" />
Sony Ericsson MBW-200 Evening Classic - elegance v ernm (fotogalerie s minirecenz) | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Lucie evrov   
Ptek, 23. jen 2009
Posledn verze dmskch hodinek, kter jsme si na SEManii jet nepedstavili, m nzev Evening Classic. Toto opomenut napravme dnen obshlou fotogaleri a tak malou recenz. V nejbli dob se pak mete tit na souhrnn pehled dsmkch hodinek i s jejich klovmi parametry, pedevm v otzce vzhledu. Dnes se ale zamme na ji zmnn hodinky Sony Ericsson MBW-200 Evening Classic.
20~50.JPG 16~55.JPG 123.JPG 120~0.JPG 115~0.JPG


Kdy� jsem otev�rala d�mysln� vyrobenou krabi�ku s hodinkami SE MBW 200, byla jsem zv�dav�, jak�m vzhledem m� hodinky tentokr�t p�ekvap�. Nejprve jsem otev�ela �ern� model. Na prvn� pohled m� zaujal cifern�k, kter� se mi op�t zd�l p��li� velk�. Pak jsem si prohl�dla �ern� ko�en� p�sek se vzorem a �ekla jsem si, �e se k sob� kovov� cifern�k s ko�en�m p�skem p��li� nehod�. Nicm�n�,  kdy� jsem si nasadila hodinky na ruku, byla jsem mile p�ekvapena, jak hezky na n� vypadaj�. Popravd� �e�eno, k plesov�m �at�m bych si je nevzala, ale mysl�m, �e hodinky kr�sn� spojuj� eleganci i s tro�i�ku sportovn�m stylem, co� je velmi zaj�mav� kombinace. Cifern�k je vevnit� jednoduch�, �ern� a p�kn� na n�m vyniknou st��brn� ��slice a kam�nek, kter� je zasazen� na m�sto ��slice 12. Na cifern�ku najdeme jen ��slice 3 a 9, ostatn� jsou pouze nazna�eny st��brn�mi ��rkami. Zvn�j�ku je kolem cifern�ku jemn� decentn� �ern� zdoben�. Zap�n�n� je jednoduch�, na klasickou p�ezku. Celkov� se mi model l�b� a mysl�m, �e bude m�t dostatek u�ivatelek.

Sony Ericsson MBW-200 Evening Classic m��ete zakoupit na ofici�ln�m e-shopu Sony Ericsson

100~1.JPG 101~0.JPG 102~1.JPG 103~0.JPG 104~0.JPG
105~0.JPG 106~0.JPG 107~1.JPG 108~0.JPG 109~1.JPG
110~0.JPG 111~1.JPG 112~0.JPG 113~0.JPG 114~0.JPG
115~0.JPG 116~0.JPG 117~0.JPG 118~0.JPG 119~0.JPG
120~0.JPG 121.JPG 122.JPG 123.JPG 124.JPG
125.JPG 126.JPG 127~0.JPG 128~0.JPG 129.JPG
130.JPG 131~0.JPG 15~59.JPG 16~55.JPG 17~49.JPG
20~50.JPG 18~49.JPG 97~1.JPG 21~45.JPG 98~1.JPG

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: makula19 Datum: 2011-02-11 11:21:29
:O ani som nevedel, �o sony vyr�ba aj hodinky. 
Mne sa v�bec nep��ia, je to pr�li� jednoduch� a nudn�. Vyzer� jak hodinky mojho stark�ho :P

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >