" />
Sony Ericsson Vivaz Pro - nauèil se psát (fotogalerie) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 29. kvtna 2010
Sony Ericsson Viva patøí k nejlep¹ím telefonùm s operaèním systémem Symbian S60. Nabízí toti¾ velmi odladìný a rychlý software, maximální mo¾nou výbavu a to v¹e zabalené v krásném malém tìle. Nový Sony Ericsson Vivaz Pro nabízí nìkolik drobných úprav (bez výjimek k lep¹ímu) a pøedev¹ím velmi pohodlnou vysouvací QWERTY klávesnici. Pokud èasto pí¹ete del¹í texty, je Sony Ericsson Vivaz Pro dobrou volbou.
31~53.JPG 38~43.JPG 46~31.JPG 53~24.JPG


Sony Ericsson Vivaz Pro je ji¾ více ne¾ týden èlenem na¹í redakce a proto nastal èas vám jej více pøiblí¾it,prozatím formou obsáhlé fotogalerie. První dojmy z telefonu jsou velmi dobré, v¹e je dobøe vyladìné a rychlé, také konstrukèní zpracování je na velmi vysoké úrovni. Velikou pochvalu si zaslou¾í vysouvací QWERTY klávesnice, se kterou se velmi dobøe pí¹í i del¹í texty. Pou¾itý operaèní systém nedoznal prakticky ¾ádných zmìn, mírnì se ale sní¾ilo rozli¹ení pou¾itého fotoaparátu. Drobnou ale o to lep¹í inovací je pak umístìní zapínacího/zamykacího tlaèítka na zádech telefonu. Na pùvodním Sony Ericssonu Vivaz jsem docela kritizoval jeho malou velikost a nepøíli¹ pohodlné umístìní. Novinka nezmìnila rozmìry tlaèítka, ale zmìnila jeho umístìní,to se tak nyní nachází na zádech telefonu, kde je mnohem lépe po ruce a pracuje se s ním skuteènì výbornì. Povrch telefonu je matný, nezùstávají tedy na nìm naprosto ¾ádné otisky prstù,také to budoucí majitele jistì potì¹í. Hlavním cílem modelu Vivaz Pro ale není pøinést maximum novinek, spí¹e vhodnì doplnit stávající portfolio telefonù a to se Sony Ericssonu podaøilo. Pokud máte na telefon jakékoliv otázky,mù¾ete je smìøovat na na¹e diskuzní fórum do tématu, kde se testování Sony Ericssonu Vivaz Pro vìnujeme. Telefon se zaène prodávat bìhem pár dní, ji¾ nyní si jej mù¾ete nezávaznì pøedobjednat.

Sony Ericsson Vivaz Pro mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

31~53.JPG 32~51.JPG 33~48.JPG 34~41.JPG
35~47.JPG 36~43.JPG 37~42.JPG 38~43.JPG
39~43.JPG 40~44.JPG 41~40.JPG 42~36.JPG
43~32.JPG 44~35.JPG 45~31.JPG 46~31.JPG
47~28.JPG 48~28.JPG 49~32.JPG 50~30.JPG
51~26.JPG 52~28.JPG 53~24.JPG 54~27.JPG
55~26.JPG 56~23.JPG 57~23.JPG 16~90.JPG

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: kultus Datum: 2010-05-30 13:44:33
si myslim ze i z toho se uz da ledacos videt ;) jinak mam i8910 tak jsem spis jen zvedavej vivaz jsem po jednom veceru otukavani vratil...
Autor: Joza Datum: 2010-05-29 11:33:50
Jestli se nauèil fotit je¹tì nevím,chtìl jsem fotit pøi trochu lep¹ím poèasí, ale stále pr¹í...
Autor: kultus Datum: 2010-05-29 11:25:16
a naucil se taky fotit??? Doufam ze jo Vivaz byl hroznej radeji 5MPx nez 8MPx na takovej malej chip tedy jestli ho jeste nezmensili :D

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >