" />
Sony Ericsson IDC-32 - pouzdro pro cyklistky | Tisk |  Email
Lucie evrov   
Steda, 25. bezen 2009
Dal�� ze sportovn�ch model� se skv�le hod� pro milovnice sportu, zvl�t� cyklistiky. T�mto modelem uzav�r�me prvn� polovinu �l�nk� zam��en�ch na d�msk� pouzdra od Sony Ericssonu.

(0 koment���)

 
Sony Ericsson IPJ-60 - jednoduch� a decentn� | Tisk |  Email
Lucie �evrov�   
�ter�, 24. b�ezen 2009
Design IPJ-60 se naprosto odli�uje od ostatn�ch d�msk�ch pouzder, kter� si tento t�den p�edstavujeme. Pouzdro je velmi decentn� a jednoduch�, sv�j ��el ale naprosto spln�.

(0 koment���)

 
Sony Ericsson IDC-31 - pouzdro Marie �arapov� | Tisk |  Email
Lucie �evrov�   
Pond�l�, 23. b�ezen 2009
Sportovn� model pro v�echny v�kov� generace - pr�v� to je d�msk� poudzro Sony Ericsson IDC-31. Hlavn� tv��� tohoto pouzdra je sv�tozn�m� tenistka Maria �arapov�. T�den ve znamen� d�msk�ch pouzder dnes pokra�uje druh�m d�lem.

(2 koment���)

 
T�den ve znamen� d�msk�ch pouzder za��n� - Sony Ericsson IPC-40 | Tisk |  Email
Lucie �evrov�   
Ned�le, 22. b�ezen 2009
V�t�inu n�v�t�vn�k� SEManie tvo�� mu�sk� populace a tomu se tak� p�izp�sobuje jej� obsah. Na druhou stranu n�n�j�� pohlav� tvo�� p�ibli�n� polovinu populace a proto zkus�me situaci, kter� dote� panovala na na�em webu, trochu zm�nit. Z�t�kem za��n� t�den ve znamen� recenz� d�msk�ch pouzder na telefony Sony Ericsson.

(6 koment���)

 
Sony Ericsson MS-500: Bluetooth reproduktor na cesty (preview) | Tisk |  Email
Martin Chroust   
St�eda, 18. b�ezen 2009
Sony Ericsson v�era p�edstavil zaj�mav� p��slu�enstv�, na jeho� tiskov�ch fotografi�ch m��eme spat�it i nep�edstaven� telefon
(0 koment���)

 
<< Za��tek < P�edchoz� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N�sleduj�c� > Konec >>

V�sledky 46 - 54 z 159