" />
Troje dmsk hodinky pohromad - co kter typ nabdne? | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Lucie evrov   
tvrtek, 17. prosince 2009
Hodinky Sony Ericsson jsou velmi pknm a povedenm doplkem, navc se v souasn dob prodvaj za piblin polovin cenu, ne v dob svho uveden na trh. m se vyznauj jednotliv edice dmskch hodinek MBW-200 si ukeme v dnenm pehledu, vechny ti varianty hodinek se toti objevily v redakci SEManie a dostala jsem se k nim nakonec i j.
11~60.JPG 46~20.JPG 101~0.JPG 109~1.JPG 26~16.JPG


Dmsk hodinky Sony Ericsson MBW-200 se vyrb hned ve tech variantch, z nich kad nabz njak designov specifika. Po funkn strnce jsou hodinky naprosto toton a to sam meme ci i pro jejich balen. Nejdleitjm faktorem pi vbru konkrtnho modelu je tedy vzhled a pravdpodobn vtina uivatelek d na prvn dojem. Jak dojem na m udlala kter verze hodinek s netradinmi (ale dle mho lbivmi) nzvy Sparkling Allure, Contemporary Elegance a Evening Classic, to se dozvte v dnenm krtkm pehledu.

27~21.JPG 33~14.JPG 35~15.JPG 32~14.JPG 24~20.JPG
50~19.JPG 56~14.JPG 55~15.JPG 49~20.JPG 14~57.JPG
109~1.JPG 116~0.JPG 118~0.JPG 122.JPG 123.JPG

Sony Ericsson MBW 200 

Contemporary Elegance

 Sparkling Allure

 Evening Classic

Prvn� dojem

P��li� velk�, tak tro�ku „p�nsk�“ styl

„Stylovka“

Elegantn�, ale p��li� velk� cifern�k

Vzhled cifern�ku uvnit�

St��brn� s jemn�m vzorkem, zdoben� kam�nkem na m�st� „12“

St��brn�, vzorkovan�, ��slice velk�, zlat�, zaj�mav� �e�en� a dokonale slad�n� ru�i�ky

Jednoduch�, �ern�, elegantn� s decentn�mi ��slicemi i ru�i�kami, m�sto „12“ kam�nek

Vzhled cifern�ku vn�

Jednoduch�, st��brn� okraj

Zlat� okraj zdoben� 12 mal�mi kam�nky

Jednodu�e zdoben� �ern� okraj

�em�nek

Kovov�

Ko�en� b�l� barvy se vzorkem

Ko�en� �ern� barvy se vzorkem

Zap�n�n�

Kovov�, „zacvak�vac�“

Klasick� p�ezka

Klasick� p�ezka

Celkov� dojem

P��li� velk� „p�nsk�ho“ stylu

„Stylovka“ pro sebev�dom� d�my

Hezky vypadaj�c� elegantn� model hod�c� se i ke sportovn�j��m typ�m

Celkov� dojem na ruce

Honosn� vypadaj�c�, ale bohu�el p��li� velk�

Moc hezky vypadaj�c�, tro�ku extravagantn�j��, na prvn� pohled zaujmou

Ne p��li� n�padn�, ale p�kn� vypadaj�c�. Upoutaj� svou eleganc�


D�msk� hodinky Sony Ericsson MBW-200 jsou velmi poveden�m a p�kn�m dopl�kem, kter� se stal zaj�mav�j��m �ir��mu spektru dam pot�, co klesla jejich cena p�ibli�n� na polovinu. Bohu�el ani ��stka m�rn� nad hranic� t�ech a p�l tis�ce korun nen� pro spousta z�kazn�k� (m� nevyj�maje) zrovna p�ijateln�, tak�e a�koliv jsou hodinky velmi kr�sn� a kvalitn�, bude o jejich p��padn�m po��zen� t�m�� v�dy rozhodovat finan�n� situace potenci�ln�ho majitele.

Sony Ericsson MBW-200 Evening Classic si m��ete zakoupit na ofici�ln�m e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson MBW-200 Sparkling Allure si m��ete zakoupit na ofici�ln�m e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson MBW-200 Contemporary Elegance si m��ete zakoupit na ofici�ln�m e-shopu Sony Ericsson

59~11.JPG 60~13.JPG 62~12.JPG 63~12.JPG 7~64.JPG
129.JPG 128~0.JPG 125.JPG 98~1.JPG 17~49.JPG
39~12.JPG 38~12.JPG 41~9.JPG 37~11.JPG 19~24.JPG

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >