" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson TXT - poprv√© QWERTY pod displejem | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
PŠtek, 24. Ťervna 2011
Sony Ericsson p√łed dv√¨ma dny p√łedstavil hned trojici nov√Ĺch telefon√Ļ a my se na n√¨ postupn√¨ pod√≠v√°me. Za√®neme modelem, kter√Ĺ je z novinek asi nejm√©n√¨ v√Ĺrazn√Ĺ, p√łesto i ten p√łedstavuje v pod√°n√≠ spole√®nosti Sony Ericsson revoluci. Jmenuje se jednodu¬Ļe TXT a jako v√Ļbec prvn√≠ telefon na¬Ļeho obl√≠ben√©ho v√Ĺrobce nab√≠z√≠ QWERTY kl√°vesnici p√ł√≠mo pod displejem a sou√®asn√¨ nedisponuje otev√łen√Ĺm opera√®n√≠m syst√©mem. Jak√© dal¬Ļ√≠ funkce nab√≠dne prvn√≠ Sony Ericsson ala BlackBerry?
txt_1.jpgtxt_2.jpgtxt_3.jpg

Hned na √ļvod v√Ĺrobce pochv√°l√≠m za to, ¬ĺe snad kone√®n√¨ pochopil, ¬ĺe je pot√łeba m√≠t dostate√®n√¨ ¬Ļirok√© portfolio v√Ĺrobk√Ļ. S√°m u¬ĺ n√¨kolik let vyu¬ĺ√≠v√°m slu¬ĺeb komunik√°tor√Ļ BlackBerry a dlouho jsem volal po tom, aby Sony Ericsson p√łedstavil n√¨jak√Ĺ podobn√Ĺ model. Nyn√≠ jsem se tedy kone√®n√¨ do√®kal. Novinka nab√≠z√≠ nedotykov√Ĺ displej um√≠st√¨n√Ĺ na ¬Ļ√≠√łku, kter√Ĺ disponuje rozli¬Ļen√≠m 240 x 320 pixel√Ļ a je schopn√Ĺ zobrazit a¬ĺ 262 tis√≠c barev. Pot√¨¬Ļ√≠ dostate√®n√© fyzick√© rozm√¨ry displeje, konkr√©tn√¨ se m√Ļ¬ĺete t√¨¬Ļit na √ļhlop√ł√≠√®ku 2,6 palce. Je¬Ļt√¨ v√≠ce ale asi pot√¨¬Ļ√≠ fakt, ¬ĺe displej bude odoln√Ĺ proti po¬Ļkr√°b√°n√≠. Tato u¬ĺite√®n√° funkce se st√°v√° sou√®√°st√≠ st√°le v√¨t¬Ļ√≠ho mno¬ĺstv√≠ nov√Ĺch telefon√Ļ a je to jen dob√łe. Pod displejem se nach√°z√≠ nejv√¨t¬Ļ√≠ inovace tohoto telefonu - plnohodnotn√° QWERTY kl√°vesnice a k tomu odpov√≠daj√≠c√≠ sestava ovl√°dac√≠ch tla√®√≠tek. Na fotografi√≠ch vypad√° kl√°vesnice docela dob√łe, mezi jednotliv√Ĺmi tla√®√≠tky jsou z√łeteln√© rozestupy, tak¬ĺe pr√°ce s n√≠ by mohla b√Ĺt pohodln√°. U tohoto typu telefonu bude pat√łit k rozhoduj√≠c√≠m faktor√Ļm, douf√°m tedy, ¬ĺe si v√Ĺrobce na kl√°vesnici d√° po√ł√°dn√¨ z√°le¬ĺet. Na boku telefonu nechyb√≠ dal¬Ļ√≠ ovl√°dac√≠ prvky a tak√© dvojice standardn√≠ch konektor√Ļ ve slo¬ĺen√≠ microUSB a 3,5 mm audiokonektor jack. Pod zadn√≠m krytem se nach√°z√≠ baterie s kapacitou 1000 mAh, kter√° by m√¨la telefonu zajistit dostate√®nou v√Ĺdr¬ĺ. Vzhledem k absenci otev√łen√©ho opera√®n√≠ho syst√©mu by 4 dny nemusely b√Ĺt probl√©mem. Na zadn√≠ stran√¨ naleznete tak√© digit√°ln√≠ fotoapar√°t s rozli¬Ļen√≠m 3,2 megpixelu, bohu¬ĺel mu ale chyb√≠ mo¬ĺnost automatick√©ho ost√łen√≠. Pot√¨¬Ļ√≠ alespo√≤ mo¬ĺnost nahr√°vat video, i tak ale v√Ĺsledn√° kvalita sn√≠mk√Ļ asi nebude v√Ĺborn√°. Pokud je ale telefon ur√®en√Ĺ p√łedev¬Ļ√≠m mlad¬Ļ√≠m z√°kazn√≠k√Ļm, nem√¨l by s t√≠m b√Ĺt v√¨t¬Ļ√≠ probl√©m, hlavn√≠ je, ¬ĺe se v telefonu fotoapar√°t v√Ļbec nach√°z√≠.Trochu z√°hadou z√Ļst√°v√° pou¬ĺit√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m. Pevn√¨ v√¨√ł√≠m, ¬ĺe se Sony Ericsson nerozhodl opakovat chyby z minulosti, kdy u n√¨ktr√Ĺch telefon√Ļ pou¬ĺ√≠val √łe¬Ļen√≠ od spole√®nosti Sagem. Ani¬ĺ bych cht√¨l b√Ĺt ¬Ļpatn√Ĺm prorokem, design funk√®n√≠ch tla√®√≠tek (a n√¨kolik dal¬Ļ√≠ch prvk√Ļ ve v√Ĺbav√¨...) mi p√łipom√≠n√° pr√°v√¨ tuto nep√ł√≠li¬Ļ kvalitn√≠ platformu, kter√© se co do odlad√¨nosti a funkcionality nem√Ļ¬ĺe s plnohodnotnou platformou A200 od Sony Ericssonu v√Ļbec srovn√°vat. Tady zat√≠m vid√≠m jeden z nejv√¨t¬Ļ√≠ch otazn√≠k√Ļ, pevn√¨ ale v√¨√ł√≠m, ¬ĺe v Sony Ericssonu tentokr√°t mysleli hlavou a nad√¨jn√Ĺ koncept nezabili hned na za√®√°tku. Absence podpory s√≠t√≠ t√łet√≠ generace mi ale v tomto d√°v√° docela za pravdu, spolehnout se mus√≠te pouze na GPRS a EDGE. Ur√®it√¨ pot√¨¬Ļ√≠ s√≠¬Ľov√° karta Wi-Fi, tentokr√°t ani moc nezamrz√≠ absence integrovan√©ho GPS modulu. Na krat¬Ļ√≠ vzd√°lenost v√°m dob√łe poslou¬ĺ√≠ podpora technologie Bluetooth. Vnit√łn√≠ pam√¨¬Ľ telefonu je rovn√Ĺch 100 MB a snadno ji m√Ļ¬ĺete roz¬Ļ√≠√łit d√≠ky podpo√łe pam√¨¬Ľov√Ĺch karet micro SD. Velkou pam√¨¬Ľ m√Ļ¬ĺete vyu¬ĺ√≠t nap√ł√≠klad pro ukl√°d√°n√≠ va¬Ļ√≠ hudby, telefon samoz√łejm√¨ nab√≠z√≠ dostate√®n√¨ kvalitn√≠ pr√°ci s multim√©dii v¬Ļeho druhu. Nechyb√≠ ani podpora technologie Java nebo FM r√°dio s RDS, telefon by tedy m√¨l b√Ĺt schopen ukr√°tit v√°m ka¬ĺdou volnou chv√≠li. Samoz√łejmost√≠ je rozs√°hl√Ĺ v√≠cepolo¬ĺkov√Ĺ telefonn√≠ seznam a p√łi zam√¨√łen√≠ telefonu nep√łekvap√≠ ani kvalitn√≠ podpora zpr√°v v¬Ļeho druhu.

Zat√≠m je kolem Sony Ericssonu TXT spousta nezodpov√¨zen√Ĺch ot√°zek. P√łedev¬Ļ√≠m pou¬ĺit√° platforma vyvol√°v√° otazn√≠ky, v tomto segmentu telefon√Ļ pak bude hodn√¨ z√°le¬ĺet i na kvalitn√≠ch samotn√© kl√°vesnice. V√Ĺrobce se bude muset hodn√¨ sna¬ĺit a dot√°hnout telefon co mo¬ĺn√° nejd√°le. Samoz√łejm√¨ bude tak√© z√°le¬ĺetna dostupnosti a tak√© cen√¨. A√®koliv Sony Ericsson ur√®it√¨ nechce b√Ĺt konkurentem BlackBerry, ur√®it√¨ s nimi bude novinka ob√®as srovn√°v√°na. P√łedev¬Ļ√≠m model 8520 pr√°v√¨ od BlackBerry mo¬ĺn√° bude docela tuhou konkurenc√≠. Stoj√≠ necel√Ĺch p√¨t tis√≠c korun a nab√≠z√≠ ¬Ļpi√®kov√¨ zpracovan√© multimedi√°ln√≠ funkce, velikou v√Ĺdr¬ĺ a skv√¨lou kl√°vesnici. Pr√°v√¨ z tohoto d√Ļvodu bych cenu novinky vid√¨l nejrad√¨ji kolem t√ł√≠ tis√≠c korun, za v√≠ce pen√¨z u¬ĺ by se telefon (a√® t√łeba jinak kvlitn√≠) mohl rychle st√°t neprodejn√Ĺm. Pot√¨¬Ļ√≠ v√≠ce barevn√Ĺch variant, telefon tak m√Ļ¬ĺe oslavit mlad¬Ļ√≠ z√°kazn√≠ky, kte√ł√≠ √®asto komunikuj√≠ a¬Ľ ji¬ĺ skrze textov√© zpr√°vy nebo t√łeba pomoc√≠ soci√°ln√≠ch s√≠t√≠.

O tomto telefonu m√Ļ¬ĺete diskutovat na na¬Ļem f√≥ru zde

KomentŠÝe
PÝŪspžvky vyjadÝujŪ nŠzory uĺivatelý a nejsou nijak redigovŠny.
Vyhrazujeme si vĻak prŠvo pÝŪspžvky odstraÚovat.
Autor: Skrblík Datum: 2011-06-27 13:52:47
mno, sagem to na 100% nen√≠, ten nikdy p√łece nem√¨l takov√Ĺto tla√®√≠tko novinky-spu¬Ļt√¨n√© aplikace-zkratky-z√°lo¬ĺky .. vypad√° moc kr√°sn√¨, jen ¬Ļkoda,¬ĺe sem p√łed t√Ĺdnem u¬ĺ zakoupil C901 a nechce se mi moc m√¨nit :D
Autor: borixeus Datum: 2011-06-27 06:56:32
Na mibilmanii p√≠¬Ļou: "U¬ĺivatelsk√© prost√łed√≠ i √®ipset poch√°zej√≠ od firmy ST-Ericsson, kter√° vznikla p√łed dv√¨ma lety spojen√≠m √®√°st√≠ Ericssonu a STMicroelectronics, co¬ĺ je italsko-franzouzsk√Ĺ v√Ĺrobce polovodi√®ov√Ĺch obvod√Ļ." 
¬ģe by ¬Ļlo o nov√Ĺ OS?

Pouze registrovanŪ uĺivatelť mohou pÝidat komentŠÝ.
ProsŪm pÝihlaĻte se nebo se zaregistrujte.

 
< PÝedch.   DalĻŪ >