" />
Sony Ericsson MMR-70 - rdiovlny kolem vs (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 28. erven 2009
Sony Ericsson ji ped del dobou uvedl na trh svj prvn FM vysla. Zjednoduen eeno se jedn o zazen, kter pipojte k telefonu, v nm vyberete frekvenci, na kter bude FM vysla vyslat a nakonec skladbu, kterou bude vyslat. Piblin v okruhu deseti metr si pak tuto frekvenci me kdokoliv s klasickm rdiem naladit a poslouchat hudbu z vaeho telefonu. Nyn se nm do redakce dostala novj verze FM vyslae - MMR-70.
10~40.JPG 17~30.JPG 5~46.JPG 6~41.JPG
(9 koment)

 
Sony Ericsson MBW-200 - i dmy se dokaly (recenze) | Tisk |  Email
Lucie evrov   
tvrtek, 18. erven 2009
Dlouho dop�edu jsem o�ek�vala d�msk� hodinky SE. P�nsk� model jsem znala, ale d�msk� jsem si nedok�zala p�edstavit. P�em��lela jsem, jak by se dala spojit d�msk� elegance a technick� vymo�enosti hodinek.
28~18.JPG 27~21.JPG 31~15.JPG 37~11.JPG
(2 koment���)

 
Sony Ericsson MBW-200 - hodinky pro d�my (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
�ter�, 9. �erven 2009
Kone�n� se n�m do redakce dostaly nov� hodinky od Sony Ericssonu - model MBW-200. Po funk�n� str�nce jsou hodinky prakticky tot�n� se star��m modelem MBW-150, po dlouh� dob� ale za to ode m� Sony Ericsson nesklid� ��dnou kritiku. Model MBW-200 je toti� ur�en pro sle�ny �i d�my. Z toho mimo jin� plyne, �e recenzi t�chto hodinek si na triko nevezmu, nech�m to na sv� p��telkyni. Zat�m si m��ete prohl�dnout fotogalerii t�chto hodinek.
39~12.JPG40~13.JPG3~38.JPG42~8.JPG
(2 koment���)

 
Sony Ericsson MCA-20 vs. MCA-25 vs. MCA-30 - kdo fot� a vypad� nejl�pe? | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
�ter�, 26. kv�ten 2009
P��davn� fotoapar�ty k mobiln�m telefon�m u� maj� svoje nejlep�� roky za sebou, p�esto je p�edev��m u fanou�k� star��ch telefon� nalezneme v hojn� m��e. K prvn�m telefon�m Sony Ericsson se daly pou��t celkem t�i r�zn� fotoapar�ty (bylo jich v�ce, ale tyto byly nej�ast�j��) a to MCA-20, MCA-25 a MCA-30. Poj�me se pod�vat, jak vypadaj�, jak se ovl�daj� a p�edev��m jak fot�.
1~38.JPG2~35.JPG3~36.JPG
(5 koment���)

 
Noreve - luxusn� pouzdra ze Saint - Tropez | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
St�eda, 22. duben 2009
Na testov�n� se mi povedlo z�skat pouzdra od firmy Noreve, kter� s�dl� ve Francii, p�esn�ji v m�st� Saint - Tropez, kter� je u n�s dost zn�m� p�edev��m d�ky film�m s legend�rn�m L. de Funesem. U n�s je tato firma prakticky nezn�m�, co� je ale rozhodn� �koda, proto�e jej� pouzdra maj� co nab�dnout. V dne�n� recenzi se na jedno pod�v�me.
37~9.JPG41~7.JPG20~23.JPG10~28.JPG
(2 koment���)

 
<< Za��tek < P�edchoz� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N�sleduj�c� > Konec >>

V�sledky 37 - 45 z 159