" />
Videopohled na komunik√°tory Sony Ericsson se Symbianem UIQ2 | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
»tvrtek, 10. bÝezna 2011
Jeliko¬ĺ nyn√≠ v redakci nem√°me moc telefon√Ļ na testov√°n√≠, rozhodl jsem se trochu doma zap√°trat po zaj√≠mav√Ĺch telefonech z historie Sony Ericsson a nato√®it o nich kr√°tk√° videa. V√¨t¬Ļina sou√®asn√Ĺch majitel√Ļ komunik√°tor√Ļ Sony Ericsson u¬ĺ v√¨t¬Ļinou tyto telefony v√Ļbec nezn√°, ve sv√© dob√¨ toti¬ĺ byly velmi drah√©, na druhou stranu ale p√łedstavovaly naprost√Ĺ vrchol v tehdej¬Ļ√≠m v√Ĺvoji mobiln√≠ch telefon√Ļ. Pevn√¨ v√¨√ł√≠m, ¬ĺe se tato doba je¬Ļt√¨ n√¨kdy vr√°t√≠. Dnes tedy trojice vide√≠ s pohledem na legendy Sony Ericssonu, modely P800, P900 a P910.
1~67.JPG 10~60.JPG 60~12.JPG 12~57.JPG
(1 komentŠÝý)

 
P√łed p√¨ti lety byl p√łedstaven Sony Ericsson P990i a nastal soumrak Symbianu UIQ | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedžle, 10. ÝŪjna 2010
Dnes je tomu pr√°v√¨ p√¨t let, co byl p√łedstaven dlouho o√®ek√°van√Ĺ model Sony Ericsson P990i. Po velmi kvalitn√≠ch komunik√°torech P800, P900 a P910i v¬Ļichni o√®ek√°vali, ¬ĺe Sony Ericsson bude pokra√®ovat v nastolen√©m trendu a model P990i bude strojem, kter√Ĺ nesnese kompromisy. Tak√© nov√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m vzbuzoval mnoh√° o√®ek√°v√°n√≠, tot√©¬ĺ se d√° √ł√≠ct o spoust√¨ nov√Ĺch funkc√≠. Jak to v¬Ļechno dopadlo a kam model P990i p√łivedl opera√®n√≠ syst√©m Symbian UIQ?
46~26.JPG 61~15.JPG 102~2.JPG 101~1.JPG 84~9.JPG
(1 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson P1i - pan komunik√°tor slav√≠ t√łet√≠ narozeniny | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedžle, 9. kvžtna 2010
P√łesn√¨ p√łed t√łemi lety ozn√°mila spole√®nost Sony Ericsson nov√Ĺ smartphone postaven√Ĺ na opera√®n√≠m syst√©mu Symbian UIQ3 - model P1i. Jeho √ļloha nebyla zrovna jednoduch√°, m√¨l vylep¬Ļit velmi ¬Ļpatnou pov√¨st chytr√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson, kterou si tyto z√≠skaly p√łedev¬Ļ√≠m d√≠ky p√łedchoz√≠mu modelu P990i. D√≠ky spoust√¨ skv√¨le zpracovan√Ĺch funkc√≠ se mu to povedlo, spousta majitel√Ļ na n√¨j dodnes ned√° dopustit (v√®etn√¨ m√¨), konec UIQ3 ale neodvr√°til, pouze jej odd√°lil.
10~74.JPG 14~63.JPG 1~79.JPG 21~50.JPG 7~74.JPG
(7 komentŠÝý)

 
Sony Ericsson P1i kompletn√¨ v √®ern√©m - je¬Ļt√¨ kr√°sn√¨j¬Ļ√≠ (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
StÝeda, 28. dubna 2010
Sony Ericsson P1i se nesmazateln√¨ zapsal do historie Sony Ericssonu jako velmi vylad√¨n√© za√ł√≠zen√≠, kter√© mnoho u¬ĺivatel√Ļ opou¬Ļt√¨lo bu√Į a¬ĺ po n√¨kolika letech, nebo jej neopustily dosud. J√° s√°m jsem v duchu tradic po√ł√≠dil P1i a¬ĺ v dob√¨, kdy ji¬ĺ byl za zenitem, to ale neznamen√°, ¬ĺe bych telefon nem√¨l r√°d, ba naopak. V¬ĺdy jsem ale m√¨l r√°d √®ernou barvu a vzhledem ke vzpom√≠nk√°m na model M600i jsem v¬ĺdycky cht√¨l m√≠t Sony Ericsson P1i v √®ern√© barv√¨.
17~70.JPG 14~81.JPG 18~68.JPG 4~98.JPG
(6 komentŠÝý)

 
Sony Ericssony √łady P - chlouba fanou¬Ļka (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
PŠtek, 2. dubna 2010
Kdy¬ĺ jsem si p√łed n√¨kolika lety po√ł√≠dil prvn√≠ Sony Ericsson s opera√®n√≠m syst√©mem Symbian UIQ (tenkr√°t to byla M600i od VaRa), netu¬Ļil jsem, jak moc mi tento opera√®n√≠ syst√©m p√łiroste k srdci. Po √®ase ¬Ļla M600i do sv√¨ta a byla nahrazena modelem C702, po√ł√°d jsem ale pokukoval po vysn√¨n√©m modelu P1i. Mezit√≠m jsem si po√ł√≠dil P800 a P900, darem dostal P910i a na podzim lo√≤sk√©ho roku se kruh zavr¬Ļil, po√ł√≠dil jsem si toti¬ĺ ob√¨ zb√Ĺvaj√≠c√≠ p√©√®ka (P990i a P1i), kter√° mi ve sb√≠rce chyb√¨la. Nyn√≠ mi tedy v pokoji spokojen√¨ tr√Ļn√≠ v¬Ļech p√¨t komunik√°tor√Ļ Sony Ericsson √łady P. Pokud r√°di vzpom√≠n√°te na star¬Ļ√≠ telefony, dne¬Ļn√≠ obs√°hl√° fotogalerie v¬Ļech p√¨ti model√Ļ sou√®asn√¨ je zde pr√°v√¨ pro v√°s.
23~42.JPG 28~35.JPG 61~9.JPG 81~11.JPG 1~79.JPG
(6 komentŠÝý)

 
<< ZaŤŠtek < PÝedchozŪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NŠsledujŪcŪ > Konec >>

Vżsledky 1 - 9 z 75