬ĺ√≠vaj√≠ d√¨ti nebo nap√ł√≠klad senio√łi (na druhou stranu tak√© tady m√° GPS modul sv√Ļj v√Ĺznam, ale pro zcela jin√© d√Ļvody, ne¬ĺ na turistiku a autonavigaci). To ale nic nem√¨n√≠ na tom, ¬ĺe bych si p√ł√°l co nejv√≠ce kvalitn√≠ch aplikac√≠, kter√© dok√°¬ĺ√≠ s GPS spolupracovat.


KomentŠÝe
PÝŪspžvky vyjadÝujŪ nŠzory uĺivatelý a nejsou nijak redigovŠny.
Vyhrazujeme si vĻak prŠvo pÝŪspžvky odstraÚovat.
Autor: C510 Datum: 2010-06-10 13:09:22
Jedina nie je - existuje aj GPS mid s ovela viac friendly GUI ako We-travel. ;) 
 
http://gpsmid.sourceforge.net/

Pouze registrovanŪ uĺivatelť mohou pÝidat komentŠÝ.
ProsŪm pÝihlaĻte se nebo se zaregistrujte.

 
DalĻŪ >