" />
Sony Ericsson chyst√° spoustu novinek - bude rok 2011 bodem zlomu? | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ŕterż, 11. ledna 2011
Na internetu se st√°le √®ast√¨ji objevuj√≠ fotografie nov√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson, ofici√°ln√≠ho p√łedstaven√≠ se ale prozat√≠m do√®kal pouze kr√°sn√Ĺ model Arc. Na v√¨t¬Ļinu produkt√Ļ si budeme muset po√®kat a¬ĺ do Barcelony, o√®ek√°v√°n√≠ se ale st√°le zvy¬Ļuj√≠. Aby toho ale nebylo m√°lo, z√Ļst√°v√° tak√© spousta nezodpov√¨zen√Ĺch ot√°zek. K t√¨m nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠m pat√ł√≠ n√°sleduj√≠c√≠ trojice. Je Sony Ericsson Arc vlajkovou lod√≠ v√Ĺrobce pro leto¬Ļn√≠ rok? P√łedstav√≠ Sony Ericsson v Barcelon√¨ komunik√°tory s Windws Phone 7? Bude spole√®nost pokra√®ovat v dal¬Ļ√≠m v√Ĺvoji hloup√Ĺch telefon√Ļ bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu na podobn√© √ļrovni, jako d√ł√≠ve? Odpov√¨d√≠ se do√®k√°me u¬ĺ za m√¨s√≠c.
Xperia_play_leaked_2.jpg X10_mini_pro_successor_2.jpg Xperia_play_leaked_1.jpg X10_mini_pro_successor_1.jpg xperia-play-01042011.jpg

Dne¬Ļn√≠ √®l√°nek se bude sna¬ĺit odpov√¨d√¨t pr√°v√¨ na t√łi zm√≠n√¨n√© ot√°zky plus v√°s trochu navnadit na novinky, kter√© n√°s (snad) u¬ĺ v nejbli¬ĺ¬Ļ√≠ dob√¨ √®ekaj√≠. A√®koliv je zat√≠m na n√¨jak√© soudy p√ł√≠li¬Ļ brzy, mysl√≠m si, ¬ĺe se Sony Ericsson vydal spr√°vn√Ĺm sm√¨rem a do budoucna to ji¬ĺ bude jen lep¬Ļ√≠.  A√®koliv jsem s√°m √®asto byl skeptikem, nyn√≠ tomu skute√®n√¨ v√¨√ł√≠m. Dokonce jsem si v√®era za√®al pohr√°vat s my¬Ļlenkou, ¬ĺe by p√ł√≠¬Ļt√≠ generaci Google Nexus mohl vyrobit pr√°v√¨ Sony Ericsson. Pokud smlouva s Googlem bude fungovat a Sony Ericsson letos skute√®n√¨ zas√°hne, bude pro to m√≠t ty nejlep¬Ļ√≠ p√łedpoklady. P√łipad√° v√°m to, jako √®ist√° fikce? Za rok touto dobou si to pov√≠me... P√ł√≠¬Ļt√≠ rok je ale zat√≠m v nedohlednu a n√°s v√≠ce zaj√≠m√°, co se bude d√≠t letos. Prvn√≠ d√Ļle¬ĺit√° informace u¬ĺ je ve√łejn√° - Sony Ericsson nebude aktualizovat kvarteto sv√Ĺch sou√®asn√Ĺch telefon√Ļ na nov√¨j¬Ļ√≠ verzi Androidu, co¬ĺ na na¬Ļem webu vyvolalo asi nejv√¨t¬Ļ√≠ diskuzi za posledn√≠ rok. Objevila se spousta zaj√≠mav√Ĺch n√°zor√Ļ, ka¬ĺd√Ĺ z pisatel√Ļ m√° trochu pravdu. Sv√Ļj n√°zor pro jistotu je¬Ļt√¨ zopakuji - krok Sony Ericssonu se mi coby majiteli dvou telefon√Ļ, kter√Ĺch se toto rozhodnut√≠ t√Ĺk√°, moc nel√≠b√≠. Z pohledu Sony Ericssonu to ale beru jako dostate√®n√¨ logick√Ĺ kok, i kdy¬ĺ t√≠m v√Ĺrobce dost riskuje.

Prvn√≠ novinky u¬ĺ jsme se do√®kali, Sony Ericsson p√łed p√°r dny p√łedstavil na veletrhu CES nov√Ĺ mobiln√≠ telefon pojmenovan√Ĺ jako Arc. Tento telefon nab√≠z√≠ perfektn√≠ vzhled a velmi ¬Ļirokou paletu funkc√≠, v√®etn√¨ ¬Ļpi√®kov√©ho displeje, nejnov√¨j¬Ļ√≠ho opera√®n√≠ho syst√©mu Android nebo t√łeba HDMI konektoru. Funkc√≠ je spousta, telefon se l√≠b√≠, ale jedna v√¨c st√°le z√Ļst√°v√° nejasn√°. Jedn√° se o novou vlajkovou lo√Į v√Ĺrobce nebo se jedn√° pouze o facelift st√°vaj√≠c√≠ho modelu X10 a ta skute√®n√° vlajkov√° lo√Į na leto¬Ļn√≠ rok bude p√łedstavena a¬ĺ v Barcelon√¨? Osobn√¨ tak n√¨jak douf√°m, ¬ĺe ten nejvy¬Ļ¬Ļ√≠ model bude teprve p√łedstaven√Ĺ. Ne ¬ĺe by Arc byl ¬Ļpatn√Ĺm telefonem, to rozhodn√¨ ne. Sony Ericsson Arc bude nepochybn√¨ pat√łit k nejlep¬Ļ√≠m telefon√Ļm sou√®asnosti. Krom√¨ vzhledu mu ale chyb√≠ n√¨jak√Ĺ jednozna√®n√Ĺ tah√°k, kter√Ĺ by p√łit√°hl u¬ĺivatele. Tak√© ve v√Ĺbav√¨ chyb√≠ n√¨co, co by zkr√°tka jednozna√®n√¨ zaujalo. velmi slibn√¨ vypad√° pr√°v√¨ HDMI konektor, ten ale nevyu¬ĺije ka¬ĺd√Ĺ a nav√≠c na jin√Ĺch telefonech u¬ĺ se objevil. 

Dal¬Ļ√≠ ot√°zka je mo¬ĺn√° je¬Ļt√¨ zapeklit√¨j¬Ļ√≠. Sony Ericsson a Windows Phone 7, to je zat√≠m nezn√°m√° kombinace. A√®koliv se na internetu objevuje st√°le v√≠ce komunik√°tor√Ļ s opera√®n√≠m syst√©mem Android, kter√© Sony Ericsson lad√≠, kolem Windows Phone 7 je zat√≠m naprost√© ticho. ¬ģ√°dn√° fotografie, ¬ĺ√°dn√© prohl√°¬Ļen√≠, zkr√°tka ticho po p√¨¬Ļin√¨. P√łitom se jedn√° o velmi perspektivn√≠ kategorii a Sony Ericsson by si nem√¨l nechat ponteci√°ln√≠ z√°kazn√≠ky p√ł√≠li¬Ļ ut√©ci. To sam√© plat√≠ i pro konkurenci, ta u¬ĺ m√° telefony na trhu a sb√≠r√° spoustu zku¬Ļenost√≠. Zat√≠m sice opera√®n√≠ syst√©m Windows Phone 7 nenab√≠z√≠ maximum dostupn√Ĺch funkc√≠, ale potenci√°l je skute√®n√¨ obrovsk√Ĺ a do budoucna v√¨st√≠m syst√©mu velikou perspektivu. Za sebe mohu √ł√≠ci, ¬ĺe p√łedstaven√≠ nov√Ĺch telefon√Ļ s t√≠mto opera√®n√≠m syst√©mem o√®ek√°v√°m. Z√°rove√≤ m√¨ ale trochu mate fakt, ¬ĺe zat√≠m neuniknul jedin√Ĺ obr√°zek. Sony Ericsson tak mo¬ĺn√° zat√≠m neopustil v tomto sm√¨ru stadium ran√©ho prototypu. Uv√©st na trh tento typ telefonu pozd√¨ji, ne¬ĺ v prvn√≠ polovin√¨ tohoto roku by ale mohla b√Ĺt citeln√° chyba. Pr√°v√¨ nyn√≠ se kolem Windows Phone 7 vytv√°√ł√≠ komunita a ta bude do budoucna velmi d√Ļle¬ĺit√°, ba mo¬ĺn√° rozhoduj√≠c√≠. A zrovna Sony Ericsson u¬ĺ si n√¨kolikr√°t zkusil co znamen√°, kdy¬ĺ se komunita obr√°t√≠ proti n√¨mu.

Nejv√¨t¬Ļ√≠ zv√¨davost ve m√¨ bud√≠ telefony bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu, tedy tzv. hloup√© telefony. Sony Ericsson ji¬ĺ d√ł√≠ve proklamoval, ¬ĺe se t√¨mito p√ł√≠stroji d√°le nebude p√ł√≠li¬Ļ zab√Ĺvat. Na stranu druhou to ale kdysi byla jeho dom√©na a a√®koliv se mo¬ĺn√° nejedn√° v sou√®asnosti o lukrativn√≠ odv√¨tv√≠, z√°jem o ¬Ļpi√®kov√¨ vybaven√© topmodely bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu tady ale st√°le je. S√°m jsem n√¨jakou dobu pou¬ĺ√≠val Sony Ericsson C905 a n√°sledn√¨ dlouhou dobu model W995, kter√Ĺ nyn√≠ k naprost√© spokojenosti pou¬ĺ√≠v√° m√Ļj bratr a je j√≠m skute√®n√¨ nad¬Ļen√Ĺ. A√®koliv jsem mu nab√≠dnul svou X10 po skon√®en√≠ jej√≠ redak√®n√≠ kari√©ry, odm√≠tnul, proto¬ĺe je spokojen√Ĺ. S√°m jsem v dob√¨ C905 spokojen√Ĺ skute√®n√¨ byl a d√≠ky ¬Ļirok√Ĺm mo¬ĺnostem √ļprav jsem m√¨l v ruce telefon, kter√Ĺ dlouho vydr¬ĺel a um√¨l v¬Ļe, co jsem od n√¨j cht√¨l. N√°sledn√¨ ale Sony Ericsson zaspal n√°stup standardn√≠ch konektor√Ļ a n√°sledn√¨ upadl do jist√© letargie. S√°m u¬ĺ netrp√¨liv√¨ o√®ek√°v√°m, jestli se z n√≠ kone√®n√¨ probud√≠. Osobn√¨ si bohu¬ĺel mysl√≠m, ¬ĺe u¬ĺ se to znovu po√ł√°dn√¨ nerozjede a sl√°va hloup√Ĺch Sony Ericsson√Ļ se v pln√© sl√°v√¨ nevr√°t√≠. Ale r√°d budu ¬Ļpatn√Ĺm prorokem...


KomentŠÝe
PÝŪspžvky vyjadÝujŪ nŠzory uĺivatelý a nejsou nijak redigovŠny.
Vyhrazujeme si vĻak prŠvo pÝŪspžvky odstraÚovat.
. Autor: beluska20 Datum: 2011-02-03 17:20:27
tento rok bude ur√®ite dobr√Ĺ aj pre SE :D
Autor: mike-biker Datum: 2011-01-13 23:49:00
M√¨ u¬ĺ ani nezaj√≠m√°, kdy bude telefon p√łedstaven, ale kdy bude v prodeji?! :?  
Pokud na MWC SE p√łedstav√≠ n√¨co zaj√≠mav√©ho, tak se to bude prod√°vat na V√°noce - mo¬ĺn√°.  
Snad se zada√ł√≠ n√¨co podobn√©ho, jako byla zlat√° l√©ta 2005-2007, kdy se da√łilo! :p
Autor: VaRo Datum: 2011-01-13 22:14:54
Souhlas Jo¬ĺko... kec√Ļ bylo dost...
Autor: sego Datum: 2011-01-13 21:25:01
Jo¬ĺko pros√≠m :cry :cry :cry  
 
:D
Autor: Joza Datum: 2011-01-13 20:29:36
Rozhovor je fajn, ale m√¨ osobn√¨ u¬ĺ zaj√≠maj√≠ pouze v√Ĺsledky... Doba, kdy jsem psal o ka¬ĺd√©m slibu je pry√® :)
Autor: sego Datum: 2011-01-13 15:43:54
Jo¬ĺko, na CESu n√¨jac√≠ redakto√łi vyzpov√≠dali glob√°ln√≠ho marketingov√©ho √łeditele SE. Mysl√≠m ¬ĺe by st√°lo za to, aby jsi ud√¨lal n√¨jak√Ĺ √®l√°nek v √ąJ :)PLS!!! 
 
http://blog.se-nse.net/sony-ericsson-admits-2010-mistakes-says-2011-will-be-better/
Autor: VaRo Datum: 2011-01-12 23:38:23
Zas vid√≠m jen sam√Ĺ bejk√°rny a p√łedra¬ĺen√Ĺ top modely, takhle to LG v prodeji u¬ĺ nikdy nep√łedjede... :-(
Autor: p.e.t.r.a.s. Datum: 2011-01-12 15:15:22
A pro√® SE m√° z√°zra√®nou schopnost p√łedv√©st mobil,kter√Ĺ je p√łi p√łedstaven√≠ celkem nabu¬Ļen√Ĺ a ne¬ĺ se doplaz√≠ do prodeje tak je ¬ĺalostn√¨ zastaral√Ĺ a t√≠m si rozhodn√¨ z√°kazn√≠ky a fanou¬Ļky nez√≠sk√°! Nav√≠c si mysl√≠m,¬ĺe SE je celkov√¨ dost upjat√©. Design telefon√Ļ nic moc! St√°le dokola opakuj√≠c√≠ se vzhled s men¬Ļ√≠mi kosmetick√Ĺmi √ļpravami je to po√ł√°d tot√©¬ĺ! A soust√łed√¨n√≠ se jen na Android mi taky p√łijde jako jist√° upjatost! Nech√°pu co na to syst√©mu v¬Ļichni vid√≠ a kolik plat√≠ Google v√Ĺrobc√Ļm za to,¬ĺe to cpou do v√¨t¬Ļiny mobil√Ļ. Mysl√≠m si,¬ĺe SE je natolik velk√° firma,¬ĺe by se klidn√¨ zmohla i na vlastn√≠ OS. Tak jako t√łeba Samsung. A WP7 v SE bych to tak ¬ĺhav√¨ nevid√¨l. SE d√≠ky sv√Ĺm schopnostem v¬Ļe domrvit viz X1 a X2 si to u fanou¬Ļk√Ļ a u¬ĺivatel√Ļ Win tak pohnojilo,¬ĺe u¬ĺ nikdo nechce nikdy v ¬ĺivot√¨ SE s WIN by¬Ľ by byli sebelep¬Ļ√≠. To¬Ľ m√Ļj pohled na v√¨c. M√Ļ¬ĺete se mnou nesouhlasit,ale m√¨ je to jedno.
Autor: VaRo Datum: 2011-01-12 14:14:09
sego - lep¬Ļ√≠ ne¬ĺ ¬ĺ√°dn√©, d√¨l√° ka¬ĺd√Ĺ. pro√® bych si m√¨l kupovat n√¨co, co se mi nel√≠b√≠? nav√≠c moje je zvykl√° na v√©√®ka a p√łedstav si, zas chce v√©√®ko... SE to ale netankuje...
Autor: mizzou Datum: 2011-01-12 09:39:53
bodla by aj jedna "hlupa" Xperia ve¬Ķkos¬Ľou a parametrami na urovni W995 ale s designom Xperie Arc, kupil by som hned dve, jednu do zasoby :roll
Autor: borixeus Datum: 2011-01-12 06:44:19
Pokud SE v Barcelon√¨ prohl√°s√≠, ¬ĺe nebude vyr√°b√¨t telefony WP7, tak jsem p√łesv√¨d√®en, ¬ĺe tuto platformu √®ek√° obrovsk√° budoucnost. Zd√° se mi, ¬ĺe SE za√®√≠n√° b√Ĺt po vzoru J.C. opravdov√Ĺm pr√Ļkopn√≠kem slep√Ĺch uli√®ek a jak√©koli jeho strategick√© rozhodnut√≠ je p√łesn√¨ opa√®n√©, ne¬ĺ by m√¨lo b√Ĺt, resp. v√Ĺvoj trhu jde v¬ĺdy opa√®n√Ĺm sm√¨rem, ne¬ĺ p√łedpov√≠daj√≠ anal√Ĺzy SE :-)
Autor: sego Datum: 2011-01-12 06:27:41
Ke konkurenci?!?! A k jak√©? V¬ĺdy¬Ľ lep¬Ļ√© "hlup√°ky" nikdo ned√¨l√°. Te√Į prost√¨ let√≠ dotyk√°√®e. Mus√≠¬Ļ po√®kat a¬ĺ se klasika vr√°t√≠. Zat√≠m si m√Ļ¬ĺe¬Ļ vybrat z dua hazel/elm jako j√° nebo Jo¬ĺka :grin
Autor: VaRo Datum: 2011-01-11 21:11:26
Asi jo, zabalil i v√©√®ka a vysouv√°ky, klasika u¬ĺ taky nic moc. A¬ĺ doma doslou¬ĺej, budeme muset asi ke konkurenci...
. Autor: 7654321 Datum: 2011-01-11 18:45:04
...pokud SE skon√®√≠ s hloup√Ĺmi telefony budu muset j√° skon√®it se SE...syst√©m nepot√łebuju, po dotyk√°√®i netou¬ĺ√≠m, ale zase nechci n√¨co s 128x128 displejem a fo¬Ľ√°kem bez focusu.to v√°¬ĺn√¨ chci tak moc? :eek

Pouze registrovanŪ uĺivatelť mohou pÝidat komentŠÝ.
ProsŪm pÝihlaĻte se nebo se zaregistrujte.

 
< PÝedch.   DalĻŪ >