" />
Úvodní obrazovka smartphonù se Symbianem UIQ3 stokrát jinak | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 5. nora 2010
Smartphony s operaèním systémem Symbian UIQ3 jsou ji¾ nìjakou dobu minulostí a vzhledem k tomu, jak skonèila spoleènost UIQ Technology, vyvíjející tento operaèní systém, je více ne¾ jisté, ¾e nových telefonù se ji¾ nedoèkáme. Mezi u¾ivateli jsou ale stále dost roz¹íøené a tì¹í se veliké oblibì. Na na¹em fóru je ji¾ pøes dva roky zalo¾ené téma, kam mohou u¾ivatelé posílat screeny svých úvodních obrazovek. Za dva roky se jich ji¾ nahromadilo dost na to, abychom vám je ukázali v jednom èlánku. Urèitì se vám budou líbit, nejradìji bych v telefonu mìl v¹echny. Po del¹í dobì jsem díky èlánku navíc zavzpomínal na Symbian UIQ3.


 

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Joza Datum: 2010-02-05 18:24:39
To 3m3: Martine, i mì jsou nìktere obrazovky povìdomy a nìkteré povìdomìj¹í, Va¹ek by se pak jistì taky pøidal :)
Autor: MartinChroust Datum: 2010-02-05 15:39:04
Je ¹koda, ¾e SE ukonèil UIQ, koncept UIQ4 pøeci jen vypadal nadìjnì...
Autor: 3m3 Datum: 2010-02-05 12:27:12
Nekery obrazovky sou mi povedomy :grin
Autor: rombo1 Datum: 2010-02-05 08:21:50
KRAAAAAAAASA, tak ako si napisal... najradsej by som ich chcel mat v telefone vsetky...

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >