" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson roku 2011 - kup√łedu jde Android | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
PŠtek, 18. ķnora 2011
Dlouhou dobu se o tom ji¬ĺ mluvilo, a¬ĺ posledn√≠ p√łedstaven√≠ nov√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson n√°m ale dalo jistotu v tom, ¬ĺe Sony Ericsson roku 2011 bude hlavn√¨ o komunik√°torech s Androidem. Hloup√© telefony bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu, kdysi dom√©na tohoto v√Ĺrobce, ustupuj√≠ v√Ĺrazn√¨ do pozad√≠. Naopak smartphony s opera√®n√≠m syst√©mem Windows Phone 7 jsou zat√≠m v nedohlednu a jejich uveden√≠ na trh nen√≠ na po√ładu dne. Z√Ļstalo v√Ļbec n√¨co ze spole√®nosti, kterou jsme v minulosti znali nebo zkr√°tka v√Ĺrobce za√®√≠n√° √ļpln√¨ znovu a jinak? Opera√®n√≠ syst√©m Android je na obrovsk√©m vzestupu a soust√łed√¨n√≠ se na n√¨j je spr√°vn√Ĺm krokem, nem√¨lo by ale v portfoliu z√Ļstat tak√© n√¨co pro z√°kazn√≠ky, kter√Ĺm Android z jak√©hokoliv d√Ļvodu p√ł√≠li¬Ļ nesed√≠? Sony Ericsson mo¬ĺn√° bude Android√Ļ kr√°l, ale co jeho u¬ĺivatel√©...
Xperia_pro_3.jpgXperia_neo_2.jpgXperia_PLAY_2.jpgXperia_arc_2.jpg


M√°me za sebou skoro cel√© prvn√≠ dva m√¨s√≠ce roku 2011 a tak√© prvn√≠ dv√¨ prezentace nov√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson. V lednu jsme se do√®kali jedin√©ho nov√©ho telefonu, kter√Ĺm se stala nov√° vlajkov√° lo√Į spole√®nosti - model XPERIA Arc. Nyn√≠ v ned√¨li pak n√°sledovaly dal¬Ļ√≠ t√łi nov√© telefony √łady XPERIA - tentokr√°t jsou pojmenovan√© Neo, Play a Pro. Ka¬ĺd√Ĺ z t√¨chto telefon√Ļ vypad√° √ļpln√¨ jinak, cel√© kvarteto m√° ale spole√®nou spoustu vlastnost√≠ a funkc√≠. Krom√¨ jednotliv√Ĺch model√Ļ ale maj√≠ nov√© telefony v√Ĺznam jako celek pro dal¬Ļ√≠ v√Ĺvoj cel√© spole√®nosti. N√°zorn√¨ n√°m toti¬ĺ ukazuj√≠ trend, jak√Ĺm se bude Sony Ericsson a jeho produkty vyv√≠jet v leto¬Ļn√≠m roce. V¬Ļechny telefony maj√≠ ¬Ļpi√®kovou v√Ĺbavu, velmi kvalitn√≠ displeje a jsou doslova na¬Ļlap√°ny modern√≠mi technologiemi. Co je pak asi nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ - v¬Ļechny √®ty√łi telefony b√¨¬ĺ√≠ na opera√®n√≠m syst√©mu Google Android v nejnov√¨j¬Ļ√≠ verzi. Sony Ericsson tak nazna√®uje, jak√Ĺm sm√¨rem se vyd√° v roce 2011.

Sony Ericsson ji¬ĺ d√ł√≠ve ozna√®il s√°m sebe za kr√°le Android√Ļ. Tehdy je¬Ļt√¨ ¬Ļlo o prohl√°¬Ļen√≠, kter√© m√¨lo s realitou velmi m√°lo spole√®n√©ho. Podle trend√Ļ posledn√≠ch dn√≠ to ale vypad√°, ¬ĺe se tohoto skute√®n√¨ brzy m√Ļ¬ĺeme do√®kat. V√Ĺrobce sice zat√≠m nep√łedstavil ¬ĺ√°dn√Ĺ tablet p√ł√≠padn√¨ telefon s dvouj√°drov√Ĺm procesorem, v¬Ļe je ale pouze ot√°zkou √®asu. Sou√®asn√° verze opera√®n√≠ho syst√©mu Android je¬Ļt√¨ v√≠ce jader nepodporuje, zat√≠m tedy nen√≠ kam sp√¨chat. Moc se neboj√≠m toho, ¬ĺe by si to Sony Ericsson tentokr√°t po√ł√°dn√¨ nepohl√≠dal. V√Ĺrobce jde tvrd√¨ za ziskem a k tomu vedou pouze kvalitn√≠ a dostate√®n√¨ v√Ĺkonn√© telefony, kter√© se budou hodn√¨ prod√°vat. Levn√© a m√©n√¨ vybaven√© telefony ustupuj√≠ do pozad√≠ a dost mo¬ĺn√° v Sony Ericssonu naprosto kon√®√≠. Osobn√¨ ale st√°le douf√°m, ¬ĺe tady z√Ļstane skupina dob√łe vybaven√Ĺch telefon√Ļ bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu. Tyto p√ł√≠stroje toti¬ĺ maj√≠ sv√© v√Ĺhody a tak√© dostatek fanou¬Ļk√Ļ. Velmi nerad bych m√¨l ze Sony Ericssonu v√Ĺrobce pouze chytr√Ĺch telefon√Ļ a komunik√°tor√Ļ, a√®koliv s√°m m√°m podobn√© p√ł√≠stroje samoz√łejm√¨ moc r√°d a p√≠¬Ļe se o nich v√Ĺrazn√¨ l√©pe, ne¬ĺ o levn√Ĺch telefonech bez funkc√≠.

Z kvarteta novinek roku 2011 se jedn√° pouze o telefony s Androidem, p√ł√≠mo se tak nab√≠z√≠ srovn√°n√≠ s prvn√≠ √®tve√łic√≠ telefon√Ļ, kter√© n√°s prov√°zely minul√Ĺm rokem. Nebudu navz√°jem srovn√°vat jednotliv√© modely, proto¬ĺe to dost dob√łe nejde. Novinky jsou ale mnohem d√°l... Nab√≠z√≠ bez v√Ĺjimky nejnov√¨j¬Ļ√≠ opera√®n√≠ syst√©m a maximum funkc√≠ bez kompromis√Ļ. Ka¬ĺd√Ĺ z model√Ļ m√° jednozna√®n√¨ danou c√≠lovou skupinu z√°kazn√≠k√Ļ a t√© m√° co nab√≠dnout. Ka¬ĺd√Ĺ si m√Ļ¬ĺe vybrat, co se mu hod√≠ a co nejl√©pe spln√≠ jeho po¬ĺadavky. Do doby dal¬Ļ√≠ho p√łedstaven√≠ nov√Ĺch telefon√Ļ nav√≠c p√Ļvodn√≠ kvarteto Android√Ļ vhodn√¨ dopln√≠ sou√®asn√© novinky, p√łedev¬Ļ√≠m se bude √®ekat na n√°stupce model√Ļ XPERIA X10 Mini a X10 Mini Pro. Pot√¨¬Ļil by tak√© n√¨jak√Ĺ telefon st√łedn√≠ t√ł√≠dy, v¬Ļechny novinky pat√ł√≠ k vrcholn√Ĺm za√ł√≠zen√≠m a cenov√¨ nebudou dostupn√© pro ka¬ĺd√©ho. V√Ĺrobce jde p√ł√≠mo za sv√Ĺm c√≠lem a s telefony roku 2011 se mu to m√Ļ¬ĺe poda√łit. Nem√¨l by ale zapom√≠nat na to, ¬ĺe jen s Androidem nemus√≠ usp√¨t u ka¬ĺd√©ho a cht√¨lo by to zachovat mo¬ĺnost volby. Osobn√¨ bych se tedy √ļpln√¨ nebr√°nil ani komunik√°toru s Windows Phone 7. V podstat√¨ nen√≠ d√Ļle¬ĺit√©, jak moc kvalitn√≠ bude. D√Ļle¬ĺit√© je, aby m√¨l Sony Ericsson v t√©to nov√© oblasti sv√©ho z√°stupce. Do t√łetice by se pak mohl vr√°tit ke kvalitn√≠m telefon√Ļm bez otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu. Samoz√łejm√¨, ¬ĺe telefony jako Cedar nep√łin√°¬Ļ√≠ v√Ĺrobci ¬ĺ√°dn√Ĺ obrovsk√Ĺ zisk. Jedn√° se ale o kvalitn√≠ telefony, kter√© st√°le tvo√ł√≠ velkou √®√°st z celkov√©ho objemu prodej√Ļ. Vsadit pouze na Android by mohla b√Ĺt chyba, Sony Ericsson m√° v√¨t¬Ļ√≠ potenci√°l...

Xperia_pro_2.jpgXperia_pro_3.jpgXperia_PLAY_1.jpg

Xperia_PLAY_2.jpgXperia_PLAY_4.jpgXperia_neo_3.jpg

Xperia_neo_2.jpgXperia_pro_1.jpgXperia_PLAY_3.jpg

Xperia_arc.jpg

KomentŠÝe
PÝŪspžvky vyjadÝujŪ nŠzory uĺivatelý a nejsou nijak redigovŠny.
Vyhrazujeme si vĻak prŠvo pÝŪspžvky odstraÚovat.
Autor: Joza Datum: 2011-02-18 08:34:43
Verbatim to napsal v√Ĺborn√¨ - za√®√≠n√°me novou √©ru, m√Ļ¬ĺete se p√łizp√Ļsobit nebo za√®√≠t hledat jinde...
Autor: verbatim902 Datum: 2011-02-18 07:07:36
njn - p√łedt√≠m to bylo A200 na tis√≠c zp√Ļsob√Ļ (bylo mu p√łece vy√®√≠t√°no, ¬ĺe to je po√ł√°d to sam√©-jen to jinak vypad√°), te√Į je to android na tis√≠c zp√Ļsob√Ļ - trochu mi to p√łipom√≠n√° p√łedchoz√≠ situaci, ale tak Play verze opravdu p√łin√°¬Ļ√≠ n√¨co nav√≠c :-). Nemuseli by ty hlup√°ky √ļpln√¨ odst√łelit. Ch√°pu, ¬ĺe android jede kup√łedu (nidky jsme si nemyslel, ¬ĺe to √łeknu ale s X10 MIni Pro jsem spokojenej - nicm√©n√¨ m√° W995 je a bude st√°le m√Ĺm hlavn√≠m telefonem. Sta√®ilo by p√łedstavit Elm/Hazel inovovan√¨ se standartnimi konektory. Co se t√Ĺk√° levn√¨j¬Ļ√≠ch model√Ļ - tak jako telefon bez autofocusu-to by si mohl n√°¬Ļ v√Ĺrobce u¬ĺ opravdu odpustit. Kdo si tou koup√≠... A ka¬ĺdy neechce/nepot√łebuje android-n√© ka¬ĺd√Ĺ si r√°d stahuje nov√© aplikace a zkou¬Ļ√≠ si p√łizp√Ļsobovat telefon. 
 
Ale co nikdo nem√Ļ¬ĺe nikdy zap√ł√≠t, je to, ¬ĺe SE ten disajn opravdu um√≠! 
 
SE trochu ka¬Ļle na sv√© z√°kazniky v duchu: "My za√®√≠n√°me novou √©ru sv√© existence na trhu a vy si to p√łeberte jak chcete a kdy¬ĺ to u n√°s nenajdete, tak si b√¨¬ĺte jinam"
Autor: Tomcat Datum: 2011-02-18 03:00:43
¬©koda platformy UIQ 3. SE t√©to platform√¨ v√Ļbec nedal ¬Ļanci - tedy nadupan√Ĺ smart. P1i s pr√Ļm√¨rnou a zd√¨d√¨nou v√Ĺbavou chodil p√łesto velmi dob√łe. Ch√°pu, ¬ĺe ka¬ĺd√©ho neosplnil UIQ 3 s pr√Ļm√¨rn√¨ vybaven√Ĺm smartem P1i.

Pouze registrovanŪ uĺivatelť mohou pÝidat komentŠÝ.
ProsŪm pÝihlaĻte se nebo se zaregistrujte.

 
< PÝedch.   DalĻŪ >