" />

V√°¬ĺen√≠ √®ten√°√łi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervov√°n a ji¬ĺ nebudou p√łid√°v√°ny nov√© √®l√°nky. Nicm√©n√¨ web bude nad√°le funk√®n√≠ a m√Ļ¬ĺete tak st√°le √®erpat z obs√°hle datab√°ze informac√≠ o produktech Sony Ericsson.

Jak jist√¨ v√≠te, nov√© telefony jsou nov√¨ na trh uv√°d√¨ny pouze pod zna√®kou Sony, proto do¬Ļlo k rozhodnut√≠ na tomto webu d√°le nepokra√®ovat.

D√¨kujeme v¬Ļem √®ten√°√ł√Ļm, kte√ł√≠ n√°s √®etli a tak√© v¬Ļem autor√Ļm, kte√ł√≠ pro v√°s psali.

√ą√°st redaktor√Ļ pokra√®uje ve sv√© tvorb√¨ a s jejich √®l√°nky se m√Ļ¬ĺete setk√°vat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¬Ļ√≠ch.

 Va¬Ļe SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na √ļpln√Ĺ z√°v√¨r roku zde m√°me jednu p√ł√≠jemnou zpr√°vu - do nab√≠dky na¬Ļich oper√°tor√Ļ se od ledna dostane dal¬Ļ√≠ komunik√°tor √łady XPERIA. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model XPERIA Ray, kter√Ĺ od za√®√°tku p√ł√≠¬Ļt√≠ho roku najdete v nab√≠dce oper√°tora O2. Douf√°m, ¬ĺe postupn√Ĺ n√°vrat telefon√Ļ Sony Ericsson (a do budoucna ji¬ĺ jen Sony) bude pokra√®ovat i p√ł√≠¬Ļt√≠ rok. Kvalitou na to tyto p√ł√≠stroje rozhodn√¨ maj√≠.
Podle o√®ek√°v√°n√≠ je¬Ļt√¨ do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nov√Ĺ Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nov√° ROM prozat√≠m je¬Ļt√¨ nen√≠ ve fin√°ln√≠m stavu a nehod√≠ se pro b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠, brzy by ale m√¨la b√Ĺt pln√¨ funk√®n√≠ a schopn√° nasazen√≠. Jindy bychom mo¬ĺn√° po t√©to zpr√°v√¨ j√°sali a slavili. Tentokr√°t je ale uvoln√¨n√≠ testovac√≠ verze velmi tich√© - Sony Ericsson vzal FXP v√≠tr z plachet, s√°m ofici√°ln√¨ uvolnil testovac√≠ ROM pro trojici komunik√°tor√Ļ XPERIA a po n√¨kolika dnech usilovn√© pr√°ci komunity jsou ji¬ĺ tyto ROM vhodn√© na b√¨¬ĺn√© pou¬ĺit√≠.
V√®era byl po trochu del¬Ļ√≠ odmlce certifikov√°n dal¬Ļ√≠ necustomizovan√Ĺ firmware pro komunik√°tory Sony Ericsson leto¬Ļn√≠ho roku. Jsem r√°d, ¬ĺe Sony Ericsson pouze nevy√®k√°v√° na p√ł√≠chod ICS a i do t√© doby se sna¬ĺ√≠ sv√Ĺm z√°kazn√≠k√Ļm poskytnout maxim√°ln√≠ mo¬ĺnou podporu. S√°m jsem zv√¨dav, jestli se bude jednat o dal¬Ļ√≠ vylep¬Ļen√≠ st√°vaj√≠c√≠ho Androidu 2.3.4 (ozna√®en√≠ by tomu napov√≠dalo) nebo v√Ĺrobce posune sv√© telefony je¬Ļt√¨ o stup√≠nek v√ŬĻe na Android 2.3.5, co¬ĺ ale nepova¬ĺuji za moc re√°ln√©.
Galerie
Videopohled na Sony Ericsson XPERIA Neo - prvn√≠ dojmy | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poĻli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 2. dubna 2011
Sony Ericsson XPERIA Neo je ji¬ĺ p√°r dn√≠ v na¬Ļ√≠ redakci a tak je na √®ase sepsat prvn√≠ dojmy s t√≠mto telefonem. Ten nyn√≠ neust√°le testuji, aktu√°ln√¨ prob√≠h√° test baterie p√łi p√łehr√°v√°n√≠ hudby, telefon hraje ji¬ĺ p√łes deset hodin a baterie je p√łibli¬ĺn√¨ na polovin√¨. Dnes to ale bude skute√®n√¨ o t√¨ch prvn√≠ch dojmech, nav√≠c se tak√© pod√≠v√°me na jedno video nato√®en√© pr√°v√¨ Sony Ericssonem XPERIA Neo. Start prodeje se rychle bl√≠¬ĺ√≠ a rozhodn√¨ se m√°me na co t√¨¬Ļit.
13~115.JPG 11~126.JPG 14~113.JPG 12~119.JPG


Ty nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ poznatky se ji¬ĺ na na¬Ļem webu objevily, dovol√≠m si je zde ale ve stru√®nosti zopakovat je¬Ļt√¨ p√łed t√≠m, ne¬ĺ se pod√≠v√°me na videopohled na model Neo. Video jsem nahr√°val prakticky okam¬ĺit√¨ po vybalen√≠ telefonu, proto jsou m√© dojmy skute√®n√¨ bezprost√łedn√≠ a v n√¨kter√Ĺch chv√≠l√≠ch jsem se trochu ztr√°cel. Hned na √ļvod mi u√®arovala pevn√° konstrukce telefonu a tak√© precizn√≠ vzhled, telefon je rozm√¨rov√¨ tak akor√°t do ruky a displej je √ļ¬ĺasn√Ĺ. Po zku¬Ļenostech z modelu Arc u¬ĺ opera√®n√≠ syst√©m Android nem√° moc √®√≠m p√łekvapit, v¬Ļe ale rychle a spolehliv√¨ funguje. Velmi chv√°l√≠m um√≠st√¨n√≠ jednotliv√Ĺch konektor√Ļ a tak√© zakulacen√≠ horn√≠ a spodn√≠ √®√°sti telefonu. Ten se tak vejde pohodln√¨ do ka¬ĺd√© kapsy a pr√°ce s n√≠m je velmi pohodln√°.Proto¬ĺe jsem byl velmi zv√¨dav na kameru a fotoapar√°t, ud√¨lal jsem u¬ĺ nyn√≠ p√°r sn√≠mk√Ļ a p√łedev¬Ļ√≠m tak√© jedno del¬Ļ√≠ video, kter√© je po√ł√≠zeno pr√°v√¨ t√≠mto telefonem a kter√© si m√Ļ¬ĺete prohl√©dnout n√≠¬ĺe. Doporu√®uji samoz√łejm√¨ p√łepnout na maxim√°ln√≠ rozli¬Ļen√≠. A√®koliv obraz ob√®as plave, potenci√°l telefonu je obrovsk√Ĺ a kvalita videa u¬ĺ bude pouze lep¬Ļ√≠. Na kvalitn√≠m displeji, jak√Ĺ XPERIA Neo nab√≠z√≠, je p√łehr√°v√°n√≠ film√Ļ a obecn√¨ jak√©hokoliv multimedi√°ln√≠ho obsahu skute√®n√Ĺm z√°¬ĺitkem. B√¨hem v√≠kendu se je¬Ļt√¨ chyst√°m vyzkou¬Ļet n√¨jak√© hry, snad si brzy budete moci prohl√©dnout v√Ĺsledek.Co dodat... Novinka se mi l√≠b√≠ od prvn√≠ chv√≠le a minim√°ln√¨ co se t√Ĺk√° prvn√≠ch dojm√Ļ, tak dojmy z n√≠ jednozna√®n√¨ p√łev√ŬĻily dojmy, kter√© jsem m√¨l z ned√°vno testovan√©ho modelu Arc. Ten sice rozhodn√¨ nebyl ¬Ļpatn√Ĺ, naopak pat√ł√≠ k nejlep¬Ļ√≠m telefon√Ļm na trhu. Ale XPERIA Neo k tomu nab√≠z√≠ zkr√°tka je¬Ļt√¨ p√°r v√¨c√≠ nav√≠c a k tomu p√łid√°v√° tak√© ni¬ĺ¬Ļ√≠ cenu po vstupu na trh. Pr√°v√¨ toto budou dle m√©ho hlavn√≠ d√Ļvody, pro√® sklid√≠ pr√°v√¨ model Neo asi nejv√¨t¬Ļ√≠ √ļsp√¨ch z leto¬Ļn√≠ch novinek, i kdy¬ĺ hodn√¨ bude z√°le¬ĺet tak√© na tom, jak se uchyt√≠ XPERIA Play, kter√° je st√°le velikou nezn√°mou. Bohu¬ĺel zat√≠m nem√°me ¬ĺ√°dn√° konkr√©tn√≠ √®√≠sla, na podobn√° hodnocen√≠ je ale stejn√¨ je¬Ļt√¨ brzy a sp√≠¬Ļe bude z√°le¬ĺet na tom, zda se kolem modelu XPERIA Play vybuduje dostate√®n√¨ kvalitn√≠ ekosyst√©m. To ale u¬ĺ hodn√¨ odb√≠h√°m od t√©mata dne¬Ļn√≠ho √®l√°nku. Sony Ericsson XPERIA Neo je v√Ĺborn√Ĺm telefonem a j√° pomalu za√®√≠n√°m chystat jeho recenzi. Cely telefon nem√° po str√°nce hardwaru ani softwaru ¬ĺ√°dnou v√Ĺrazn√¨j¬Ļ√≠ slabinu, tak√© konstrukce je p√ł√≠kladn√°. Pokud bude p√ł√≠jemn√° i cena, m√Ļ¬ĺe se z novinky st√°t velmi dobr√Ĺ prodejn√≠ artikl. U te√Į se t√¨¬Ļ√≠m na zbytek novinek.KomentŠÝe
PÝŪspžvky vyjadÝujŪ nŠzory uĺivatelý a nejsou nijak redigovŠny.
Vyhrazujeme si vĻak prŠvo pÝŪspžvky odstraÚovat.

Pouze registrovanŪ uĺivatelť mohou pÝidat komentŠÝ.
ProsŪm pÝihlaĻte se nebo se zaregistrujte.

 
< PÝedch.   DalĻŪ >