" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Neo na videu - multitouch, v√Ĺkon a hry | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ŕterż, 12. dubna 2011
Pr√°v√¨ v t√¨chto dnech pro v√°s dod√¨l√°v√°me recenze v¬Ļech t√ł√≠ novinek, kter√© se zat√≠m objevily v na¬Ļ√≠ redakci a kter√© pat√ł√≠ k nejlep¬Ļ√≠m komunik√°tor√Ļm s Androidem, kter√© m√Ļ¬ĺeme naj√≠t na sou√®asn√©m trhu. Aktu√°ln√¨ m√© srdce pat√ł√≠ modelu XPERIA Play a hlavn√≠ z√°sluhu na tom samoz√łejm√¨ maj√≠ kvalitn√≠ hry, velmi spokojen√Ĺ jsem ale tak√© s modelem XPERIA Neo a na dne¬Ļn√≠m videu bych r√°d nast√≠nil hlavn√≠ d√Ļvody, pro√® se mi l√≠b√≠ - obrovsk√Ĺ v√Ĺkon, naprost√° spolehlivost a perfektn√≠ vzhled.
10~133.JPG 4~147.JPG 2~145.JPG 13~115.JPG


Jak jsem ji¬ĺ zm√≠nil v √ļvodu, a√®koliv je XPERIA Neo skv√¨l√Ĺm telefonem, nyn√≠ se mu prakticky v√Ļbec nev√¨nuji, neb m√¨ pohltilo hran√≠ na modelu XPERIA Play (a tak√© mno¬ĺstv√≠ pracovn√≠ch povinnost√≠ v zam√¨stn√°n√≠). Ve voln√© chv√≠li jsem ale nato√®il kr√°tk√© video, na kter√©m jsem cht√¨l ilustrovat hlavn√≠ d√Ļvody, pro kter√© se mi model Neo l√≠b√≠ mnohem v√≠ce, ne¬ĺ XPERIA X10, kterou jsem pou¬ĺ√≠val d√ł√≠ve. Krom√¨ designu je to p√łedev¬Ļ√≠m obrovsk√Ĺ v√Ĺkon, kter√Ĺ se nejv√≠ce projev√≠ u n√°ro√®n√Ĺch aplikac√≠, jako je t√łeba iGo Motonav (podle m√©ho nejlep¬Ļ√≠ navigace pro telefony s androidem, i kdy¬ĺ tak√© m√° sv√© chyby) nebo t√łeba p√łi hran√≠ her. Tak√© podpora multitouch je √ļpln√¨ n√¨kde jinde, ne¬ĺ u p√Ļvodn√≠ho modelu. Pokud k tomu p√łipo√®√≠t√°me fakt, ¬ĺe Neo se za√®ne prod√°vat za pravd√¨podobn√¨ ni¬ĺ¬Ļ√≠ cenu, ne¬ĺ kolik nyn√≠ stoj√≠ nov√° XPERIA X10, je tento minisouboj prakticky p√łedem rozhodnut√Ĺ. Majitel√© X10 ale smutn√≠ b√Ĺt nemus√≠, po aktualizaci opera√®n√≠ho syst√©mu na nejnov√¨j¬Ļ√≠ verzi o letn√≠ch pr√°zdnin√°ch je dost mo¬ĺn√©, ¬ĺe se funkce i v√Ĺkon docela srovnaj√≠. Prozat√≠m je ale Neo st√°le m√Ĺm favoritem a to u¬ĺ z toho d√Ļvodu, ¬ĺe bude st√°t podstatn√¨ m√©n√¨, ne¬ĺ Play Station Phone - Sony Ericsson XPERIA Play.

KomentŠÝe
PÝŪspžvky vyjadÝujŪ nŠzory uĺivatelý a nejsou nijak redigovŠny.
Vyhrazujeme si vĻak prŠvo pÝŪspžvky odstraÚovat.
Autor: sego Datum: 2011-04-12 21:00:54
Kdy budou dal¬Ļ√≠ gameplay videa z Xperie Play???? :upset :upset :upset  
:D

Pouze registrovanŪ uĺivatelť mohou pÝidat komentŠÝ.
ProsŪm pÝihlaĻte se nebo se zaregistrujte.

 
< PÝedch.   DalĻŪ >