" />
Sony Ericsson uvolnil zdrojové kódy Androidu 2.3.4 - úpravy se znovu rozbíhají | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 18. jna 2011
Po nìkolika týdnech èekání vèera Sony Ericsson uvolnil zdrojové kódy k novému Androidu 2.3.4 a spoustì lidí vèetnì mì tím udìlal velikou radost. Tato data jsou toti¾ potøebná k vytváøení upravených kernelù pro komunikátory s Androidem a právì vzhledem k jejich absenci se nic moc nového v posledních týdnech nedìlo. Tomu je ale nyní konec a nové vìci se opìt objevují - nejlépe je na tom model XPERIA Arc - pro telefon je ji¾ dostupné Recovery menu i dal¹í novinky.


V nejbli¾¹ích dnech se ale nový kernel postupnì objeví také pro ostatní telefony Sony Ericsson leto¹ního roku. V nejbli¾¹í dobì ale bude v¾dy platit, ¾e XPERIA Arc obdr¾í ka¾dou novou funkci døíve, ne¾ ostatní telefony. Tento konkrétní Sony Ericsson toti¾ vlastní jeden z èlenù XDA fóra, který je autorem vìt¹iny úprav. Na vlastním telefonu jde testování pøeci jen rychleji. Sám jsem neodolal a zkusil svùj Arc také co nejvíce upravit. V telefonu tedy máme firmware z modelu Arc S a to navíc nejnovìj¹í verzi 4.0.2.A.0.42, která sice pøiná¹í jen drobná vylep¹ení, ale nevidím dùvod ji neinstalovat. Upravený kernel u¾ má v sobì obsa¾ený root a také recovery menu, obojí v nejnovìj¹í verzi. Nechybí ani mo¾nost zvý¹ení frekvence procesoru a to a¾ na hranici 2 GHz, co¾ u¾ je myslím velmi slu¹né. Telefon jsem ale takto pøetaktovaný pouze vyzkou¹el a pro bì¾né pou¾ití spí¹e doporuèuji o nìco ni¾¹í frekvenci, jinak mù¾e být jeho bìh nestabilní. Ka¾dopádnì jsem moc rád, ¾e se úpravy koneènì opìt rozbíhají a vynasna¾ím se v nejbli¾¹í dobì zkompletovat návody pro nový Android 2.3.4 tak, jak se mi to myslím docela dobøe povedlo pro pøedchozí verzi.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: carione Datum: 2011-10-18 11:43:34
Super,uz se tesim na nove a nove veci s 2.3.4-kou, jen kdyby uz konecne vysla ta pro x10 mini pro v orig. Verzi. Nemuzu se dockat a SE s tim dava na cas. Zase spousty nas budeme az nakonec.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >