" />
Sony Ericsson W205 v rù¾ovém - jemný dotek barev (fotogalerie) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 13. dubna 2010
Sony Ericsson W205 patøí k nejlevnìj¹ím telefonùm v portfoliu na¹eho oblíbeného výrobce, který se sna¾í zamìøovat se pøedev¹ím na ménì nároèné u¾ivatele pota¾mo u¾ivatele mlad¹í. Právì mladým sleènám je urèena rù¾ová varianta modelu W205, která pìknì vypadá a nabídne v¹echny dùle¾ité funkce. S cenou pod dva tisíce korun vám navíc penì¾enku rozhodnì neutrhne. Pojïte se na rù¾ovou variantu podívat s námi.
12~92.JPG 13~91.JPG 14~89.JPG 15~89.JPG


Pøi zkoumání telefonu na¾ivo jsem chvíli uva¾oval, jestli jen nìkde ve fabrice nìkomu do bílé barvy neukápl díl èervené. Ona rù¾ová varianta je toti¾ velmi jemná, nejedná se o nijak výrazný barevný odstín. Pøi letmém pohledu není problém telefon identifikovat jako bílý, barva je skuteènì velmi decentní a nevýrazná. Otázkou ale pro mì zùstává, jestli je to dobøe nebo ne. Minimálnì u mladých zákaznic toti¾ mù¾e být decentní rù¾ová spí¹e na ¹kodu, proto¾e není výrazná a v kolektivu pravdìpodobnì pøíli¹ nezaujme. Ale dost mo¾ná jen toto ze své pozice neumím dostateènì posoudit. Mo¾ná by bylo fajn nabídnout k telefonu více variant výmìnných krytù, to by mohla být cesta k úspìchu.

Sony Ericsson W205 v rù¾ové barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

10~103.JPG 11~97.JPG 16~85.JPG 1~112.JPG
2~106.JPG 3~109.JPG 4~106.JPG 5~108.JPG
6~99.JPG 7~102.JPG 8~101.JPG 9~100.JPGKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Joza Datum: 2010-04-13 22:42:35
Obì novinky se chystají, zítra vyjde krat¹í souhrn :)
. Autor: misanoo Datum: 2010-04-13 22:19:24
skor ako o tento model by som sa zaujimal o dva nove walkman mobily Zylo a Spiro, skus nieco o nich aj ked nechapem preco SE prichadza s dvomi takmer identickymi modelmi kde je minimum rozdielov, snad len medzi dsplejmi 2,2 a 2,6.. stacil jeden a poriadny kde by pridali wi-fi.. niekedy fakt nechapem nad cim tam rozmyslaju!!!

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >