" />
Sony Ericsson W205 - drobek se nezd√° (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedžle, 11. ÝŪjna 2009
Snad ¬ĺ√°dn√Ĺ telefon m√¨ b√¨hem testov√°n√≠ nep√łekvapoval tolik, jako pr√°v√¨ model W205. Div√≠te se pro√®, kdy¬ĺ se jedn√° o nejlevn√¨j¬Ļ√≠ model √łady Walkman a logicky by se dalo o√®ek√°vat, ¬ĺe t√łeba W995 m√¨ p√łekvap√≠ v√≠ce? V√¨√łte mi, ¬ĺe v√≠m, o √®em mluv√≠m. Nejprve jsem byl z W205 zklaman√Ĺ, pot√© udiven√Ĺ a nakonec relativn√¨ nad¬Ļen√Ĺ. Z√°le¬ĺ√≠ jen na v√°s, jak se k telefonu postav√≠te vy.
10~50.JPG 12~47.JPG 24~31.JPG 46~15.JPG 47~12.JPG


Celkem dob√łe si vzpom√≠n√°m na dobu, kdy byl Sony Ericsson W205 p√łedstaven√Ĺ a tak√© na pocity, kter√© jsem v tu chv√≠li za¬ĺ√≠val. Ani¬ĺ bych v√¨d√¨l cokoliv o v√Ĺbav√¨ telefonu, u¬ĺ z ozna√®en√≠ mi bylo jasn√©, ¬ĺe ambicemi p√ł√≠stroje nen√≠ √ļto√®it na n√°ro√®n√© u¬ĺivatele. P√łedem jsem p√łedpokl√°dal platformu Sagem a velmi o√łezan√© funkce. Jednodu¬Ļe √łe√®eno p√ł√≠stroj, kter√Ĺ s klasick√Ĺmi telefony Sony Ericsson m√° minimum spole√®n√©ho. Kdy¬ĺ se k tomu pak p√łidala informace o displeji s rozli¬Ļen√≠m 128 x 160 pixel√Ļ, moje o√®ek√°v√°n√≠ bylo kompletn√¨ pry√®. Pot√©, co mi telefon dorazil na recenzi, jsem se k n√¨mu n√¨kolik dn√≠ v√Ļbec nem√¨l a recenzi jsem se chystal relativn√¨ odb√Ĺt. A¬ĺ po n√¨kolika dnech jsem telefon vzal po√ł√°dn√¨ do ruky a od t√© chv√≠le m√¨ telefon u¬ĺ jen p√łekvapoval. Ned√°vejte na prvn√≠ dojem, telefon v√≠, co je jeho c√≠lem a na jak√© z√°kazn√≠ky √ļto√®√≠.Ne¬ĺ jsem telefon poprv√© spustil a zjistil, ¬ĺe nab√≠z√≠ mnohem v√≠ce funkc√≠, ne¬ĺ jsem p√łedpokl√°dal, byl jsem je¬Ļt√¨ relativn√¨ zklam√°n konstrukc√≠. Ale p√¨kn√¨ popo√ł√°dku. Vyt√°hl jsem telefon z krabice, dal do n√¨j SIM kartu a baterii, potom vr√°til zadn√≠ kryt na sv√© m√≠sto. Navyknut√Ĺ na vysouvac√≠ konstrukce z vy¬Ļ¬Ļ√≠ch telefon√Ļ od Sony Ericssonu jsem trochu zatla√®il na horn√≠ d√≠l a √®ekal jsem, ¬ĺe se pomoc√≠ pru¬ĺin automaticky vysune. Ale nestalo se nic. Tak jsem zkusil zatla√®it na horn√≠ d√≠l v√≠ce a posunul ho o v√≠ce ne¬ĺ centimetr a √®ekal, ¬ĺe se s√°m u¬ĺ dootev√łe. Op√¨t se ale nestalo nic. Jak√© bylo moje zklam√°n√≠, kdy¬ĺ jsem zjistil, ¬ĺe p√łi otev√≠r√°n√≠ telefonu v√°m nepom√Ļ¬ĺe ¬ĺ√°dn√° pru¬ĺina, ale horn√≠ d√≠l mus√≠te do krajn√≠ polohy jednodu¬Ļe dotla√®it. Samoz√łejm√¨ u¬ĺ m√¨ pak nep√łekvapilo, kdy¬ĺ se podobn√° situace opakovala tak√© p√łi zav√≠r√°n√≠ telefonu. Ani p√łitom v√°m nepom√Ļ¬ĺe ¬ĺ√°dn√° pru¬ĺina, mus√≠te prost√¨ ru√®n√¨ telefon op√¨t uzav√ł√≠t do krajn√≠ polohy.S√°m si u¬ĺ ani nepamatuji, kdy jsem naposledy vid√¨l vysouvac√≠ telefon, kter√©mu by chyb√¨ly pru¬ĺiny usnad√≤uj√≠c√≠ jeho otev√łen√≠ a uzav√łen√≠. Nerad bych d√¨lal z kom√°ra velblouda, ale tentokr√°t se prost√¨ ¬Ļet√łilo na velmi ¬Ļpatn√©m m√≠st√¨. Nutnost ru√®n√¨ zav√≠rat a otev√≠rat telefon a¬ĺ na doraz krajn√≠ch poloh je velmi nep√ł√≠jemn√° a brzy z n√≠ budete otr√°veni. Trochu v√°s ale uklidn√≠m t√≠m, ¬ĺe tato nep√ł√≠jemnost je jedinou, na kterou jsem b√¨hem pou¬ĺ√≠v√°n√≠ W205 narazil. Ve v¬Ļem ostatn√≠m u¬ĺ m√¨ telefon p√łekvapoval p√ł√≠jemn√¨, poj√Įme se tedy mrknout na jeho konstrukci, tentokr√°t ji¬ĺ ale bez odbo√®ky k chyb√¨j√≠c√≠m pru¬ĺin√°m.

41~20.JPG 40~23.JPG 3~55.JPG 39~21.JPG 38~22.JPG
37~21.JPG 36~22.JPG 35~26.JPG 34~20.JPG 33~26.JPG

Rozm√¨ry p√ł√≠stroje jsou 92 x 47 x 16 milimetr√Ļ, hmotnost se zastavila na hranici 96 gram√Ļ. Z pro m√¨ nezn√°m√©ho d√Ļvodu mi hmotnost telefonu v ruce p√łijde v√Ĺrazn√¨ ni¬ĺ¬Ļ√≠, bohu¬ĺel m√¨ b√¨hem testov√°n√≠ nenapadlo p√ł√≠stroj p√łev√°¬ĺit. Ani po del¬Ļ√≠ dob√¨ mi ale nejde do hlavy, pro√® mi p√ł√≠stroj v ruce p√łijde takto lehk√Ĺ, t√¨ch 96 gram√Ļ jsem skute√®n√¨ nec√≠til, sp√≠¬Ļe bych to tipoval tak na 80. Vyhovuje mi tak√© tlou¬Ļ¬Ľka - telefon nen√≠ ¬ĺ√°dn√Ĺ cval√≠k, na druhou stranu to ale nen√≠ vylo¬ĺen√¨ placka.

32~26.JPG
31~28.JPG 30~23.JPG 2~54.JPG 28~30.JPG
46~15.JPG 45~14.JPG 44~17.JPG 43~13.JPG 42~17.JPG

Menu telefonu je tvo√łeno matic√≠ dev√≠ti ikon, dal¬Ļ√≠ podnab√≠dky jsou ji¬ĺ jen textov√© a je mo¬ĺn√© se v nich pohybovat pomoc√≠ √®√≠seln√Ĺch zkratek, co¬ĺ v√°m ovl√°d√°n√≠ telefonu p√ł√≠jemn√¨ urychl√≠, p√łedev¬Ļ√≠m pokud si n√¨kter√© zkratky p√ł√≠mo zapamatujete. Telefon jako celek je velmi rychl√Ĺ, je pot√łeba si ale uv√¨domit, ¬ĺe nenab√≠z√≠ tolik funkc√≠, jako jeho vysp√¨lej¬Ļ√≠ kolegov√© a nav√≠c m√° p√łibli¬ĺn√¨ √®ty√łikr√°t men¬Ļ√≠ rozli¬Ļen√≠ displeje. Je proto logick√©, ¬ĺe telefon p√Ļsob√≠ velmi rychl√Ĺm dojmem. Telefonn√≠ seznam nep√łekvap√≠ svou kapacitou, p√łesto v n√¨m najdete celkem zaj√≠mavou novinku, kterou ale pravd√¨podobn√¨ nevyu¬ĺije zdaleka ka¬ĺd√Ĺ. Novinkou je pou¬ĺit√≠ celkem p√¨ti na sob√¨ nez√°visl√Ĺch telefonn√≠ch seznam√Ļ. P√łi zad√°n√≠ nov√©ho kontaktu si tak m√Ļ¬ĺete sami zvolit, ve kter√Ĺch seznamech se nach√°zet bude a ve kter√Ĺch ne. Praktick√©ho vyu¬ĺit√≠ se tato funkce do√®k√° p√łedev¬Ļ√≠m u u¬ĺivatel√Ļ, kte√ł√≠ √®asto m√¨n√≠ v√≠ce karet SIM. Kapacita telefonn√≠ho seznamu je omezena na 1000 kontakt√Ļ, ke ka¬ĺd√©mu lze ulo¬ĺit mno¬ĺstv√≠ polo¬ĺek. Telefonn√≠ seznam se d√° jedin√Ĺm kliknut√≠m z√°lohovat na pam√¨¬Ľovou kartu, a co beru jako nejv√¨t¬Ļ√≠  plus, nov√¨ se po vzoru telefon√Ļ na platform√¨ A200 d√° vyhled√°vat v telefonn√≠m seznamu p√ł√≠mo z √ļvodn√≠ obrazovky pomoc√≠ technologie T9.

10~58.JPG 11~55.JPG 12~54.JPG 13~53.JPG 14~51.JPG 15~53.JPG 16~49.JPG

Samoz√łejmost√≠ je podpora SMS a MMS zpr√°v, stejn√¨ tak nechyb√≠ ani emailov√Ĺ klient. Vzhledem k cen√¨ telefonu je p√łekvapiv√¨ dob√łe pou¬ĺiteln√Ĺ a pro ob√®asnou kontrolu va¬Ļ√≠ schr√°nky bohat√¨ sta√®√≠. Editory zpr√°v jsou velmi jednoduch√© a intuitivn√≠, dob√łe se s nimi pracuje a rychle se v nich nau√®√≠te orientovat. Organiza√®n√≠ funkce nijak neosln√≠, ale tak√© zde nechyb√≠ nic d√Ļle¬ĺit√©ho. Najdeme zde p√łehledn√Ĺ kalend√°√ł, bud√≠k, kalkula√®ku, pozn√°mky, stopky a √®asova√®. V¬Ļe je zpracov√°no velmi jednodu¬Ļe, o to je v¬Ļe ale funk√®n√¨j¬Ļ√≠.

Tady si dovol√≠m trochu v√Ĺrazn√¨ji odbo√®it. P√Ļvodn√≠ telefony na platform√¨ Sagem m√¨ly velmi omezen√© n√¨kter√© funkce, se standardn√≠mi telefony Sony Ericsson se prakticky nedaly srovnat. Novinka se ale v tomto sm√¨ru od klasick√Ĺch telefon√Ļ Sony Ericsson mnoh√© p√łiu√®ila. Mimo jin√© tak do telefonu nyn√≠ m√Ļ¬ĺete nahr√°vat vlastn√≠ sch√©m√°tka vytvo√łen√° pomoc√≠ standardn√≠ho a voln√¨ dostupn√©ho programu Themes Creator. V p√ł√≠pad√¨ jak√Ĺchkoliv pot√≠¬ĺ√≠ s telefonem pak nemus√≠te hned ut√≠kat do servisu, ale m√Ļ¬ĺete vyu¬ĺ√≠t aktualiza√®n√≠ slu¬ĺbu SEUS II. Tak√© v n√≠ se model W205 objevil a je tak mo¬ĺn√© vyu¬ĺ√≠vat naplno v¬Ļech v√Ĺhod, kter√© aktualizace firmwaru nab√≠z√≠. Podobn√Ĺch v√¨t¬Ļ√≠ch √®i men¬Ļ√≠ch drobnost√≠, na kter√Ĺch se zapracovalo je skute√®n√¨ mnoho. Pokud m√°te v sou√®asn√© dob√¨ p√ł√≠stroj na platform√¨ A200, pravd√¨podobn√¨ v√°m v√¨t¬Ļina v√¨c√≠ p√łijde samoz√łejm√Ĺch, u lowend√Ļ se ale jedn√° o novinku.

17~44.JPG 19~40.JPG 1~62.JPG 20~45.JPG 21~40.JPG 22~37.JPG 23~39.JPG

A√®koliv ozna√®en√≠ telefonu je jasn√Ĺm d√Ļkazem o tom, na jak√© skupiny z√°kazn√≠k√Ļ p√ł√≠stroj √ļto√®√≠, jednou telefon pat√ł√≠ do √łady Walkman a tak jsem o√®ek√°val odpov√≠daj√≠c√≠ hudebn√≠ funkce. Tentokr√°t jsem s nimi v¬Ļak spokojen√Ĺ nebyl, Sony Ericsson si toti¬ĺ dle m√©ho dovolil n√¨co, co by se u specializovan√Ĺch p√ł√≠stroj√Ļ, jako jsou ty z √ład Walkman nebo nap√ł√≠klad Cybershot st√°vat nem√¨lo. O √®em je √łe√®? A¬ĺ dosud platilo, ¬ĺe pokud jste si koupily p√ł√≠stroj √łady Walkman, tak jste do n√¨j hned po koupi mohli nal√°dovat svou hudbu (bez nutnosti dokupov√°n√≠ jak√©hokoliv dal¬Ļ√≠ho p√ł√≠slu¬Ļenstv√≠) a mohli si za√®√≠t u¬ĺ√≠vat kvalitn√≠ poslech hudby. V p√ł√≠pad√¨ modelu W205 tomu tak ale nen√≠, v z√°kladn√≠m balen√≠ toti¬ĺ chyb√≠ pam√¨¬Ľov√° karta. Vzhledem ke vnit√łn√≠ pam√¨ti p√ł√≠stroje, kter√° se zastavila na hodnot√¨ 5 MB tak telefon jako hudebn√≠ p√łehr√°va√® hned po koupi rozhodn√¨ pou¬ĺ√≠vat nem√Ļ¬ĺete. Tento fakt vid√≠m jako velik√Ĺ p√łe√®in proti samotn√© my¬Ļlence telefon√Ļ Walkman, cena 512 MB karty je v sou√®asn√© dob√¨ zanedbateln√° a jej√≠ um√≠st√¨n√≠ do standardn√≠ho balen√≠ by cenu telefonu nijak nezv√ŬĻilo. V√Ĺrobce se ale rozhodl prod√°vat tento p√ł√≠stroj bez karty a m√¨ samotn√©ho by zaj√≠malo, co jej k tomu vedlo. Abych ale jen nekritizoval, hudebn√≠ p√łehr√°va√® je velmi p√ł√≠jemn√Ĺ a dostate√®n√¨ rychl√Ĺ, telefon vydr¬ĺ√≠ p√łehr√°vat hudbu spousty hodin a celou nab√≠dku hudebn√≠ch funkc√≠ uzav√≠r√° kvalitn√≠ FM r√°dio s RDS, kter√© ale funguje pouze pokud p√łipoj√≠te standardn√¨ dod√°van√° sluch√°tka. Trochu mi v z√°kladn√≠m balen√≠ chyb√¨l datov√Ĺ kabel, ale jeho absence je rozhodn√¨ omluviteln√¨j¬Ļ√≠, ne¬ĺ absence pam√¨¬Ľov√© karty.

24~36.JPG 25~35.JPG 26~31.JPG 27~36.JPG 28~33.JPG 29~26.JPG 2~61.JPG

Fotoapar√°t je v tomto p√ł√≠stroji tak trochu do po√®tu, to ale neznamen√°, ¬ĺe je k ni√®emu. Sony Ericsson W205 je schopn√Ĺ po√łizovat sn√≠mky v rozli¬Ļen√≠ a¬ĺ 1,3 megapixelu a a√®koliv jejich kvalita je nesrovnateln√° nap√ł√≠klad s t√¨mi, kter√© produkuj√≠ p√ł√≠stroje √łady Cybershot, na zachycen√≠ nenad√°l√© situace, jako nap√ł√≠klad autonehody, bohat√¨ posta√®√≠. Krom√¨ nejvy¬Ļ¬Ļ√≠ho rozli¬Ļen√≠ lze pou¬ĺ√≠t tak√© n√¨kolik ni¬ĺ¬Ļ√≠ch √ļrovn√≠, osobn√¨ ale do nastaven√≠ nedoporu√®uji p√ł√≠li¬Ļ zasahovat, v√Ĺslednou kvalitu sn√≠mku t√≠m stejn√¨ p√ł√≠li¬Ļ neovlivn√≠te. Vyzkou¬Ļet naopak m√Ļ¬ĺete r√Ļzn√© efekty, jako nap√ł√≠klad √®ernob√≠l√© fotografie. P√łedpokl√°d√°m ale, ¬ĺe se v√°m velmi rychle omrz√≠.

DSC-0010.jpg DSC-0014.jpg DSC-0019.jpg DSC-0020.jpg DSC-0023.jpg
DSC-0026.jpg DSC-0027.jpg DSC-0028.jpg DSC-0029.jpg DSC-0030.jpg
DSC-0031.jpg DSC-0032.jpg DSC-0033.jpg DSC-0034.jpg DSC-0035.jpg

Hlavn√≠ v√Ĺhody:
Malé rozmìry a hmotnost
Nízká cena
Rychlé vyhledávání v telefonním seznamu
Hudebn√≠ p√łehr√°va√® Walkman, r√°dio s RDS, podpora M2 karet
Dostate√®n√¨ obs√°hl√Ĺ telefonn√≠ seznam, kter√Ĺch nav√≠c m√Ļ¬ĺete m√≠t a¬ĺ 5 nez√°visl√Ĺch
Na lowend pot√¨¬Ļuj√≠c√≠ podpora sch√©mat a aktualiza√®n√≠ slu¬ĺby SEUS II
Mo¬ĺnost nastaven√≠ vlastn√≠ch zkratekHlavní nedostatky:
Telefon nem√° v z√°kladn√≠m balen√≠ pam√¨¬Ľovou kartu
Vysouvac√≠mu mechanizmu chyb√≠ pru¬ĺiny
Pro u¬ĺivatele navykl√© na SE netypick√© ovl√°d√°n√≠
Pouze 9 ikon v menuA√®koliv jsem p√Ļvodn√¨ byl z modelu W205 relativn√¨ zklaman√Ĺ, postupem √®asu jsem zjistil, ¬ĺe telefon na tom zdaleka nen√≠ tak ¬Ļpatn√¨. Je to prost√¨ jin√Ĺ Sony Ericsson, ne¬ĺ na jak√© jsem zvykl√Ĺ. To, ¬ĺe je jin√Ĺ, ale samoz√łejm√¨ automaticky neznamen√°, ¬ĺe je ¬Ļpatn√Ĺ. B√¨hem testov√°n√≠ jsem si k modelu W205 nakonec na¬Ļel cestu a a√®koliv jsem se p√Ļvodn√¨ chystal, ¬ĺe v recenzi d√°m telefonu co proto, nakonec jsem to neud√¨lal. Telefon m√¨ toti¬ĺ p√ł√≠jemn√¨ p√łekvapoval r√Ļzn√Ĺmi drobnostmi a m√¨ nezb√Ĺv√° ne¬ĺ uznat, ¬ĺe za cenu, za kterou se prod√°v√°, se jedn√° o poveden√Ĺ mobiln√≠ telefon. Jedinou skute√®nou v√Ĺtku m√°m k absenci pam√¨¬Ľov√© karty v z√°kladn√≠m balen√≠. Telefon, kter√Ĺ pat√ł√≠ do √łady hudebn√≠ch p√ł√≠stroj√Ļ Walkman, by m√¨l b√Ĺt schopen slou¬ĺit jako hudebn√≠ p√łehr√°va√® hned po zakoupen√≠ a nem√¨l by budouc√≠ho majitele nutit si hned n√¨co dokupovat. nav√≠c p√łi sou√®asn√Ĺch cen√°ch M2 karet by se cena telefonu zvedla minim√°ln√¨ (sp√≠¬Ļe v√Ļbec), pokud by nap√ł√≠klad v√Ĺrobce do z√°kladn√≠ho balen√≠ p√łidal kartu o kapacit√¨ 512 MB. To ale neud√¨lal, a tak m√° za to ode m√¨ na z√°v√¨r recenze palec dol√Ļ (√łe√®eno ¬ĺargonem jedn√© na¬Ļ√≠ nejmenovan√© televize).

Sony Ericsson W205 m√Ļ¬ĺete zakoupit na ofici√°ln√≠m e-shopu Sony Ericsson

9~49.JPG 5~56.JPG 59~7.JPG 58~10.JPG 57~9.JPG
56~9.JPG 55~10.JPG 54~11.JPG 53~9.JPG 52~11.JPG
51~11.JPG 4~53.JPG 49~15.JPG 48~11.JPG 47~12.JPG
8~52.JPG 7~50.JPG 6~51.JPG 60~9.JPG 50~14.JPG

KomentÔŅĹÔŅĹe
PÔŅĹÔŅĹspÔŅĹvky vyjadÔŅĹujÔŅĹ nÔŅĹzory uÔŅĹivatelÔŅĹ a nejsou nijak redigovÔŅĹny.
Vyhrazujeme si vÔŅĹak prÔŅĹvo pÔŅĹÔŅĹspÔŅĹvky odstraÔŅĹovat.
. Autor: xxsawer Datum: 2010-04-25 22:17:51
Tahle recenze m√¨ donutila k registraci na tomhle serveru. Pro√®? 
Dostal se mi do rukou mobil, o kter√©m je √łe√® ve va¬Ļ√≠ recenzi... S mobilem sem si chv√≠li hr√°l a jedna z prvn√≠ch v√¨c√≠ co m√¨ napadla bylo vyzkou¬Ļet fo¬Ľ√°k. Ok, ud√¨lal jsem fotku a chci si j√≠ prohl√≠dnout, kde asi najdu spr√°vce soubor√Ļ? 
V nab√≠dce Organiz√°tor. Tak to bych teda v√°¬ĺn√¨ ne√®ekal. Hloup√¨j¬Ļ√≠ m√≠sto u¬ĺ snad nikdo vymyslet nemoh... Ok, jdu do nab√≠dky Spr√°vce souboru, Fotoalbum a co se nestane? Slo¬ĺka je pr√°zdn√° :? Jak je to mo¬ĺn√Ĺ kdy¬ĺ jsem p√łed minutou vyfotil fotku??? Po n√¨jakym testov√°n√≠ jsem zjistil, ¬ĺe se ani fotka ani video prost√¨ neukl√°d√°. Asi chyba telefonu, tak¬ĺe kdybych se zastavil tady tak by mobil ¬Ļlapal na reklamaci. Na tomhle se ale p√°st nechci, poruchu m√Ļ¬ĺe m√≠t jakejkoli mobil. 
Jdeme zkusit bluetooth. V mobilu nejsou ¬ĺ√°dn√Ĺ fotky ani ¬ĺ√°dn√Ĺ po√ł√°dn√Ĺ melodie tak pro√® si je tam neposlat p√łes BT z jin√Ĺho mobilu? Pos√≠l√°m soubor...soubor je okam¬ĺit√¨ odm√≠tnut :upset Jak je to mo¬ĺn√Ĺ??? Zkusim pro jistotu sp√°rovat, ale v√Ĺsledek je stejn√Ĺ. V tuhle chv√≠li se mi u¬ĺ va√łila krev. Zobraz√≠m si seznam podporovan√Ĺch slu¬ĺem a co nevid√≠m? Podporovan√Ĺ slu¬ĺby jsou pouze Object push a hlasov√° br√°na. V tuhle chv√≠li se mi otev√łela kudla v kapse :upset Tomuhle √ł√≠k√°m reklamn√≠ trik. Pro jistotu zkou¬Ļ√≠m poslat soubory z r√Ļzn√Ĺch telefon√Ļ, z po√®√≠ta√®e a nic. Zkou¬Ļ√≠m na W205 vyfotit fotku, kter√° se jako bonus neulo¬ĺ√≠, ale alespo√≤ je v menu mo¬ĺnost j√≠ odeslat p√łes BT. V√Ĺsledek? Operace se nezda√łila, jak jinak taky. 
Je¬Ļt√¨, ¬ĺe u n√°s m√°me mo¬ĺnost vr√°cen√≠ do 14ti dn√Ļ. 
 
Cht√¨l sem si b√Ĺt ale nejd√ł√≠v opravdu jistej, ¬ĺe sem neud√¨lal n√¨co ¬Ļpatn√¨ a tak sem hledal recenzi tohoto mobilu a narazil na tenhle server... P√łe√®tu √®l√°nek a nem√Ļ¬ĺu v√¨√łit sv√Ĺm o√®√≠m. √ąl√°nek je prakticky okomentov√°n√≠ n√¨kolika nejz√°kladn√¨j¬Ļ√≠ch parametr√Ļ, kter√Ĺ si m√Ļ¬ĺu naj√≠t klidn√¨ na ofici√°ln√≠ch str√°nk√°ch SonyEricssonu. S√°lodlouh√Ĺ rozv√°d√¨n√≠, ¬ĺe nem√° pam√¨¬Ľovku, ¬ĺe se s√°m nevysouv√° a dal¬Ļ√≠ √łe√®i o ni√®em. Kdo p√≠¬Ļe takov√Ĺhle recenze a pro√® :?  
Informace o BT samoz√łejm√¨ ¬ĺ√°dn√°? To nejste ani schopn√Ĺ otestovat funkce telefonu, kter√Ĺ jich m√° p√¨t a p√Ļl? Napo√®√≠tal jsem celkem 45 fotek samotn√Ĺho telefonu (to nepo√®√≠t√°m ty velk√Ĺ fotky), lol. To tam m√°te abyste zaplnili m√≠sto a √®l√°nek vypadal del¬Ļ√≠ nebo aby m√¨l √®ten√°√ł p√łedstavu jak mobil vypad√° v¬ĺdycky kdy¬ĺ s n√≠m pooto√®√≠m o 10¬į??? 
Kdyby byla sout√¨¬ĺ o nejzbyte√®n√¨j¬Ļ√≠ √®l√°nek, vsad√≠m se, ¬ĺe tenhle by se dral na prvn√≠ m√≠sta. 
 
Na z√°v√¨r jsem si v¬Ļimnul jedn√Ĺ skv√¨l√Ĺ funkce tady p√łi psan√≠ tohoto komentu. V¬ĺdycky kdy¬ĺ kliknu na smajl√≠ka tak se mi text odscrolluje nahoru. Dobr√° funkce. ;)
. Autor: jendach Datum: 2009-10-13 07:12:06
Cht√¨l bych se zeptat, zda tento MT m√° funkci AoC - po√®√≠t√°n√≠ hovorov√Ĺch jednotek?
Autor: Joza Datum: 2009-10-12 22:09:12
Martine, mysl√≠m ¬ĺe je √ļpln√¨ jedno, na √®em W205 b√¨¬ĺ√≠, jestli tomu budeme √ł√≠kat Sagem s funkcemi SE, nebo SE s designem Sagemu, ka¬ĺdop√°dn√¨ pokrok je zde citeln√¨ zn√°t a za to telefon chv√°l√≠. Vyd√¨laj√≠ na tom u¬ĺivatel√©...
Autor: MartinVagner Datum: 2009-10-12 20:02:07
M√¨lo by j√≠t o tyto modely: S302, F305, W302, W395 
 
Více o této platformì jsem napsal zde: http://sony-ericsson-cz.com/2124-low-endova-platforma-od-sagemu-jaka-vlastne-je.html
Autor: nokos Datum: 2009-10-12 18:35:17
Dik za info. Jak jste se vubec dozvedel o tom, ze jde o Sagem? A nejaky osobyni seznam nemate?
Autor: Sasakr Datum: 2009-10-12 16:32:54
Ne! Je dob√łe, ¬ĺe se kone√®n√¨ p√łestaly k telefon√Ļm d√°vat karty! Stejn√¨ kapacita, kter√° tam bude, nikomu sta√®it nebude, n√¨kdo bude cht√≠t 2, n√¨kdo 4 nebo 8 a pro√® se mu pak m√° v√°let doma 512? S√°m jsem doma nena¬Ļel dov√°vanou 64 k K750 a musel jsem ji sh√°n√¨t p√łes k√°mo¬Ļe kv√Ļli reklamaci, proto¬ĺe svoj√≠ 2GB jsem jim pochopiteln√¨ d√°t necht√¨l.
Autor: MartinVagner Datum: 2009-10-12 14:42:22
Sorry Jo¬ĺko, ale mysl√≠m si, ¬ĺe W205-ka prost√¨ nen√≠ Sagem, tedy ne softwarov√¨, je to klasik√© SE. Tak jsem to alespo√≤ pochopil z tv√© recenze;-)
Autor: Joza Datum: 2009-10-12 05:39:15
Seznam jako takov√Ĺ se nikde nenach√°z√≠, dobr√Ĺm rozpozn√°vac√≠m znamen√≠m m√Ļ¬ĺe b√Ĺt nap√ł√≠klad to, ¬ĺe takov√Ĺ telefon nenajdeme v aktualiza√®n√≠ slu¬ĺb√¨ SEUS II ani v seznamu podporovan√Ĺch telefon√Ļ v programu Themes Creator
Autor: nokos Datum: 2009-10-11 23:06:09
Jak lze bezpecne poznat telefon na sagemovske pratforme? Je nekde jejich seznam 
? Diky
Autor: Joza Datum: 2009-10-11 20:43:07
U m√¨ p√łi podobn√©m pou¬ĺ√≠v√°n√≠ b√¨¬ĺn√¨ 4 dny :) P√łi z√°t√¨¬ĺi to kles√° na t√łi
Autor: mráèek020 Datum: 2009-10-11 20:22:19
Dobr√Ĺ den, m√°m tento telefon p√°r dn√≠ a jsem velmi spokojen√°, jen jedna v√¨c mn√¨ trochu znepokojuje a to je √®ast√© nab√≠jen√≠. Mo¬ĺn√° mi to jen tak p√łipad√° p√łi p√łechodu z jin√©ho telefonu, ale p√łi 2-3 krat¬Ļ√≠ch hovorech, p√°r sms, 2x pou¬ĺit√≠ bud√≠ku je baterie vybit√° do 48 hodin. M√Ļ¬ĺete mi pros√≠m sd√¨lit Va¬Ļi zku¬Ļenost? D√¨kuji

Pouze registrovanÔŅĹ uÔŅĹivatelÔŅĹ mohou pÔŅĹidat komentÔŅĹÔŅĹ.
ProsÔŅĹm pÔŅĹihlaÔŅĹte se nebo se zaregistrujte.

 
< PÔŅĹedch.   DalÔŅĹÔŅĹ >