" />
Krásný koncept komunikátoru Sony - toto by se mi líbilo | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 7. prosince 2011
Aèkoliv normálnì na SEManii koncepty telefonù nezveøejòujeme, tentokrát se mi jeden líbil skuteènì hodnì a proto vám jeden snímek pøiná¹ím dnes v rámci malého èlánku. Pokud by se tímto smìrem v budoucnosti ubíralo celé portfolio komunikátorù Sony, rozhodnì by mìl výrobce slu¹nou ¹anci ve vysoce konkurenèním prostøedí uspìt.

Základem konceptu je zjevnì Sony Ericsson XPERIA Arc, kromì popisku Sony se zmìny doèkalo pøedev¹ím provedení zadní strany, která je ve spodní èásti výraznì ¹ir¹í. Dá se oèekávat, ¾e takto koncipovaný telefon by se velmi dobøe dr¾el a kromì toho také výbornì vypadá. Navíc by zùstalo dost místa na dostateènì silnou baterii. Pokud by navíc výriobce na výrobu pou¾il kov a sklo, nebylo by rozhodnì co øe¹it. Za sebe dávám za tento koncept velikou pochvalu, jen máloco se mi skuteènì líbí, toto je ale jeden z tìch výjimeèných pøípadù. Uvidíme ale, co si na nás výrobce pøipraví za dva mìsíce v Barcelonì.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: mizzou Datum: 2011-12-07 09:53:16
rad sledujem na Esate ci na inych strankach designerske predstavy zanietencov znacky SE, doporucoval by som sem obcas nahliadnut aj profesionalnym firemnym vyvojarom pre inspiraciu, niektore kusky si zasluzia uvedenie do zivota, ako aj tento prezentovany SEmaniou... co mne osobne chyba je skutocne kvalitna kovova konstrukcia, ozajstny reprezentant znacky, s plastakom to asi nebude nikdy

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >